Máy mài phẳng

(107)
Xem dạng lưới

Máy mài phẳng dạng cơ FMG-614

ModelFMG-614Kích thước bàn máy, mm150x355Chiều dài mài tối đa, mm375Chiều rộng mài tối đa, mm160Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm400Dịch chuyển bàn máy theo phương dọc, mm380Dịch chuyển bàn máy theo phương ngang, mm180Lượng ăn dao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng dạng cơ FMG-618

ModelFMG-618Kích thước bàn máy, mm150x457Chiều dài mài tối đa, mm475Chiều rộng mài tối đa, mm160Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm400Dịch chuyển bàn máy theo phương dọc, mm480Dịch chuyển bàn máy theo phương ngang, mm176Lượng ăn dao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng dạng cơ FMG-818B

ModelFMG-818BKích thước bàn máy, mm200x457Chiều dài mài tối đa, mm475Chiều rộng mài tối đa, mm200Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm400Dịch chuyển bàn máy theo phương dọc, mm485Dịch chuyển bàn máy theo phương ngang, mm230Lượng ăn dao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-1A618

ModelFMG-1A618Kích thước bàn máy, mm150 x 457Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z)480x180x297Tốc độ quay của trục chính, v/ph.3000Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph.1 - 25Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm400Lượng ăn dao ngang trên 1 độ chia ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-2A618

Model FMG-2A618  Kích thước bàn máy, mm 150 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 480x180x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-3A618

Model FMG-3A618 Kích thước bàn máy, mm 150 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 480x180x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-1A820

Model FMG-1A820   Kích thước bàn máy, mm 200 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 500x230x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-2A820

Model FMG-2A820  Kích thước bàn máy, mm 200 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 500x230x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài thủy lực FMG-3A820

Model FMG-3A820 Kích thước bàn máy, mm 200 x 457 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 500x230x297 Tốc độ quay của trục chính, v/ph. 3000 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 1 - 25 Khoảng cách tối đa từ tâm trục chính tới bàn máy, mm 400 Lượng ăn dao ngang ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-2550AH

Model FMG-2550AH Kích thước bàn máy, mm 250x500 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 500x270x410 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 5~25 Lượng dịch chuyển tự động theo phương ngang, mm 0.1~12 Kích thước đá mài, mm 180x13x31.75 Khoảng cách tối đa từ tâm trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-3060AH

Model FMG-3060AH Kích thước bàn máy, mm 300x600 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 700x340x322 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 5~25 Lượng dịch chuyển tự động theo phương ngang, mm 0.1~20 Kích thước đá mài, mm 355x38x127 Khoảng cách tối đa từ tâm trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng thủy lực FMG-4080AH

Model FMG-4080AH Kích thước bàn máy, mm 400x800 Hành trình bàn máy, mm (X,Y,Z) 860x450x347 Tốc độ dịch chuyển bàn máy, m/ph. 5~25 Lượng dịch chuyển tự động theo phương ngang, mm 0.1~20 Kích thước đá mài, mm 406x50x127 Khoảng cách tối đa từ tâm trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng M820

Model M820 Điều khiển quay tay Kích thước vật gia công tối đa, mm 500x220x490 Chiều dài mài tối đa, mm 520 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x200 Kích thước và số rãnh chữ T 12 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phảng MS820

Model MS820 Điều khiển quay tay hiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 500x220x490 Chiều dài mài tối đa, mm 520 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x200 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MY820

Model MY820 Điều khiển thuỷ lực Kích thước vật gia công tối đa, mm 520x220x490 Chiều dài mài tối đa, mm 530 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x220 Kích thước và số rãnh chữ T 12 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MYS820

Model MYS820 Điều khiển thuỷ lực  hiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 520x220x490 Chiều dài mài tối đa, mm 530 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x220 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MDS820

Model MDS820 Điều khiển động cơđiện Kích thước vật gia công tối đa, mm 500x200x320 Chiều dài mài tối đa, mm 520 Chiều rộng mài tối đa, mm 220 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 480x200 Kích thước và số rãnh chữ T ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn M1022

Model M1022 Loại máy quay tay Kích thước vật gia công tối đa, mm 560x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 580 Chiều rộng mài tối đa, mm 260 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 450 Kích thước bàn máy, mm 550x250 Kích thước và số rãnh chữ T 12x1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn MS1022

Model MS1022 Loại máy quay tay hiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 560x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 580 Chiều rộng mài tối đa, mm 260 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 450 Kích thước bàn máy, mm 550x250 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn MY1022

Model MY1022 Loại máy thuỷ lực Kích thước vật gia công tối đa, mm 600x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 600 Chiều rộng mài tối đa, mm 250 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 550x260 Kích thước và số rãnh chữ T 12x1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn MYS1022

Model MYS1022 Loại máy thuỷ lựchiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 600x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 600 Chiều rộng mài tối đa, mm 250 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 490 Kích thước bàn máy, mm 550x260 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng bàn MD1022

Model MD1022 Loại máy động cơđiện Kích thước vật gia công tối đa, mm 560x250x490 Chiều dài mài tối đa, mm 580 Chiều rộng mài tối đa, mm 260 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 450 Kích thước bàn máy, mm 550x250 Kích thước và số rãnh chữ T ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MY1224

Model MY1224 Loại máy thuỷ lực Kích thước vật gia công tối đa, mm 630x310x390 Chiều dài mài tối đa, mm 630 Chiều rộng mài tối đa, mm 320 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 550 Kích thước bàn máy, mm 600x300 Kích thước và số rãnh chữ T 14x1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MYS1224

Model MYS1224 Loại máy thuỷ lực  hiện số Kích thước vật gia công tối đa, mm 630x310 x390 Chiều dài mài tối đa, mm 630 Chiều rộng mài tối đa, mm 320 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 550 Kích thước bàn máy, mm 600x300 Kích thước và số rãnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng MY1230

Model MY1230 Loại máy thuỷ lực Kích thước vật gia công tối đa, mm 780x320  x600 Chiều dài mài tối đa, mm 780 Chiều rộng mài tối đa, mm 310 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 550 Kích thước bàn máy, mm 750x300 Kích thước và số rãnh chữ T   ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng M7140A-1

Model M7140A-1 Kích thước vật gia công tối đa, mm 800x400 x430 Hành trình dọc tối đa, mm 820 hành trình ngang tối đa, mm 440 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 580 Tải trọng bàn máy, kg 400 Kích thước bàn máy, mm 800 x 400 Kích thước và số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng M7140A-2

Model M7140A-2 Kích thước vật gia công tối đa, mm 1000x400 x405 Hành trình dọc tối đa, mm 1020 hành trình ngang tối đa, mm 440 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 555 Tải trọng bàn máy, kg 400 Kích thước bàn máy, mm 1000 x 400 Kích thước và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng M7140A-3

Model M7140A-3 Kích thước vật gia công tối đa, mm 1250x400 x405 Hành trình dọc tối đa, mm 1270 hành trình ngang tối đa, mm 440 Khoảng cách từ bàn máy tới tâm trục chính, mm 555 Tải trọng bàn máy, kg 450 Kích thước bàn máy, mm 1250 x 400 Kích thước và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng vạn năng 3D711VF11

Model 3D711VF11 Cấp chính xác của máy theo GOST 8-82 B (Cấp cao) Kích thước bàn máy, mm 200x630 Các thông số về độ chính xác gia công đạt được trên bề mặt chi tiết gia công mẫu:  -          kích thước chi tiết gia công, mm  -          độ phẳng, mkm  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng vạn năng OSH-550

Model OSH-550 Cấp chính xác của máy theo GOST 8-82 B (Cấp cao) Kích thước bàn máy, mm 320x630 Các thông số về độ chính xác gia công đạt được trên bề mặt chi tiết gia công mẫu:  -          kích thước chi tiết gia công, mm  -          độ phẳng, mkm  -  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng vạn năng ORSHA-4080

Model ORSHA-4080 Cấp chính xác của máy theo GOST 8-82 B (Cấp cao) Kích thước bàn máy (BxL), mm 400 x 800 Các thông số về độ chính xác gia công đạt được  trên bề mặt chi tiết gia công mẫu:   - kích thước chi tiết gia công, mm   - độ phẳng, mkm   - độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng vạn năng ORSHA-40100

Model ORSHA-40100 Cấp chính xác của máy theo GOST 8-82 B (Cấp cao) Kích thước bàn máy (BxL), mm 400 x 1000 Các thông số về độ chính xác gia công đạt được  trên bề mặt chi tiết gia công mẫu:   - kích thước chi tiết gia công, mm   - độ phẳng, mkm   - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân