TỦ BẢO QUẢN HOA TƯƠI

(21)
Xem dạng lưới

Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-280

Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-280 - Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-280 giúp trưng bày và bảo quản hoa tươi, hoa nhập khẩu tươi lâu không bị héo úa, thối cành,...Phù hợp cho các tiệm hoa nhập khẩu, cửa hàng hoa tươi, khách sạn…Tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-210

Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-210 - Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-210 giúp trưng bày và bảo quản hoa tươi, hoa nhập khẩu tươi lâu không bị héo úa, thối cành,...Phù hợp cho các tiệm hoa nhập khẩu, cửa hàng hoa tươi, khách sạn…Tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-140

Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-140 - Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-140 giúp trưng bày và bảo quản hoa tươi, hoa nhập khẩu tươi lâu không bị héo úa, thối cành,...Phù hợp cho các tiệm hoa nhập khẩu, cửa hàng hoa tươi, khách sạn…Tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-70

Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-70 - Tủ mát bảo quản hoa tươi Hisakage DF-70 giúp trưng bày và bảo quản hoa tươi, hoa nhập khẩu tươi lâu không bị héo úa, thối cành,...Phù hợp cho các tiệm hoa nhập khẩu, cửa hàng hoa tươi, khách sạn…Tính năng nổi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và bảo quản hoa tươi

Tủ trưng bày và bảo quản hoa tươi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản hoa tươi cap cấp

Tủ bảo quản hoa tươi cap cấp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản hoa tươi

Tủ bảo quản hoa tươi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản hoa tươi 3 cánh kính

Tủ bảo quản hoa tươi 3 cánh kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản và trưng bày hoa tươi 3 cửa kính

Tủ bảo quản và trưng bày hoa tươi 3 cửa kính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản hoa tươi mini

Tủ bảo quản hoa tươi mini ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản hoa tươi OKASU OKS-09FE

Tủ bảo quản hoa tươi OKASU OKS-09FE ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát bảo quản hoa tươi OKASU OKS-09KB

Tủ mát bảo quản hoa tươi OKASU OKS-09KB ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản hoa tươi OKASU OKS-09HG

Tủ bảo quản hoa tươi OKASU OKS-09HG ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản và trưng bày hoa tươi OKASU OKS-SG18AF

Tủ bảo quản và trưng bày hoa tươi OKASU OKS-SG18AF ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản và trưng bày hoa tưới OKASU OKS-18AH

Tủ bảo quản và trưng bày hoa tưới OKASU OKS-18AH ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và bảo quản hoa tươi OKASU OKS-SG09YG

Tủ trưng bày và bảo quản hoa tươi OKASU OKS-SG09YG ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và bảo quản hoa tuwoi OKASU-SG18ZA-3

Tủ trưng bày và bảo quản hoa tuwoi OKASU-SG18ZA-3  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và bảo quan hoa tươi OKASU OKS-SG18FE

Tủ trưng bày và bảo quan hoa tươi OKASU OKS-SG18FE ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và bảo quan hoa quả siêu thị OKASU OKS-SG18YH

Tủ trưng bày và bảo quan hoa quả siêu thị OKASU OKS-SG18YH ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày và bảo quản hoa tươi OKASU OKS-SG18YB

Tủ trưng bày và bảo quản hoa tươi OKASU OKS-SG18YB ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản và trưng bày Hoa tươi OKASU OKS-SG18YA

Tủ bảo quản và trưng bày Hoa tươi OKASU OKS-SG18YA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM