Tủ trưng bày đồ uống

(68)
Xem dạng lưới

Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD98

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD98Kích thước ngoài (W x D x H): 428 x 386 x 1150 mm Kích thước trong (W x D x H): 400 x 358 x 760 mm Dung tích: 98L Nhiệt độ: +3°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD78

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD78Kích thước ngoài (W x D x H): 428 x 386 x 1000 mm Kích thước trong (W x D x H): 400 x 358 x 610 mm Dung tích: 78L Nhiệt độ: +3°C ~ +8°C  Kệ: 3 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD68

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD68Kích thước ngoài (W x D x H): 428 x 386 x 924 mm Kích thước trong (W x D x H): 400 x 358 x 535 mm Dung tích: 68L Nhiệt độ: +3°C ~ +8°C  Kệ: 3 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD58

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống 4 mặt kính Firscool G-TCBD58 Kích thước ngoài (W x D x H): 428 x 386 x 849 mm Kích thước trong (W x D x H): 400 x 358 x 460 mm Dung tích: 58L Nhiệt độ: +3°C ~ +8°C  Kệ: 2 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SLIM SC301

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SLIM SC301 Kích thước ngoài (W x D x H): 448 x 680 x 1900 mm Kích thước trong (W x D x H): 368 x 580 x 1755 mm Dung tích: 300L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SLIM SC299

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SLIM SC299 Kích thước ngoài (W x D x H): 448 x 680 x 1900 mm Kích thước trong (W x D x H): 368 x 580 x 1755 mm Dung tích: 300L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G930SD

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G930SD Kích thước ngoài (W x D x H): 1370 x 700 x 1990 mm Kích thước trong (W x D x H): 1370 x 580 x 1327 mm Dung tích: 1079L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G1400

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G1400 Kích thước ngoài (W x D x H): 2048 x 700 x 1990 mm Kích thước trong (W x D x H): 1932 x 580 x 1327 mm Dung tích: 1547L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 12 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G930

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G930 Kích thước ngoài (W x D x H): 1370 x 700 x 1990 mm Kích thước trong (W x D x H): 1370 x 580 x 1327 mm Dung tích: 1079L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G420

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-G420 Kích thước ngoài (W x D x H): 680 x 700 x 1990 mm Kích thước trong (W x D x H): 560 x 580 x 1327 mm Dung tích: 578L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC1000SD

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC1000SDKích thước ngoài (W x D x H): 1200 x 720 x 2052 mm Dung tích: 1079L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Thông gióĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC800SD

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC800SD Kích thước ngoài (W x D x H): 1000 x 720 x 2050 mm Dung tích: 800L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Thông gióĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC1000

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC1000 Kích thước ngoài (W x D x H): 1200 x 690 x 2052 mm Dung tích: 1079L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Thông gióĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC800

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC800 Kích thước ngoài (W x D x H): 1000 x 690 x 2050 mm Dung tích: 800L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 8 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Thông gióĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ uống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC458

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC458 Kích thước ngoài (W x D x H): 900 x 531 x 1812 mm Dung tích: 458L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz  Chế độ làm mát: Tĩnh có quạt hỗ trợĐặc trưng Tủ mát trưng bày đồ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC308

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC308 Kích thước ngoài (W x D x H): 595 x 551 x 1907 mm Kích thước trong (W x D x H): 515 x 422 x 1260 mm Dung tích: 308L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC268

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC268 Kích thước ngoài (W x D x H): 550 x 521 x 1875.5 mm Kích thước trong (W x D x H): 480 x 410 x 1239 mm Dung tích: 268L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC238

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC238 Kích thước ngoài (W x D x H): 550 x 521 x 1727.5 mm Kích thước trong (W x D x H): 480 x 410 x 1091 mm Dung tích: 238L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC188

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC188 Kích thước ngoài (W x D x H): 550 x 455 x 1640 mm Kích thước trong (W x D x H): 490 x 344 x 1016 mm Dung tích: 188L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 3 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC903

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC903Kích thước ngoài (W x D x H): 1200 x 710 x 1940 mm Kích thước trong (W x D x H): 1106 x 595 x 1376 mm Dung tích: 1030L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 10 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC430

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC430Kích thước ngoài (W x D x H): 620 x 660 x 1940 mm Kích thước trong (W x D x H): 526 x 535 x 1376 mm Dung tích: 442L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 5 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC336

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC336 Kích thước ngoài (W x D x H): 620 x 570 x 1940 mm Kích thước trong (W x D x H): 526 x 445 x 1376 mm Dung tích: 368L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 5 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC218

Thông số kỹ thuật Tủ mát trưng bày đồ uống Firscool G-SC218 Kích thước ngoài (W x D x H): 530 x 575 x 1650 mm Kích thước trong (W x D x H): 440 x 450 x 1086 mm Dung tích: 251L Nhiệt độ: +2°C ~ +8°C  Kệ: 4 cái Nguồn điện: 230V/50Hz Đặc trưng Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày đồ uống BJY-DCPS350

