Tủ Đông Mát

(72)
Xem dạng lưới

Tủ đông mát 2 cánh Firscool G-GN600DT

Thông số kỹ thuật Tủ đông mát 2 cánh Firscool G-GN600DT Kích thước ngoài (W x D x H): 680 x 845 x 2000 mm Kích thước trong (W x D x H): 560 x 680 x 650/650 mm Dung tích: 129/129L Nhiệt độ: -2°C ~ +8°C/-10°C ~ -20°C Nguồn điện: 230V/50Hz  Kệ: 2 cái/2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh inox Fuji Air FFR65-6

Tủ đông mát 6 cánh inox Fuji Air FFR65-6 - Tủ đông mát 6 cánh inox Fuji Air FFR65-6 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh inox Fuji Air FFR45-4

Tủ đông mát 4 cánh inox Fuji Air FFR45-4 - Tủ đông mát 4 cánh inox Fuji Air FFR45-4 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 2 cánh inox Fuji Air FFR25-2

Tủ đông mát 2 cánh inox Fuji Air FFR25-2 - Tủ đông mát 2 cánh inox Fuji Air FFR25-2 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-SHP-180

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-SHP-180 - Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-SHP-180 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SHP-140

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SHP-140 - Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SHP-140 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SHP-120

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SHP-120 - Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SHP-120 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CT-SHP-70

Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CT-SHP-70 - Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CT-SHP-70 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CB-180RF

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CB-180RF - Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CB-180RF được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CB-120RF

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CB-120RF - Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CB-120RF được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CB-70RF

Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CB-70RF - Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CB-70RF được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc điểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-SVP-180

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-SVP-180 - Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-SVP-180 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SVP-140

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SVP-140 - Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SVP-140 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SVP-120

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SVP-120 - Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SVP-120 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CT-SVP-70

Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CT-SVP-70 - Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CT-SVP-70 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-STP-180

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-STP-180 - Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-STP-180 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-STP-120

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-STP-120 - Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-STP-120 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CT-STP-70

Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CT-STP-70 - Tủ đông mát 2 cánh Hisakage CT-STP-70 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-SCP-180

Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-SCP-180  - Tủ đông mát 6 cánh Hisakage CT-SCP-180 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SCP-140

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SCP-140 - Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SCP-140 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SCP-120

Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SCP-120 - Tủ đông mát 4 cánh Hisakage CT-SCP-120 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát Hisakage CT-SCP-70

Tủ đông mát Hisakage CT-SCP-70 - Tủ đông mát Hisakage CT-SCP-70 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc điểm nổi bật - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát Hisakage CT-SEP-180

Tủ đông mát Hisakage CT-SEP-180 - Tủ đông mát Hisakage CT-SEP-180 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc điểm nổi bật ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát Hisakage CT-SEP-120

Tủ đông mát Hisakage CT-SEP-120 - Tủ đông mát Hisakage CT-SEP-120 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc điểm nổi bật ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát Hisakage CT-SEP-70

Tủ đông mát Hisakage CT-SEP-70 - Tủ đông mát Hisakage CT-SEP-70 được sử dụng để lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm, từ rau củ, trái cây, đồ uống đến thực phẩm đông lạnh,…thích hợp sử dụng cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…Đặc điểm nổi bật - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông lạnh 2 chế độ quạt gió 6 cánh Kusami KSTDL2CDQ6C

Tủ đông lạnh 2 chế độ quạt gió 6 cánh Kusami KSTDL2CDQ6C - Tủ đông lạnh 2 chế độ quạt gió 6 cánh Kusami KSTDL2CDQ6C là sự kết hợp gồm phần trên là tủ đông, phần dưới là tủ mát, giúp bạn tiết kiệm được diện tích thay vì dùng nhiều loại tủ trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông lạnh 2 chế độ quạt gió 4 cánh Kusami KSTDL2CDQ4C

Tủ đông lạnh 2 chế độ quạt gió 4 cánh Kusami KSTDL2CDQ4C - Tủ đông lạnh 2 chế độ quạt gió 4 cánh Kusami KSTDL2CDQ4C là sự kết hợp gồm phần trên là tủ đông, phần dưới là tủ mát, giúp bạn tiết kiệm được diện tích thay vì dùng nhiều loại tủ trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông lạnh trực tiếp 6 cánh Kusami KSTDLTT6C

Tủ đông lạnh trực tiếp 6 cánh Kusami KSTDLTT6C - Tủ đông lạnh trực tiếp 6 cánh kính Kusami KSTDLTT6C có thiết kế hiện đại, sang trọng, giúp bảo quản thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, bếp ăn công nghiệp, hệ thống siêu thị,…Đặc diểm nổi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông lạnh 2 chế độ quạt gió 2 cánh Kusami KSTDL2CDQ2C

Tủ đông lạnh 2 chế độ quạt gió 2 cánh Kusami KSTDL2CDQ2C - Tủ đông lạnh 2 chế độ quạt gió 2 cánh Kusami KSTDL2CDQ2C là sự kết hợp gồm phần trên là tủ đông, phần dưới là tủ mát, giúp bạn tiết kiệm được diện tích thay vì dùng nhiều loại tủ trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông lạnh trực tiếp 2 cánh Kusami KSTDLTT2C

Tủ đông lạnh trực tiếp 2 cánh Kusami KSTDLTT2C - Tủ đông lạnh trực tiếp 2 cánh kính Kusami KSTDLTT2C có thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, giúp bảo quản thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, bếp ăn công nghiệp, hệ thống siêu thị,…Đặc diểm nổi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông lạnh trực tiếp 4 cánh Kusami KSTDLTT4C

Tủ đông lạnh trực tiếp 4 cánh Kusami KSTDLTT4C - Tủ đông lạnh trực tiếp 4 cánh kính Kusami KSTDLTT4C có thiết kế hiện đại, sang trọng, giúp bảo quản thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, bếp ăn công nghiệp, hệ thống siêu thị,…Đặc diểm nổi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát đứng quạt gió 6 cánh inox 1750L Kusami KSRF-6I1750

Tủ đông đứng quạt gió 6 cánh inox 1750L Kusami KSF-6I1750 - Mã SP: KSF-6I1750 - Kích thước phủ bì: 1940x794x2025 (mm)  - Chế độ lạnh: quạt gió  - Dụng tích lòng trong: 1750L  - Trọng lượng: 266kg  - Vật liệu: Inox. Lưng, đáy và nóc tủ bằng tôn kẽm  - ...

48500000

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát đứng quạt gió 4 cánh inox 1100L Kusami KSRF-4I1100

Tủ đông mát đứng quạt gió 4 cánh inox 1100L Kusami KSRF-4I1100 - Mã SP: KSRF-4I1100  - Kích thước phủ bì: 1300x794x2025 (mm)  - Môi chất lạnh : R404A - Dụng tích lòng trong: 1100L  - Trọng lượng: 178kg  - Vật liệu: Inox. Lưng, đáy và nóc tủ bằng tôn ...

34500000

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát đứng quạt gió 2 cánh inox 600L Kusami KSRF-2I600

Tủ đông mát đứng quạt gió 2 cánh inox 600L Kusami KSRF-2I600- Mã SP: KSRF-2I600 - Kích thước phủ bì: 730x794x2025 (mm) - Dụng tích lòng trong: 600L  - Trọng lượng: 125kg - Vật liệu: Inox. Lưng, đáy và nóc tủ bằng tôn kẽm - Chế độ lạnh: quạt gió - ...

26500000

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Turbo Chef TCRF4

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Turbo Chef TCRF4- Thương hiệu: Turbo Chef Hàn Quốc- Model: TCRF4- Làm lạnh bằng quạt gió- Dung tích: 1000 lít- Kích thước: 1220 x 760 x 1965 mm- Dải nhiệt độ đông: 0℃ ~ -18 ℃- Dải nhiệt độ mát: 10℃ ~ -2 ℃- Dung môi làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh inox Unique UDS-65RFDE

Tủ đông mát 6 cánh inox Unique UDS-65RFDE( 4 ngăn mát, 2 ngăn đông)Model:  UDS-65RFDEKT: 1900 x 800 x 1900 mmDung tích: R: 1160L , F: 556LTrọng lượng: 199 kgNhiệt độ:  , R: 0°C ~ 5°C, F: -20°C ~ -15°CCông suất điện: 500 WĐiện áp: 220V/60HzXuất xứ: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh inox Unique UDS-45VRFDE

Tủ đông mát 4 cánh Unique UDS-45VRFDE( 2 ngăn mát trái, 2 ngăn đông phải)Model: UDS-45VRFDEKT: 1260 x 800 x 1900 mmDung tích: R: 554L , F: 554LTrọng lượng: 149 kgNhiệt độ:  , R: 0°C ~ 5°C, F: -20°C ~ -15°CCông suất điện: 500 WĐiện áp: 220V/60HzXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh inox Unique UDS-45HRFDE

Tủ đông mát 4 cánh Unique UDS-45HRFDE( 2 ngăn mát trên, 2 ngăn đông dưới)Model: UDS-45HRFDEKT: 1260 x 800 x 1900 mmDung tích: R: 554L , F: 554LTrọng lượng: 149 kgNhiệt độ:  , R: 0°C ~ 5°C, F: -20°C ~ -15°CCông suất điện: 500 WĐiện áp: 220V/60HzXuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh inox Unique UDS-45RFDE

Tủ đông mát 4 cánh Unique UDS-45RFDE( 3 ngăn mát, 1 ngăn đông)Model: UDS-45RFDEKT: 1260 x 800 x 1900 mmDung tích: R: 839L , F: 266LTrọng lượng: 149 kgNhiệt độ:  , R: 0°C ~ 5°C, F: -20°C ~ -15°CCông suất điện: 546 WĐiện áp: 220V/60HzXuất xứ: Unique – ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 2 cánh Unique UDS-30RFDE-NSV

Tủ đông mát 2 cánh Unique UDS-30RFDE-NSVModel: UDS-30RFDE-NSVKT: 850 x 750 x 1900 mmDung tích: F: 336L , R: 336LTrọng lượng: 98 kgNhiệt độ: F: -20°C ~ -15°C , R: 0°C ~ 5°CCông suất điện: 357 WĐiện áp: 220V/60HzXuất xứ: Unique – Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 2 cánh Unique UDS-25RFDE-NSV

Tủ đông mát 2 cánh Unique UDS-25RFDE-NSVModel: UDS-25RFDE-NSVKT: 655 x 800 x 1900 mmDung tích: F: 267L , R: 267LTrọng lượng: 92 kgNhiệt độ: F: -20°C ~ -15°C , R: 0°C ~ 5°CCông suất điện: 428 WĐiện áp: 220V/60HzXuất xứ: Unique – Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Unique UDS-65RFIE-4G

Tủ đông mát 6 cánh Unique UDS-65RFIE-4G - Tủ chứa & bảo quản thực phẩm cho công nghiệp, bếp ăn đảm bảo độ an toàn cao cho mẫu & thực phẩm lưu trữ - Cài đặt & hiển thị qua màn hình cảm ứng - Cơ cấu phân tán dòng khí trong tủ giúp khí lạnh phân bố đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 6 cánh Unique UDS-65RFIE-2G

Tủ đông mát 6 cánh Unique UDS-65RFIE-2G - Tủ chứa & bảo quản thực phẩm cho công nghiệp, bếp ăn đảm bảo độ an toàn cao cho mẫu & thực phẩm lưu trữ - Cài đặt & hiển thị qua màn hình cảm ứng - Cơ cấu phân tán dòng khí trong tủ giúp khí lạnh phân bố đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Unique UDS-45VRFIE-1G

- Tủ chứa & bảo quản thực phẩm cho công nghiệp, bếp ăn đảm bảo độ an toàn cao cho mẫu & thực phẩm lưu trữ - Cài đặt & hiển thị qua màn hình cảm ứng - Cơ cấu phân tán dòng khí trong tủ giúp khí lạnh phân bố đều khắp trong phạm vi tủ đảm bảm mẫu lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 4 cánh Unique UDS-45VRFIE-2G

- Tủ chứa & bảo quản thực phẩm cho công nghiệp, bếp ăn đảm bảo độ an toàn cao cho mẫu & thực phẩm lưu trữ - Cài đặt & hiển thị qua màn hình cảm ứng - Cơ cấu phân tán dòng khí trong tủ giúp khí lạnh phân bố đều khắp trong phạm vi tủ đảm bảm mẫu lưu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông mát 2 cánh inox Unique UDS-25RFIE

Tủ đông mát 2 cánh inox Unique UDS-25RFIE Model UDS-25RFIE - Tủ có 1 cánh mát và 1 cánh đông  - Khoảng nhiệt độ mát:  0oC đến +5oC, thể tích 242 lít - Khoảng nhiệt độ đông:  -20 oC đến -15 oC, thể tích 235 lít - Kích thước tổng: W655xD800xH1900mm - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ inox 4 đông 2 mát Unique UDS-65RFIE

Tủ inox 4 đông 2 mát Unique UDS-65RFIE  - Tủ chứa & bảo quản thực phẩm cho công nghiệp, bếp ăn đảm bảo độ an toàn cao cho mẫu & thực phẩm lưu trữ - Cài đặt & hiển thị qua màn hình cảm ứng - Cơ cấu phân tán dòng khí trong tủ giúp khí lạnh phân bố đều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TỦ 3 ĐÔNG 1 MÁT UNIQUE EVERZEN UDS-45RFIE

TỦ 3 ĐÔNG 1 MÁT UNIQUE EVERZEN UDS-45RFIEModel:  UDS-45RFIE KT: 1260 x 800 x 1900 mmH Dung tích: 1039L (F: 240L, R: 800L) Trọng lượng: 149 kg Nhiệt độ: -15°C ~ -20°C (F) 0°C ~ +5°C (R) Công suất điện: 700 W Điện áp: 220V/60Hz Xuất xứ: Everzen – Hàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM