Tổng đài IKE

(121)
Xem dạng lưới

Tổng đài IKE 104 D

Cấu hình 01 Line vào 04 nhánh ra Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Cài đặt đổ chuông linh động Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh Hạn chế hướng gọi ra của máy nhánh theo nhiều mức. Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt… ...

860000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài IKE 208 A

Cấu hình 02 Line vào 08 nhánh ra 2 chế độ hoạt động cho tổng đài Hiển thị số gọi đến Tích hợp sẵn Disa ghi âm 1 câu chào Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Cài đặt đổ chuông linh động Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh Khóa quốc tế,di động ...

2150000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE-312A (3 trung kế 12 thuê bao)

Tổng đài IKE dòng IKE-2000A - 3 trung kế 12 thuê bao Cấu hình cố định 3 line vào 12 máy nhánh Hai chế độ hoạt động cho tổng đài. Tích hợp sẵn DISA, Khóa Quốc tế , Di Động , Liên tỉnh , Nội hạt…. Giới hạn thời gian gọi ra cho từng máy nhánh, kết nối ...

3320000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE-416A (4 trung kế 16 thuê bao)

Tổng đài IKE dòng IKE-2000A - 4 trung kế 16 thuê bao Cấu hình cố định 4 line vào 16 máy nhánh Hai chế độ hoạt động cho tổng đài. Tích hợp sẵn DISA, Khóa Quốc tế , Di Động , Liên tỉnh , Nội hạt…. Giới hạn thời gian gọi ra cho từng máy nhánh, kết nối ...

3700000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 308AC (3 trung kế 8 thuê bao)

Kết nối máy tính để lập trình Hiển thị số gọi đến Tự động nhận tín hiệu FAX Tự động chèn IP 171 – 178 - 179 Giới hạn thời gian gọi ra Mật khẩu cho máy nhánh Tự động chuyển cuộc gọi khi bận Cấp Account code cho nhân viên Chuyển cuộc gọi đến tiếp tân ...

2780000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416AC (4 trung kế 16 thuê bao)

Kết nối máy tính để lập trình Hiển thị số gọi đến Tự động nhận tín hiệu FAX Tự động chèn IP 171 – 178 - 179 Giới hạn thời gian gọi ra Mật khẩu cho máy nhánh Tự động chuyển cuộc gọi khi bận Cấp Account code cho nhân viên Chuyển cuộc gọi đến tiếp tân ...

4350000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 308AK

Cấu hình 03 Line vào 08 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Kết nối ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 AK

Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Kết nối ...

5762000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 HC

Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra Nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Kết nối ...

5805000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE KB - 96

Bàn giám sát 96 DSS dùng giám sát các CO và EXT Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

2070000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE KP-06A( 1632 )

Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 48 DSS Hiển thị số nội bộ, số gọi đến Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

2150000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-16 HC)

Dung lượng 06 CO - 16 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 ...

6665000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE KP - 07A/0624

Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 30 DSS Hiển thị số nội bộ,số gọi đến Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

1870500

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (4-20 HC)

Dung lượng 04 CO - 20 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x1 ...

6665000

Bảo hành : 24 tháng

IKE KP - 07A ( 0416 )

Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 20 DSS Hiển thị số nội bộ,số gọi đến Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

1763000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-20 HC)

Dung lượng 06 CO - 20 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x1 ...

6729500

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-24 HC)

Dung lượng 06 CO - 24 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x2 ...

8062500

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 HC (4-24 HC)

Dung lượng 04 CO - 24 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x2 ...

7740000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (4-28 HC)

Dung lượng 04 CO - 28 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x3 ...

8062500

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-28 HC)

Dung lượng 06 CO - 28 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x3 ...

9675000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-128 DK

Dung lượng 08 CO - 128 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x14 ...

49622000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (4-32 HC)

Dung lượng 04 CO - 32 EXT TC 416H Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x4 ...

8793500

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-120 DK

Dung lượng 08 CO - 120 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x13 ...

47300000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-112 DK

Dung lượng 08 CO - 112 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x12 ...

42570000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-32 HC)

Dung lượng 06 CO - 32 EXT TC 416H Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 4 máy nhánh x4 ...

9825500

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 HK

Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra Nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Kết nối ...

6966000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-104 DK

Dung lượng 08 CO - 104 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x11 ...

43000000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-96 DK

Dung lượng 08 CO - 96 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x10 ...

40850000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-88 DK

Dung lượng 08 CO - 88 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x9 ...

38700000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (6-16 HK)

Dung lượng 06 CO - 16 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HK Card 2 trung kế x1 ...

7847500

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-80 DK

Dung lượng 08 CO - 80 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x8 ...

36550000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (4-20 HK)

Dung lượng 04 CO - 20 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HK Card 4 máy nhánh x1 ...

7847500

Bảo hành : 24 tháng