Máy mài phẳng

(118)
Xem dạng lưới

Máy mài phẳng dạng cơ FMG-614

ModelFMG-614Kích thước bàn máy, mm150x355Chiều dài mài tối đa, mm375Chiều rộng mài tối đa, mm160Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm400Dịch chuyển bàn máy theo phương dọc, mm380Dịch chuyển bàn máy theo phương ngang, mm180Lượng ăn dao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng dạng cơ FMG-618

ModelFMG-618Kích thước bàn máy, mm150x457Chiều dài mài tối đa, mm475Chiều rộng mài tối đa, mm160Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm400Dịch chuyển bàn máy theo phương dọc, mm480Dịch chuyển bàn máy theo phương ngang, mm176Lượng ăn dao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng dạng cơ FMG-818B

ModelFMG-818BKích thước bàn máy, mm200x457Chiều dài mài tối đa, mm475Chiều rộng mài tối đa, mm200Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm400Dịch chuyển bàn máy theo phương dọc, mm485Dịch chuyển bàn máy theo phương ngang, mm230Lượng ăn dao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-1A618

ModelFMG-1A618Kích thước bàn máy, mm150 x 457Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z)480x180x297Tốc độ quay của trục chính, v/ph.3000Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph.1 - 25Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm400Lượng ăn dao ngang trên 1 độ chia ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-2A618

Model FMG-2A618  Kích thước bàn máy, mm 150 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 480x180x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-3A618

Model FMG-3A618 Kích thước bàn máy, mm 150 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 480x180x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-1A820

Model FMG-1A820   Kích thước bàn máy, mm 200 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 500x230x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-2A820

Model FMG-2A820  Kích thước bàn máy, mm 200 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 500x230x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài thủy lực FMG-3A820

Model FMG-3A820 Kích thước bàn máy, mm 200 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 500x230x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-2550AH

Model FMG-2550AH Kích thước bàn máy, mm 250x500 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 500x270x410 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 5~25 Lượng dịch chuyển tự động theo phương ngang, mm 0.1~12 Kích thước đá mài, mm 180x13x31.75 Khoảng cách tối đa từ tâm trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-3060AH

Model FMG-3060AH Kích thước bàn máy, mm 300x600 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 700x340x322 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 5~25 Lượng dịch chuyển tự động theo phương ngang, mm 0.1~20 Kích thước đá mài, mm 355x38x127 Khoảng cách tối đa từ tâm trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-4080AH

Model FMG-4080AH Kích thước bàn máy, mm 400x800 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 860x450x347 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 5~25 Lượng dịch chuyển tự động theo phương ngang, mm 0.1~20 Kích thước đá mài, mm 406x50x127 Khoảng cách tối đa từ tâm trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng M820

Model M820 Điều khiển quay tay Kích thước vật gia công tối đa, mm 500x220x490 Chiều dài mài tối đa, mm 520 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x200 Kích thước và số rãnh chữ T 12 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phảng MS820

Model MS820 Điều khiển quay tay hiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 500x220x490 Chiều dài mài tối đa, mm 520 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x200 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MY820

Model MY820 Điều khiển thuỷ lực Kích thước vật gia công tối đa, mm 520x220x490 Chiều dài mài tối đa, mm 530 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x220 Kích thước và số rãnh chữ T 12 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MYS820

Model MYS820 Điều khiển thuỷ lực  hiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 520x220x490 Chiều dài mài tối đa, mm 530 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x220 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MDS820

Model MDS820 Điều khiển động cơđiện Kích thước vật gia công tối đa, mm 500x200x320 Chiều dài mài tối đa, mm 520 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x200 Kích thước và số rãnh chữ T ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn M1022

Model M1022 Loại máy quay tay Kích thước vật gia công tối đa, mm 560x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 580 Chiều rộng mài tối đa, mm 260 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 450 Kích thước bàn máy, mm 550x250 Kích thước và số rãnh chữ T 12x1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn MS1022

Model MS1022 Loại máy quay tay hiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 560x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 580 Chiều rộng mài tối đa, mm 260 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 450 Kích thước bàn máy, mm 550x250 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn MY1022

Model MY1022 Loại máy thuỷ lực Kích thước vật gia công tối đa, mm 600x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 600 Chiều rộng mài tối đa, mm 250 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 550x260 Kích thước và số rãnh chữ T 12x1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn MYS1022

