Tủ sinh trưởng

(48)
Xem dạng lưới

Tủ sinh trưởng thực vật loại GC-1000TLH, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vật loại GC-1000TLH, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vậtModel: GC-1000TLHHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịHệ thống điều khiển chung5oC đến 50oC (tắt đèn) / 10oC đến 50oC. (bật đèn)Tối đa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Tăng Trưởng Thực Vật 400 Lít CGI-400P Taisite Trung Quốc

Tủ Tăng Trưởng Thực Vật 400 Lít CGI-400P Taisite Trung QuốcTủ Môi Trường/Tủ Tăng Trưởng 400 Lít (Nhiệt độ,Độ ẩm,Ánh Sáng)Model: CGI-400PHãng sản xuất: TaisiteĐạt chứng chỉ: ISO 9001-2008, ISO 13485, CEXuất xứ: Trung QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Tăng Trưởng Thực Vật 300 Lít CGI-300P Taisite Trung Quốc

Tủ Tăng Trưởng Thực Vật 300 Lít CGI-300P Taisite Trung QuốcTủ Môi Trường/Tủ Tăng Trưởng 300 Lít (Nhiệt độ,Độ ẩm,Ánh Sáng)Model: CGI-300PHãng sản xuất: TaisiteĐạt chứng chỉ: ISO 9001-2008, ISO 13485, CEXuất xứ: Trung QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Tăng Trưởng Thực Vật 250 Lít CGI-250P Taisite Trung Quốc

Tủ Tăng Trưởng Thực Vật 250 Lít CGI-250P Taisite Trung QuốcTủ Môi Trường/Tủ Tăng Trưởng 250 Lít (Nhiệt độ,Độ ẩm,Ánh Sáng)Model: CGI-250PHãng sản xuất: TaisiteĐạt chứng chỉ: ISO 9001-2008, ISO 13485, CEXuất xứ: Trung QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học 588 lít LGC-4201, Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học 588 lít LGC-4201, Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng môi trường sinh học ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-4201Hãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2 432 lít LGC-5201G Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vật nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2 432 lít LGC-5201G Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2)Model: LGC-5201GHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật 216 lít nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2 LGC-5101G Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vật 216 lít nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2 LGC-5101G Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2)Model: LGC-5101GHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2 864 lít LGC-5301G Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vật nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2 864 lít LGC-5301G Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2)Model: LGC-5301GHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật 864 lít LGC-5301 Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vật 864 lít LGC-5301 Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-5301Hãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật 216 lít LGC-5101 Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vật 216 lít LGC-5101 Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-5101Hãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật 432 lít LGC-5201 Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vật 432 lít LGC-5201 Hãng Labtech-Hàn Quốc Tủ sinh trưởng thực vật ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-5201Hãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Buồng sinh trưởng thực vật đa năng 1636 Lít LGC-2502U Hãng Labtech-Hàn Quốc

Buồng sinh trưởng thực vật đa năng 1636 Lít LGC-2502U Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật đa năng 1636 Lít ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-2502UHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Buồng sinh trưởng thực vật đa năng 845Lít LGC-2501U Hãng Labtech-Hàn Quốc

Buồng sinh trưởng thực vật đa năng 845Lít LGC-2501U Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật đa năng 845 Lít ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-2501UHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Buồng sinh trưởng thực vật 2 khoang 570 Lít LGC-2102D Hãng Labtech-Hàn Quốc

Buồng sinh trưởng thực vật 2 khoang 570 Lít LGC-2102D Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật 285 Lít x 2 khoang ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-2102DHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Buồng sinh trưởng thực vật 2 khoang 468 Lít LGC-2101D Hãng Labtech-Hàn Quốc

Buồng sinh trưởng thực vật 2 khoang 468 Lít LGC-2101D Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật 234 Lít x 2 khoang ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-2101DHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Buồng sinh trưởng sinh vật 840 lít LGC-1201 Hãng Labtech-Hàn Quốc

Buồng sinh trưởng sinh vật 840 lít LGC-1201 Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vật ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-1201Hãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học CO2 972 lít LGC-4202G, Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học CO2 972 lít LGC-4202G, Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng môi trường sinh học ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2)Model: LGC-4202GHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học CO2 1512 lít LGC-4203G, Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học CO2 1512 lít LGC-4203G, Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng môi trường sinh học ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2)Model: LGC-4203GHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học 1512 lít LGC-4203, Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học 1512 lít LGC-4203, Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng môi trường sinh học ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-4203Hãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học 972 lít LGC-4202, Labtech-Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng môi trường sinh học 972 lít LGC-4202, Labtech-Hàn QuốcTủ sinh trưởng môi trường sinh học ( Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng)Model: LGC-4202Hãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật loại GC401, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ sinh trưởng thực vật loại GC401, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ KỳTủ sinh trưởng thực vậtModel: GC401Hãng: NuveXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳBảo hành 12 tháng Đặc tính thiết bịTủ tăng trưởng GC 401 được phát triển để mô phỏng các điều kiện môi trường thực tế bằng cách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật loại GC-300TLH, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vậtModel: GC-1000TLHHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịHệ thống điều khiển chung5oC đến 50oC (tắt đèn) / 10oC đến 50oC. (bật đèn)Tối đa đến 35.000Lux cho GC-1000.Tối đa đến 20.000Lux cho các mẫu GC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật loại GC-300TLH, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vật loại GC-300TLH, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vậtModel: GC-300TLHHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịHệ thống điều khiển chung5oC đến 50oC (tắt đèn) / 10oC đến 50oC. (bật đèn)Tối đa đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật loại GC-300TL, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sinh trưởng thực vật loại GC-300TL, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ sinh trưởng thực vậtModel: GC-300TLHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịHệ thống điều khiển chung5oC đến 50oC (tắt đèn) / 10oC đến 50oC. (bật đèn)Tối đa đến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng 698L loại KBW720, Hãng Binder/Đức

Tủ sinh trưởng 698L loại KBW720, Hãng Binder/Đức Tủ sinh trưởng 698LModel: KBW720Hãng: BinderXuất xứ: ĐứcBảo hành 12 tháng                 Đặc tính thiết bịPhạm vi nhiệt độ: 0°C đến 70°CPhạm vi nhiệt độ với ánh sáng: 5°C đến 60°C3 hộp băng chiếu sáng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng 400L loại KBW400, Hãng Binder/Đức

Tủ sinh trưởng 400L loại KBW400, Hãng Binder/ĐứcTủ sinh trưởng 400LModel: KBW400Hãng: BinderXuất xứ: ĐứcBảo hành 12 tháng                 Đặc tính thiết bịPhạm vi nhiệt độ: 0°C đến 70°CPhạm vi nhiệt độ với ánh sáng: 5°C đến 60°C3 hộp băng chiếu sáng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng 247L loại KBWF240, Hãng Binder/Đức

Tủ sinh trưởng 247L loại KBWF240, Hãng Binder/Đức Tủ sinh trưởng 247LModel: KBWF240Hãng: BinderXuất xứ: ĐứcBảo hành 12 tháng                 Đặc tính thiết bị  Phạm vi nhiệt độ: 0 ° C đến 70 ° CPhạm vi nhiệt độ với ánh sáng: 10 ° C đến 60 ° CPhạm vi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng 700L loại KBWF720, Hãng Binder/Đức

Tủ sinh trưởng 700L loại KBWF720, Hãng Binder/ĐứcTủ sinh trưởng 700LModel: KBWF720Hãng: BinderXuất xứ: ĐứcBảo hành 12 tháng                 Đặc tính thiết bị   Phạm vi nhiệt độ: 0 ° C đến 70 ° CPhạm vi nhiệt độ với ánh sáng: 10 ° C đến 60 ° CPhạm vi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng 247L loại KBW240, Hãng Binder/Đức

Tủ sinh trưởng 247L loại KBW240, Hãng Binder/Đức Tủ sinh trưởng 247LModel: KBW240Hãng: BinderXuất xứ: ĐứcBảo hành 12 tháng                 Đặc tính thiết bị Phạm vi nhiệt độ: 0°C đến 70°CPhạm vi nhiệt độ với ánh sáng: 5°C đến 60°C2 hộp băng chiếu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE0800 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE0800 DaihanModel:DH.STHE0800Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều khiển trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE5305 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE5305 DaihanModel:DH.STHE5305Hãng - Xuất xứ:Daihan- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều khiển trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE5420 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE5420 DaihanModel:DH.STHE5420Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều khiển trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE5800 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE5800 DaihanModel:DH.STHE5800Hãng - Xuất xứ:DAIHAN - Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều khiển trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE0305 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE0305 DaihanModel:DH.STHE0305Hãng - Xuất xứ:Daihan - Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều khiển trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng DH.STHE0155 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng DH.STHE0155 DaihanModel:DH.STHE0155Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều khiển trong điều kiện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.SWGC01000 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.SWGC01000 DaihanModel:DH.SWGC01000Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng được sử dụng cho các ứng dụng tăng trưởng thực vật, môi trường ổn định và dùng cho các thử nghiệm QC của sản phẩm.Thông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.SWGC60450 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.SWGC60450 DaihanModel:DH.SWGC60450Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng được sử dụng cho các ứng dụng tăng trưởng thực vật, môi trường ổn định và dùng cho các thử nghiệm QC của sản phẩm.Thông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.SWGC00450 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.SWGC00450 DaihanModel:DH.SWGC00450Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng được sử dụng cho các ứng dụng tăng trưởng thực vật, môi trường ổn định và dùng cho các thử nghiệm QC của sản phẩm.Thông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.SWGC61000 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.SWGC61000 DaihanModel:DH.SWGC61000Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng được sử dụng cho các ứng dụng tăng trưởng thực vật, môi trường ổn định và dùng cho các thử nghiệm QC của sản phẩm.Thông ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH01420 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH01420 DaihanModel:DH.STH01420Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH01800 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH01800 DaihanModel:DH.STH01800Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH02155 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH02155 DaihanModel:DH.STH02155Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH02305 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH02305 DaihanModel:DH.STH02305Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH02420 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH02420 DaihanModel:DH.STH02420Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH02800 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH02800 DaihanModel:DH.STH02800Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH01155 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH01155 DaihanModel:DH.STH01155Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH01305 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật thông minh DH.STH01305 DaihanModel:DH.STH01305Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE0420 Daihan

Tên sản phẩm:Tủ sinh trưởng thực vật DH.STHE0420 DaihanModel:DH.STHE0420Hãng - Xuất xứ:DAIHAN- Hàn QuốcỨng dụng:Tủ sinh trưởng ứng dụng trong ngành nông nghiệp và phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với mục đích nuôi trồng thực vật điều khiển trong ...

0

Bảo hành : 12 tháng