Tổng đài IKE

(121)
Xem dạng lưới

Tổng đài IKE 104 D

Cấu hình 01 Line vào 04 nhánh ra Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Cài đặt đổ chuông linh động Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh Hạn chế hướng gọi ra của máy nhánh theo nhiều mức. Khóa quốc tế,di động,liên tỉnh,nội hạt… ...

920000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài IKE 208 A

Cấu hình 02 Line vào 08 nhánh ra 2 chế độ hoạt động cho tổng đài Hiển thị số gọi đến Tích hợp sẵn Disa ghi âm 1 câu chào Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Cài đặt đổ chuông linh động Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh Khóa quốc tế,di động ...

2300000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE-312A (3 trung kế 12 thuê bao)

Tổng đài IKE dòng IKE-2000A - 3 trung kế 12 thuê bao Cấu hình cố định 3 line vào 12 máy nhánh Hai chế độ hoạt động cho tổng đài. Tích hợp sẵn DISA, Khóa Quốc tế , Di Động , Liên tỉnh , Nội hạt…. Giới hạn thời gian gọi ra cho từng máy nhánh, kết nối ...

3320000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE-416A (4 trung kế 16 thuê bao)

Tổng đài IKE dòng IKE-2000A - 4 trung kế 16 thuê bao Cấu hình cố định 4 line vào 16 máy nhánh Hai chế độ hoạt động cho tổng đài. Tích hợp sẵn DISA, Khóa Quốc tế , Di Động , Liên tỉnh , Nội hạt…. Giới hạn thời gian gọi ra cho từng máy nhánh, kết nối ...

3700000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 308AC (3 trung kế 8 thuê bao)

Kết nối máy tính để lập trình Hiển thị số gọi đến Tự động nhận tín hiệu FAX Tự động chèn IP 171 – 178 - 179 Giới hạn thời gian gọi ra Mật khẩu cho máy nhánh Tự động chuyển cuộc gọi khi bận Cấp Account code cho nhân viên Chuyển cuộc gọi đến tiếp tân ...

2780000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416AC (4 trung kế 16 thuê bao)

Kết nối máy tính để lập trình Hiển thị số gọi đến Tự động nhận tín hiệu FAX Tự động chèn IP 171 – 178 - 179 Giới hạn thời gian gọi ra Mật khẩu cho máy nhánh Tự động chuyển cuộc gọi khi bận Cấp Account code cho nhân viên Chuyển cuộc gọi đến tiếp tân ...

4350000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 308AK

Cấu hình 03 Line vào 08 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Kết nối ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 AK

Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Kết nối ...

6164000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 HC

Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra Nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Kết nối ...

6210000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE KB - 96

Bàn giám sát 96 DSS dùng giám sát các CO và EXT Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

2070000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE KP-06A( 1632 )

Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 48 DSS Hiển thị số nội bộ, số gọi đến Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

2300000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-16 HC)

Dung lượng 06 CO - 16 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 ...

7130000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE KP - 07A/0624

Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 30 DSS Hiển thị số nội bộ,số gọi đến Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

2001000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (4-20 HC)

Dung lượng 04 CO - 20 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x1 ...

7130000

Bảo hành : 24 tháng

IKE KP - 07A ( 0416 )

Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 20 DSS Hiển thị số nội bộ,số gọi đến Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

1886000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-20 HC)

Dung lượng 06 CO - 20 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x1 ...

7199000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-24 HC)

Dung lượng 06 CO - 24 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x2 ...

8625000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 HC (4-24 HC)

Dung lượng 04 CO - 24 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x2 ...

8280000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (4-28 HC)

Dung lượng 04 CO - 28 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x3 ...

8625000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-28 HC)

Dung lượng 06 CO - 28 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x3 ...

10350000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-128 DK

Dung lượng 08 CO - 128 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x14 ...

53084000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (4-32 HC)

Dung lượng 04 CO - 32 EXT TC 416H Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x4 ...

9407000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-120 DK

Dung lượng 08 CO - 120 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x13 ...

50600000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-112 DK

Dung lượng 08 CO - 112 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x12 ...

45540000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-32 HC)

Dung lượng 06 CO - 32 EXT TC 416H Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 4 máy nhánh x4 ...

10511000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 HK

Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra Nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Kết nối ...

7452000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-104 DK

Dung lượng 08 CO - 104 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x11 ...

46000000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-96 DK

Dung lượng 08 CO - 96 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x10 ...

43700000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-88 DK

Dung lượng 08 CO - 88 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x9 ...

41400000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (6-16 HK)

Dung lượng 06 CO - 16 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HK Card 2 trung kế x1 ...

8395000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-80 DK

Dung lượng 08 CO - 80 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x8 ...

39100000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (4-20 HK)

Dung lượng 04 CO - 20 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HK Card 4 máy nhánh x1 ...

8395000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (6-20 HK)

Dung lượng 06 CO - 20 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HK Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HK Card 4 máy nhánh x1 ...

9338000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-72 DK

Dung lượng 08 CO - 72 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x7 ...

36524000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (4-24 HK)

Dung lượng 04 CO - 24 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HK Card 4 máy nhánh x2 ...

9338000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-64 DK

Dung lượng 08 CO - 64EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x6 ...

33350000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-56 DK

Dung lượng 08 CO - 56 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x5 ...

36340000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-48 DK

Dung lượng 08 CO - 48 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x4 ...

28750000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (6-24 HK)

Dung lượng 06 CO - 24 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HK Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HK Card 4 máy nhánh x2 ...

10281000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-40 DK

Dung lượng 08 CO - 40 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x3 ...

26450000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (4-28 HK)

Dung lượng 04 CO - 28 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HK Card 4 máy nhánh x3 ...

10235000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (6-28 HK)

Dung lượng 06 CO - 28 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HK Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HK Card 4 máy nhánh x3 ...

11270000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (4-32 HK)

Dung lượng 04 CO - 32 EXT TC 416HK Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 04 EXT - 416 HK Card 4 máy nhánh x4 ...

11500000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HK (6-32 HK)

Dung lượng 06 CO - 32 EXT TC 416K Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HK Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HK Card 4 máy nhánh x4 ...

12190000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816 BS

Cấu hình 08 Line vào 16 nhánh ra Nâng cấp tối đa 64 nhánh ra Hiển thị số nội bộ khi gọi tới Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh Thay đổi số nội bộ Chức năng DISA 3 câu chào tự động. Hạn chế hướng gọi ra của máy nhánh theo 5 mức.Khóa quốc tế,di động ...

6210000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-32 DK

Dung lượng 08 CO - 32 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x2 ...

24150000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-24 DK

Dung lượng 08 CO - 24 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x1 ...

20907000

Bảo hành : 24 tháng

IKE 816BS (8-24 BS)

Dung lượng 08 CO - 24 EXT 816BS Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 2008B – EX8 Card mở rộng 8 máy nhánh x1 ...

8257000

Bảo hành : 24 tháng

123
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội