Máy mài tròn

(66)
Xem dạng lưới

Máy mài tròn ngoài vạn năng G27-55M

ModelG27-55M Đường kính quay trên bàn máy, mm270Chiều dài chống tâm, mm550Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp60  20ĐẦU ĐÁ MÀI   - Góc xoay của đầu mài, độ+ 15  - Kích thước đá mài tiêu chuẩn, mm  (ĐK ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G27-55A

Model G27-55A  Đường kính quay trên bàn máy, mm 270 Chiều dài chống tâm, mm 550 Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp 60  20 ĐẦU ĐÁ MÀI     - Góc xoay của đầu mài, độ + 15   - Kích thước đá mài tiêu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G27-55H

ModelG27-55H Đường kính quay trên bàn máy, mm270Chiều dài chống tâm, mm550Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp60  20ĐẦU ĐÁ MÀI   - Góc xoay của đầu mài, độ+ 15  - Kích thước đá mài tiêu chuẩn, mm  (ĐK ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn vạn năng G27-55AGC

ModelG27-55AGCĐường kính quay trên bàn máy, mm270Chiều dài chống tâm, mm550Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp60  20ĐẦU ĐÁ MÀI   - Góc xoay của đầu mài, độ+ 15  - Kích thước đá mài tiêu chuẩn, mm  (ĐK ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G27-75M

ModelG27-75M Đường kính quay trên bàn máy, mm270Chiều dài chống tâm, mm750Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp80  20ĐẦU ĐÁ MÀI   - Góc xoay của đầu mài, độ+ 15  - Kích thước đá mài tiêu chuẩn, mm  (ĐK ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G27-75A

ModelG27-75M Đường kính quay trên bàn máy, mm270Chiều dài chống tâm, mm750Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp80  20ĐẦU ĐÁ MÀI   - Góc xoay của đầu mài, độ+ 15  - Kích thước đá mài tiêu chuẩn, mm  (ĐK ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G27-75H

Model G27-75H  Đường kính quay trên bàn máy, mm 270 Chiều dài chống tâm, mm 750 Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp 80  20 ĐẦU ĐÁ MÀI     - Góc xoay của đầu mài, độ + 15   - Kích thước đá mài tiêu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G27-75AGC

ModelG27-75AGCĐường kính quay trên bàn máy, mm270Chiều dài chống tâm, mm750Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp80  20ĐẦU ĐÁ MÀI   - Góc xoay của đầu mài, độ+ 15  - Kích thước đá mài tiêu chuẩn, mm  (ĐK ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G30-100M

Model G30-100M  Đường kính quay trên bàn máy, mm 300 Chiều dài chống tâm, mm 1000 Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp 150  40 ĐẦU ĐÁ MÀI     - Góc xoay của đầu mài, độ + 15   - Kích thước đá mài tiêu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G30-100A

Model G30-100A Đường kính quay trên bàn máy, mm300Chiều dài chống tâm, mm1000Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp150  40ĐẦU ĐÁ MÀI   - Góc xoay của đầu mài, độ+ 15  - Kích thước đá mài tiêu chuẩn, mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G30-100H

ModelG30-100H Đường kính quay trên bàn máy, mm300Chiều dài chống tâm, mm1000Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp150  40ĐẦU ĐÁ MÀI   - Góc xoay của đầu mài, độ+ 15  - Kích thước đá mài tiêu chuẩn, mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài vạn năng G30-100AGC

ModelG30-100AGCĐường kính quay trên bàn máy, mm300Chiều dài chống tâm, mm1000Khối lượng tối đa của vật gia công, kg:    - khi chống tâm    - khi kẹp trên mâm cặp150  40ĐẦU ĐÁ MÀI   - Góc xoay của đầu mài, độ+ 15  - Kích thước đá mài tiêu chuẩn, mm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài MW1320B

Model MW1320B Đường kính chi tiết gia công tối đa Φ8 - 200mm Chiều dài gia công tối đa  750 / 1000mm Chiều cao chống tâm 125mm Chiều dài chống tâm 750/1000mm Khối lượng vật gia công tối đa 50kg Hành trình dọc tối đa 600/800/1080mm Tốc độ hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn CNC S&T TNGP-41

Hãng sản xuất S&T Công suất (W) 7500 Khả năng mài • Mài tròn ngoài • Mài tròn trong -        Đường kính mài lớn nhất băng qua máy:∅410 mm -        Khoảng cách chống tâm: 1000 mm -        Đường kính mài lớn nhất:∅340 mm -        Trọng lượng phôi lớn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài G27-40

SpecificationsG27-40Khả năngQuay trên bàn 270Khoảng cách tâm 400Trọng lượng phôiChống tâm60 kgỤ trục chính20 kgĐầu gia công và ăn dao Góc xoay ±15°Đá mài tiêu châunrO.D×Width×I.D.405×32-50×152.4Đá tùy chọnO.D×Width×I.D.355×32-50×152.4Tốc độ trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G27-55

Specifications G27-55 Khả năng Quay trên bàn   270 Khoảng cách tâm   550 Trọng lượng phôi Chống tâm 60 kg Ụ trục chính 20 kg Đầu gia công và ăn dao Góc xoay   ±15° Đá mài tiêu châunr O.D×Width×I.D. 405×32-50×152.4 Đá tùy chọn O.D×Width×I.D. 355×32-50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G35-55

SpecificationsG35-55Khả năngQuay trên bàn 350Khoảng cách tâm 550Trọng lượng phôiChống tâm60 kgỤ trục chính20 kgĐầu gia công và ăn dao Góc xoay ±15°Đá mài tiêu châunrO.D×Width×I.D.405×32-50×152.4Đá tùy chọnO.D×Width×I.D.355×32-50×152.4Tốc độ trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G27-75

Specifications G27-75 Khả năng Quay trên bàn   270 Khoảng cách tâm   750 Trọng lượng phôi Chống tâm 80 kg Ụ trục chính 20 kg Đầu gia công và ăn dao Góc xoay   ±15° Đá mài tiêu châunr O.D×Width×I.D. 405×32-50×152.4 Đá tùy chọn O.D×Width×I.D. 355×32-50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G35-75

SpecificationsG35-75Khả năngQuay trên bàn 350Khoảng cách tâm 750Trọng lượng phôiChống tâm80 kgỤ trục chính20 kgĐầu gia công và ăn dao Góc xoay ±15°Đá mài tiêu châunrO.D×Width×I.D.405×32-50×152.4Đá tùy chọnO.D×Width×I.D.355×32-50×152.4Tốc độ trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G30-100

SpecificationsG30-100Khả năngQuay trên bàn 300Khoảng cách tâm 1000Trọng lượng phôiChống tâm150 kgỤ trục chính40 kgĐầu gia công và ăn dao Góc xoay ±15°Đá mài tiêu châunrO.D×Width×I.D.405×38-75×152.4Đá tùy chọnO.D×Width×I.D. Tốc độ trục chínhR.P.M.1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G38-100

SpecificationsG38-100Khả năngQuay trên bàn 380Khoảng cách tâm 1000Trọng lượng phôiChống tâm150 kgỤ trục chính40 kgĐầu gia công và ăn dao Góc xoay ±15°Đá mài tiêu châunrO.D×Width×I.D.405×38-75×152.4Đá tùy chọnO.D×Width×I.D. Tốc độ trục chínhR.P.M.1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài lỗ tâm sâu JHG-1510

ITEMJHG-1510Kích thước phôiKhoảng đường kính Ø5 - Ø125 mmKhoảng chiều dài phôi50 ~ 1000 mmTrọng lượng phôi max100 kgKhả năng màiGóc lỗ tâm60°Đường kính lỗ tâmØ2 - Ø60 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài JHU-2706

TSKTITEMSMODLEJHU-2706Khả năngKích thước phôi lớn nhất270 mmChiều dài lớn nhất600 mmĐường kính mài max250 mmTrọng lượng phôi70 kgsĐầu màiDải tốc độ mài60Hz 11~500 Variable speed 50Hz 9~420 Variable speedGóc quay120° (90° CCW ; 30° CW)Tâm quayMT.4Trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn JHU-2710

TSKTITEMSMODLEJHU-2710Khả năngKích thước phôi lớn nhất270 mmChiều dài lớn nhất1000 mmĐường kính mài max250 mmTrọng lượng phôi130 kgsĐầu màiDải tốc độ mài60Hz 11~500 Variable speed 50Hz 9~420 Variable speedGóc quay120° (90° CCW ; 30° CW)Tâm quayMT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn JHU-2715

TSKTITEMSMODLEJHU-2715Khả năngKích thước phôi lớn nhất270 mmChiều dài lớn nhất1500 mmĐường kính mài max250 mmTrọng lượng phôi130 kgsĐầu màiDải tốc độ mài60Hz 11~500 Variable speed 50Hz 9~420 Variable speedGóc quay120° (90° CCW ; 30° CW)Tâm quayMT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn JHU-3506

TSKTITEMSMODLEJHU-3506Khả năngKích thước phôi lớn nhất350 mmChiều dài lớn nhất600 mmĐường kính mài max330 mmTrọng lượng phôi70 kgsĐầu màiDải tốc độ mài60Hz 11~500 Variable speed 50Hz 9~420 Variable speedGóc quay120° (90° CCW ; 30° CW)Tâm quayMT.4Trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn JHU-3510

TSKT ITEMS MODLE JHU-3510 Khả năng Kích thước phôi lớn nhất 350 mm Chiều dài lớn nhất 1000 mm Đường kính mài max 330 mm Trọng lượng phôi 130 kgs Đầu mài Dải tốc độ mài 60Hz 11~500 Variable speed 50Hz 9~420 Variable speed Góc quay 120° (90° CCW ; 30° ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài JHU-3515

TSKTITEMSMODLEJHU-3515Khả năngKích thước phôi lớn nhất350 mmChiều dài lớn nhất1500 mmĐường kính mài max330 mmTrọng lượng phôi130 kgsĐầu màiDải tốc độ mài60Hz 11~500 Variable speed 50Hz 9~420 Variable speedGóc quay120° (90° CCW ; 30° CW)Tâm quayMT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn trong NC JHI-150CNC

MODEL JHI-150CNC Khả năng mài Đường kính trong Ø6 - Ø150 mm Độ sâu mài tối đa 150 mm Chiều dài lỗ mài tối đa 200 mm Đường kính kẹp phôi lớn nhất 520 mm Swing in chuck guard - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài CNC G20P-50CNC

Khả năng mài   Vòng xoay trên bàn (mm \ inch)   khoảng cách giữa hai mũi chống tâm (mm \ inch)   Đường kính mài tối đa (mm \ inch)   Tải trọng tối đa (kg \ lb)   Ø200 (Ø8)   500 (20)   Ø200 (Ø8)   80 (176)  Đá mài   Đường kính x chiều rộng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài G32P-50CNC

 Khả năng mài   Vòng xoay trên bàn (mm \ inch)   khoảng cách giữa hai mũi chống tâm (mm \ inch)   Đường kính mài tối đa (mm \ inch)   Tải trọng tối đa (kg \ lb)   Ø320 (Ø12.6)   500 (20)   Ø300 (Ø12)   150 (330)  Đá mài   Đường kính x chiều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài G38P-50CNC

Khả năng mài   Vòng xoay trên bàn (mm \ inch)   khoảng cách giữa hai mũi chống tâm (mm \ inch)   Đường kính mài tối đa (mm \ inch)   Tải trọng tối đa (kg \ lb)   Ø380 (Ø15)   500 (20)   Ø360 (Ø14)   150 (330)  Đá mài   Đường kính x chiều rộng x lỗ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài G32P-75CNC

Khả năng mài   Vòng xoay trên bàn (mm \ inch)   khoảng cách giữa hai mũi chống tâm (mm \ inch)   Đường kính mài tối đa (mm \ inch)   Tải trọng tối đa (kg \ lb)   Ø320 (Ø12.6)   750 (30)   Ø300 (Ø12)   150 (330)  Đá mài   Đường kính x chiều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài G32A-50CNC

Khả năng mài   Vòng xoay trên bàn (mm \ inch)   khoảng cách giữa hai mũi chống tâm (mm \ inch)   Đường kính mài tối đa (mm \ inch)   Tải trọng tối đa (kg \ lb)   Ø320 (Ø12.6)   350 (14)   Ø300 (Ø12)   150 (330)  Đá mài   Đường kính x chiều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G38A-50CNC

Khả năng mài   Vòng xoay trên bàn (mm \ inch)   khoảng cách giữa hai mũi chống tâm (mm \ inch)   Đường kính mài tối đa (mm \ inch)   Tải trọng tối đa (kg \ lb)   Ø380 (Ø15)   350 (14)   Ø360 (Ø14)   150 (330)  Đá mài   Đường kính x chiều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G32P-60CII

Khả năng mài   Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm ( mm / inch)   Đường kính xoay trên bàn ( mm / inch)   Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch)   Tải trọng tối đa giữa hai mũi chống tâm ( kg / lb)   600 (24")   320(12.6")   300 (12")   150 (330 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G32P-150CII

Khả năng mài   Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm ( mm / inch)   Đường kính xoay trên bàn ( mm / inch)   Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch)   Tải trọng tối đa giữa hai mũi chống tâm ( kg / lb)   1500 (60")   320 (12.6")   300 (12")   150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G38P-60H

Khả năng mài   Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm ( mm / inch)   Đường kính xoay trên bàn ( mm / inch)   Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch)   Tải trọng tối đa giữa hai mũi chống tâm ( kg / lb)   600 (24")   380 (15")   360 (14")   150 (330) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G38P-60CII

Khả năng mài   Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm ( mm / inch)   Đường kính xoay trên bàn ( mm / inch)   Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch)   Tải trọng tối đa giữa hai mũi chống tâm ( kg / lb)   600 (24")   320(12.6")   360 (14")   150 (330 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G38P-100H

Khả năng mài   Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm ( mm / inch)   Đường kính xoay trên bàn ( mm / inch)   Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch)   Tải trọng tối đa giữa hai mũi chống tâm ( kg / lb)   1000 (40")   380 (15")   360 (14")   150 (330 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn G38P-150CII

Khả năng mài   Khoảng cách giữa hai mũi chống tâm ( mm / inch)   Đường kính xoay trên bàn ( mm / inch)   Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch)   Tải trọng tối đa giữa hai mũi chống tâm ( kg / lb)   1500 (60")   380 (15")   360 (14")   150 (330)  Đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn đa năng TGU-40

- Đường kính lớn nhất của chi tiết qua băng máy: ø410 mm- Khoảng cách chống tâm: 1,500 mm- Đường kính mài lớn nhất: ø400 mm- Góc quay đầu đá mài: 300- Hành trình bàn làm việc: 1,600 mm- Số vòng quay: 15~203 rpm- Motor chính: 55 Kw-P- Không gian sàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tròn ngoài TNGP-41

- Đường kính mài lớn nhất băng qua máy: ∅410 mm- Khoảng cách chống tâm: 1000 mm- Đường kính mài lớn nhất: 340 mm- Trọng lượng phôi lớn nhất: 200 kg- Kích thước đá mài: 610x45x254- Độ rộng đá: 150 mm- Tốc độ đá: 1400 rpm- Góc xoay đầu đá mài: 60°- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI XY LANH G25P-50H/NC

 Máy mài xy lanh G25P-50H/NCMODELG20P-50M/NCG25P-50H/NCKhả năng màiKích thước giữa các tâm500(20")500(20")Mài qua bànØ220(Ø8.8")Ø260(Ø10.2")Đường kính mài tối đaØ200(Ø8")Ø250(Ø10")Tải trọng mài tối đa80kgs(176lbs)Kích thước đá màiKích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI XY LANH G38P

Máy mài xy lanh G38PMODELG32P/G38P/G45P-60/100/150/200H/NCKhả năng màiKhoảng chống tâm600(24")1000(40")1500(60")2000(80")Mài qua bànØ320/Ø380/Ø450(Ø12.6"/Ø15"/Ø18")Đường kính mài tối đaØ300/Ø360/Ø430(Ø12"/Ø14"/Ø17")Tải trọng mài tối đa150kgs(330lbs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI TRÒN NGOÀI PALMARY GU42x150S

Thông số kỹ thuật máy mài tròn ngoài GU42x150SMáy mài tròn ngoài PalmaryModel GU42x150SCapacity Distance between centers1500 mmSwivel over tableØ420 mmMax. load of centers150 kgMax. external grinding diameterØ400 mmWheel head Swivel angle±30°Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI TRÒN NGOÀI PALMARY GU42x100S

Thông số kỹ thuật máy mài tròn ngoài GU42x100SMáy mài tròn ngoài PalmaryModel GU42x100SCapacity Distance between centers1000 mmSwivel over tableØ420 mmMax. load of centers150 kgMax. external grinding diameterØ400 mmWheel head Swivel angle±30°Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY MÀI TRÒN NGOÀI PALMARY GU32x150S

Thông số kỹ thuật máy mài tròn ngoài GU32x150SMáy mài tròn ngoài PalmaryModelGU32x150SCapacity Distance between centers1500 mmSwivel over tableØ320 mmMax. load of centers100 kgMax. external grinding diameterØ300 mmWheel head Swivel angle±30°Manual ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12