Model MYS1022 Loại máy thuỷ lựchiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 600x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 600 Chiều rộng mài tối đa, mm 250 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 550x260 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn MD1022

Model MD1022 Loại máy động cơđiện Kích thước vật gia công tối đa, mm 560x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 580 Chiều rộng mài tối đa, mm 260 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 450 Kích thước bàn máy, mm 550x250 Kích thước và số rãnh chữ T ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MY1224

Model MY1224 Loại máy thuỷ lực Kích thước vật gia công tối đa, mm 630x310x390 Chiều dài mài tối đa, mm 630 Chiều rộng mài tối đa, mm 320 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 550 Kích thước bàn máy, mm 600x300 Kích thước và số rãnh chữ T 14x1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MYS1224

Model MYS1224 Loại máy thuỷ lực  hiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 630x310 x390 Chiều dài mài tối đa, mm 630 Chiều rộng mài tối đa, mm 320 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 550 Kích thước bàn máy, mm 600x300 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MY1230

Model MY1230 Loại máy thuỷ lực Kích thước vật gia công tối đa, mm 780x320  x600 Chiều dài mài tối đa, mm 780 Chiều rộng mài tối đa, mm 310 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 550 Kích thước bàn máy, mm 750x300 Kích thước và số rãnh chữ T   ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng M7140A-1

Model M7140A-1 Kích thước vật gia công tối đa, mm 800x400 x430 Hành trình dọc tối đa, mm 820 hành trình ngang tối đa, mm 440 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 580 Tải trọng bàn máy, kg 400 Kích thước bàn máy, mm 800 x 400 Kích thước và số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng M7140A-2

Model M7140A-2 Kích thước vật gia công tối đa, mm 1000x400 x405 Hành trình dọc tối đa, mm 1020 hành trình ngang tối đa, mm 440 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 555 Tải trọng bàn máy, kg 400 Kích thước bàn máy, mm 1000 x 400 Kích thước và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng M7140A-3

Model M7140A-3 Kích thước vật gia công tối đa, mm 1250x400 x405 Hành trình dọc tối đa, mm 1270 hành trình ngang tối đa, mm 440 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 555 Tải trọng bàn máy, kg 450 Kích thước bàn máy, mm 1250 x 400 Kích thước và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng vạn năng 3D711VF11

Model 3D711VF11 Cấp chính xác của máy theo GOST 8-82 B (Cấp cao) Kích thước bàn máy, mm 200x630 Các thông số về độ chính xác gia công đạt được trên bề mặt chi tiết gia công mẫu:  -          kích thước chi tiết gia công, mm  -          độ phẳng, mkm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng vạn năng OSH-550

Model OSH-550 Cấp chính xác của máy theo GOST 8-82 B (Cấp cao) Kích thước bàn máy, mm 320x630 Các thông số về độ chính xác gia công đạt được trên bề mặt chi tiết gia công mẫu:  -          kích thước chi tiết gia công, mm  -          độ phẳng, mkm  -  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng vạn năng ORSHA-4080

Model ORSHA-4080 Cấp chính xác của máy theo GOST 8-82 B (Cấp cao) Kích thước bàn máy (BxL), mm 400 x 800 Các thông số về độ chính xác gia công đạt được  trên bề mặt chi tiết gia công mẫu:   - kích thước chi tiết gia công, mm   - độ phẳng, mkm   - độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng vạn năng ORSHA-40100

Model ORSHA-40100 Cấp chính xác của máy theo GOST 8-82 B (Cấp cao) Kích thước bàn máy (BxL), mm 400 x 1000 Các thông số về độ chính xác gia công đạt được  trên bề mặt chi tiết gia công mẫu:   - kích thước chi tiết gia công, mm   - độ phẳng, mkm   - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài Dewalt DW803

Hãng sản xuất: DEWALT Công Suất     :   800W Đường kình điã mài : 100mm Tốc độ không tải    : 10.000V/P Trọng lượng   :   1,8Kg Xuất xứ: Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Máy mài thẳng GGS 6 S Professional

Mẫu máy mạnh mẽ nhất của Bosch có đai ốc chốt nhanh. Mô tơ công suất lớn 1150W cho tốc độ cắt bỏ vật liệu cao. Có đai ốc chốt nhanh SDS giúp thay đĩa nhanh mà không cần dụng cụ tháo lắp. Khóa đóng mạch điện giúp tránh khỏi tình trạng kích hoạt ngoài ...

12700000

Bảo hành : 6 tháng

Máy mài phẳng ASG-6183A

Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 1146 Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài lớn nhất:475 mm Chiều rộng mài lớn nhất:160 mm Kích thước bàn làm việc 150x460 Kích thước đá mài 180x16x32 Động cơ Động cơ trục chính: 1.5 hp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng ASG-8181A

Loại máymài Máymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài lớn nhất:475 mm Chiều rộng mài lớn nhất:200 mm Kích thước bàn làm việc 200x457 Kích thước đá mài 180x16x32 Tốc độ quay trục chính (v/p) 1200 Động cơ Động cơ trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng PSG-C1545H

Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 14900 Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 150 x 450 Kích thước đá mài 180 x 13 x 31,75 Động cơ Động cơ ăn dao: Động cơ làm mát: 1HP Thông số khác Độ ồn: 78dB Kích thướcmáy 2120x1460x1950 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài FULLMARK FMG-1545H

Hãng sản xuất fullmark Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 14900 Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 150x450 Kích thước đá mài 180x13x31.75 Thông số khác Bánh xe tốc độ MÀI 3500/2900 rpm (60 Hz/50Hz) Bảng tốc độ (H & AH) 5 ~ 25m/min ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài FULLMARK FMG-1545M

Hãng sản xuất fullmark Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 14900 Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 150x450 Kích thước đá mài 180x13x31.75 Thông số khác Bánh xe tốc độ MÀI 3500/2900 rpm (60 Hz/50Hz) Bảng tốc độ (H & AH) 5 ~ 25m/min ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài FULLMARK FMG-618B

Hãng sản xuất fullmark Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 14900 Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa, mm 475 Chiều rộng mài tối đa, mm 160 Kích thước bàn làm việc 150x457 Kích thước đá mài 205x13x 31,75 Thông số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng ESG 2A-818

Loại máymài Máymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 203 x 460 mm Kích thướcmáy 1890x1540x1930mm Trọng lượng(kg) 1170 Khoảng cách mài dọc tối đa :480 mm Khoảng cách mài ngang tối đa : 228 mm Khoảng cách từ mặt bàn đến trục đá : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng NC KGS-510AHD

Hãng sản xuất KENT Công suất (W) 5600 Khả năng mài • Mài phẳng Kích thướcmáy 1000x500 -Kích thước bàn máy: 1000x500 mm -Hành trình dọc: 1140 mm -Hành trình ngang: 540 mm - Khoảng cách tâm: 575 mm -Khả năng chịu tải của bàn từ: 1000 kg -Rãnh T: 16x3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng PSG-2550AH

Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 1500 Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 250 x 500 Kích thước đá mài 180 x 13 x 31,75 (max: 200x20x31,75) Động cơ Công suất động cơ thuỷ lực, HP : 1 Công suất động cơ ăn dao ngang tự động, HP : 1/5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng PSG-2550H

Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 1500 Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 250 x 500 Kích thước đá mài 180 x 13 x 31,75 (max: 200x20x31,75) Động cơ Công suất động cơ thuỷ lực, HP : 1 Công suất động cơ ăn dao ngang tự động, HP : 1/5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng PSG-C2045H

Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 1500 Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 200 x 450 Kích thước đá mài 180 x 13 x 31,75 (max: 200x20x31,75) Động cơ Công suất động cơ thuỷ lực, HP : 1 Công suất động cơ ăn dao ngang tự động, HP : 1/5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng PSG-C2045AH

Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 1500 Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 200 x 450 Kích thước đá mài 180 x 13 x 31,75 (max: 200x20x31,75) Động cơ Công suất động cơ thuỷ lực, HP : 1 Công suất động cơ ăn dao ngang tự động, HP : 1/5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng PSG-D4080AH

Loại máymài Máymài phẳng Công suất (W) 3780 Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 400x800 Kích thước đá mài 406x50 x127 Động cơ Công suất động cơ thuỷ lực, HP : 2 Công suất động cơ ăn dao ngang tự động, HP : 1/5 Công suất động cơ nâng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng Palmary PSG-CL3060AH

Hãng sản xuất Palmary Loại máymài Máymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Kích thước bàn làm việc 300 x 600 mm Kích thước đá mài 300 x 600 mm Tốc độ quay trục chính (v/p) 1750 Kích thướcmáy 2280 x 1790 x 2100mm Trọng lượng(kg) 1700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123