MÔ HÌNHBJY-DCPS220BJY-DCPS350Nhiệt độ ° C (độ C)0 - 100 - 10Kích thước bên ngoài (mm)530 x 635 x 1721620 x 635 x 2011Kích thước đóng gói (mm)585 x 665 x 1771685 x 665 x 2061Công suất (L)220350Môi chất lạnhR134aR134aĐiện áp / Tần số (V / Hz)220 ~ 240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày đồ uống BJY-DCPS220

MÔ HÌNHBJY-DCPS220BJY-DCPS350Nhiệt độ ° C (độ C)0 - 100 - 10Kích thước bên ngoài (mm)530 x 635 x 1721620 x 635 x 2011Kích thước đóng gói (mm)585 x 665 x 1771685 x 665 x 2061Công suất (L)220350Môi chất lạnhR134aR134aĐiện áp / Tần số (V / Hz)220 ~ 240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày đồ uống BJY-DCBS350

MÔ HÌNHBJY-DCBS268BJY-DCBS350Nhiệt độ ° C (độ C)0 - 100 - 10Kích thước bên ngoài (mm)530 x 595 x 1821620 x 595 x 2011Kích thước đóng gói (mm)585 x 625 x 1880685 x 665 x 2070Công suất (L)250350Môi chất lạnhR134aR134aĐiện áp / Tần số (V / Hz)220 ~ 240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày đồ uống BJY-DCBS268

MÔ HÌNHBJY-DCBS268BJY-DCBS350Nhiệt độ ° C (độ C)0 - 100 - 10Kích thước bên ngoài (mm)530 x 595 x 1821620 x 595 x 2011Kích thước đóng gói (mm)585 x 625 x 1880685 x 665 x 2070Công suất (L)250350Môi chất lạnhR134aR134aĐiện áp / Tần số (V / Hz)220 ~ 240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-408X

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218XHM-LC-218X (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-368X

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218XHM-LC-218X (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-298X

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218XHM-LC-218X (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-278X

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218XHM-LC-218X (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-238X

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218XHM-LC-218X (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-218X

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218XHM-LC-218X (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-408

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218HM-LC-218 (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-368

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218HM-LC-218 (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-298

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218HM-LC-218 (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-238

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218HM-LC-218 (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-218

  Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-218HM-LC-218 (cửa đơn)Tấm nhôm mạ vàng 525 * 580 * 1621, được tráng trước429 * 456 * 934 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-LC-1890F

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnCông suất tiêu thụ kwh / 24hCân nặngNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống cao cấpLC-1260F (cửa đôi)Bảng phủ trước 1260 × 710 × 2130Tấm thép tiền chế 1165 * 610 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-LC-1260F

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnCông suất tiêu thụ kwh / 24hCân nặngNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống cao cấpLC-1260F (cửa đôi)Bảng phủ trước 1260 × 710 × 2130Tấm thép tiền chế 1165 * 610 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-980

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-980HM-LC-980 (ba cửa)Tấm nhôm dập nổi 1480 * 610 * 1990, được tráng trước884 * 490 * 1249 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-780X

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-520XHM-LC-520X (cửa đôi)Tấm nhôm dập nổi 880 * 610 * 1990, được tráng trước784 * 490 * 1249 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-630X

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-520XHM-LC-520X (cửa đôi)Tấm nhôm dập nổi 880 * 610 * 1990, được tráng trước784 * 490 * 1249 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát trưng bày đồ uống OKASU-HM-LC-520X

Tên sản phẩmNgười mẫuKích thước (L × W × H) mmKích thước lót (L × W × H) mmTập (L)Sức mạnhCung cấp điệnNhiệt độ (° C)Tủ đồ uống HM-LC-520XHM-LC-520X (cửa đôi)Tấm nhôm dập nổi 880 * 610 * 1990, được tráng trước784 * 490 * 1249 phun, thép cán ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và giữ mát đồ uống loại 3 cửa Infrico ERV35II

Mã sản phẩm : ERV35IINhãn hiệu : InfricoXuất xứ : SpainHãng sản xuất : InfricoDùng để trưng bày giữ mát đồ uống các loại/ Bottle CoolerNhiệt độ: +4°C/+12°C (tại nhiệt độ phòng 32°C)Dung tích: 330 lítBộ điều khiển nhiệt độ điện tửChất liệu: Bên ngoài ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và giữ mát đồ uống loại 2 cửa Infrico ERV25II

Mã sản phẩm : ERV25IINhãn hiệu : InfricoXuất xứ : SpainHãng sản xuất : InfricoDùng để trưng bày giữ mát đồ uống các loại/Bottle coolerNhiệt độ: +4°C/+12°C (tại nhiệt độ phòng 32°C)Dung tích: 220 lítBộ điều khiển nhiệt độ điện tửChất liệu: Bên ngoài ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày 3 cửa có quạt R343-1

Kích cỡ bên trong: 1110*540*1520mmGiải nhiệt độ: 0oC ~ 10oC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh trưng bày 2 cửa có quạt R212

Kích cỡ bên ngoài: 1190*650*1940mmKích cỡ bên trong: 1110*540*1520mmDung tích: 911LNguồn điện: 230/50HzCông suất tiêu thụ: 7KW.H/24HGiải nhiệt độ: -2oC ~ 8oCSố ngăn: 3 ngăn * 2Trọng lượng: 130kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12