Tổng đài ALCATEL

(13)
Xem dạng lưới

Tổng đài Alcatel Lucent OXO50-4-24

- Loại Rack: Unit 2 (6 khe cắm card) - 01 Card CPU4 - 01 Card trung kế tương tự APA4 - 01 Card thuê bao tương tự SLI8 - 01 Card thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card thuê bao số UAI4 ...

71659500

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alactel Lucent OXO50-8-4-32

- Loại Rack: Unit 2 (6 khe cắm card) - 01 Card CPU4 - 01 Card trung kế tương tự APA8 - 02 Card thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card thuê bao số UAI4 ...

84989500

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO50-4-16

- Loại Rack: Unit 1 (3 khe cắm card) - 01 Card CPU4 - 01 Card AMIX 4/4/8 - 01 Card thuê bao tương tự SLI8 ...

53750000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO100-8-4-64

- Loại Rack: Unit 3 (8 khe cắm card) - 01 Card CPU4 - 01 Card Trung kế tương tự APA8 - 04 Card Thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card Thuê bao số UAI4 ...

125409500

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO100-8-4-48

- Loại Rack: Unit 3 (8 khe cắm card) - 01 Card CPU4 - 01 Card Trung kế tương tự APA8 - 03 Card Thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card Thuê bao số UAI4 ...

107500000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO100-8-4-80

- Loại Rack: Unit 3 (8 khe cắm card) - 01 Card CPU4 - 01 Card Trung kế tương tự APA8 - 05 Card Thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card Thuê bao số UAI4 ...

152284500

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO-100-8-4-40

- Loại Rack: Unit 3 (8 khe cắm card) - 01 Card CPU4 - 01 Card Trung kế tương tự APA8 - 02 Card Thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card Thuê bao tương tự SLI8 - 01 Card Thuê bao số UAI4 ...

98534500

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO100-8-4-56

- Loại Rack: Unit 3 (8 khe cắm card) - 01 Card CPU4 - 01 Card Trung kế tương tự APA8 - 03 Card Thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card Thuê bao tương tự SLI8 - 01 Card Thuê bao số UAI4 ...

116444000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO200-16-8-160

- Loại Rack: 02 Unit 3 - 01 Card CPU4 - 01 Card MEX - 02 Card trung kế tương tự APA8 - 10 Card thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card thuê bao số UAI8 - Khả năng mở rộng: tối đa 24 trung kế - 192 thuê bao - Cấu hình ban đầu: 16 trung kế / 8 thuê bao số / ...

335142000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO200-16-8-144

- Loại Rack: 02 Unit 3 - 01 Card CPU4 - 01 Card MEX - 02 Card trung kế tương tự APA8 - 09 Card thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card thuê bao số UAI8 - Khả năng mở rộng: tối đa 24 trung kế - 192 thuê bao - Cấu hình khung chính ban đầu: 16 trung kế / 8 ...

300355000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO200-16-8-128

- Loại Rack: 02 Unit 3 - 01 Card CPU4 - 01 Card MEX - 02 Card trung kế tương tự APA8 - 08 Card thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card thuê bao số UAI8 ...

262407500

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO200-8-8-96

- Loại Rack: Unit 3 + Unit 2 - 01 Card CPU4 - 01 Card MEX - 01 Card trung kế tương tự APA8 - 06 Card thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card thuê bao số UAI8 ...

196037000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Alcatel Lucent OXO200-16-8-96

- Loại Rack: Unit 3 + Unit 2 - 01 Card CPU4 - 01 Card MEX - 02 Card trung kế tương tự APA8 - 06 Card thuê bao tương tự SLI16 - 01 Card thuê bao số UAI8 ...

211818000

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân