Máy làm lạnh tuần hoàn

(45)
Xem dạng lưới

Bể tuần hoàn nhiệt (30L) loại CW3-30P, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn nhiệt (30L) loại CW3-30P, Hãng JeioTech/Hàn QuốcBể tuần hoàn nhiệt (30L) Model: CW3-30PHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị  Điều khiển chương trình thông minh 10 chương trình có sẵn để tăng nhiệt độ và kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nhiệt (20L) loại CW3-20P, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn nhiệt (20L) loại CW3-20P, Hãng JeioTech/Hàn QuốcBể tuần hoàn nhiệt (20L) Model: CW3-20PHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị  Điều khiển chương trình thông minh 10 chương trình có sẵn để tăng nhiệt độ và kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nhiệt (10L) loại CW3-10P, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn nhiệt (10L) loại CW3-10P, Hãng JeioTech/Hàn QuốcBể tuần hoàn nhiệt (10L) Model: CW3-10PHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị  Điều khiển chương trình thông minh 10 chương trình có sẵn để tăng nhiệt độ và kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nhiệt (5L) loại CW3-05P, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn nhiệt (5L) loại CW3-05P, Hãng JeioTech/Hàn QuốcBể tuần hoàn nhiệt (5L) Model: CW3-05PHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị  Điều khiển chương trình thông minh 10 chương trình có sẵn để tăng nhiệt độ và kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nhiệt (20L) loại CW3-20, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn nhiệt (20L) loại CW3-20, Hãng JeioTech/Hàn QuốcBể tuần hoàn nhiệt (20L) Model: CW3-20Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị Hiệu suất Phạm vi nhiệt độ từ môi trường + 10℃ đến 150℃Điều khiển vi xử lý PID.Hiệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nhiệt (10L) loại CW3-10, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn nhiệt (10L) loại CW3-10, Hãng JeioTech/Hàn QuốcBể tuần hoàn nhiệt (10L) Model: CW3-10Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị Hiệu suất Phạm vi nhiệt độ từ môi trường + 10℃ đến 150℃Điều khiển vi xử lý PID.Hiệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nhiệt (5L) loại CW3-05, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn nhiệt (5L) loại CW3-05, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Bể tuần hoàn nhiệt (5L) Model: CW3-05Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị Hiệu suất Phạm vi nhiệt độ từ môi trường + 10℃ đến 150℃Điều khiển vi xử lý PID.Hiệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn lạnh loại R5, Hãng Grant Instrument/Anh

Bể tuần hoàn lạnh loại R5, Hãng Grant Instrument/AnhBể tuần hoàn lạnhModel: R5Hãng: Grant InstrumentXuất xứ: AnhBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật  Bể tuần hoàn lạnh Grant R5 cung cấp hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng thông thường và phức tạp đòi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn lạnh loại R4, Hãng Grant Instrument/Anh

Bể tuần hoàn lạnh loại R4, Hãng Grant Instrument/AnhBể tuần hoàn lạnhModel: R4Hãng: Grant InstrumentXuất xứ: AnhBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Phạm vi bể và tuần hoàn lạnh Grant Grant cung cấp hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng thông thường và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn lạnh loại LTC4, Hãng Grant Instrument/Anh

Bể tuần hoàn lạnh loại LTC4, Hãng Grant Instrument/AnhBể tuần hoàn lạnhModel: LTC4Hãng: Grant InstrumentXuất xứ: AnhBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Grant LTC4 cung cấp hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng thông thường và phức tạp đòi hỏi phải kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn lạnh loại LT ecocool 150, Hãng Grant Instrument/Anh

Bể tuần hoàn lạnh loại LT ecocool 150, Hãng Grant Instrument/AnhBể tuần hoàn lạnhModel: LT ecocool 150Hãng: Grant InstrumentXuất xứ: AnhBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuậtMột loạt các bể tuần hoàn lạnh, thân thiện với môi trường, sáng tạo mới giúp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn lạnh loại LT ecocool 100, Hãng Grant Instrument/Anh

Bể tuần hoàn lạnh loại LT ecocool 100, Hãng Grant Instrument/AnhBể tuần hoàn lạnhModel: LT ecocool 100Hãng: Grant InstrumentXuất xứ: AnhBảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuậtMột loạt các bể tuần hoàn lạnh, thân thiện với môi trường, sáng tạo mới giúp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nhiệt loại BM30, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Bể tuần hoàn nhiệt loại BM30, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ KỳBể tuần hoàn nhiệtModel: BM15Hãng: NuveXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳBảo hành 12 tháng Đặc tính thiết bịĐược thiết kế cho nhiều ứng dụng chung và đặc biệt trong phòng thí nghiệm vi sinh, nghiên cứu và công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nhiệt loại BM15, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Bể tuần hoàn nhiệt loại BM15, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ KỳBể tuần hoàn nhiệtModel: BM15Hãng: NuveXuất xứ: Thổ Nhĩ KỳBảo hành 12 tháng Đặc tính thiết bịĐược thiết kế cho nhiều ứng dụng chung và đặc biệt trong phòng thí nghiệm vi sinh, nghiên cứu và công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-45H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-45H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (thông thường)Model: HX-45HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật  Hiệu suấtNhiệt độ từ 3 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-35H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-35H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường)Model: HX-35HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật  Hiệu suấtNhiệt độ từ 3 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-25H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-25H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (thông thường)Model: HX-25HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật  Hiệu suấtNhiệt độ từ 3 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-20H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-20H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (thông thường)Model: HX-20HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật  Hiệu suấtNhiệt độ từ 3 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh ngâm trong bể loại C1G/C2G, Hãng Grant Instrument/Anh

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường)Model: HX-20Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật   Hiệu suấtNhiệt độ từ 3 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh cao lên tới 7.1kW ở 20 ° C.Bơm tuần hoàn mạnh mẽ lên đến 40L / phút, 4.3 bar ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh ngâm trong bể loại C1G/C2G, Hãng Grant Instrument/Anh

Máy làm lạnh ngâm trong bể loại C1G/C2G, Hãng Grant Instrument/AnhMáy làm lạnh ngâm trong bểModel: C1G/C2GHãng: Grant InstrumentXuất xứ: AnhBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật  Các bộ làm mát ngâm trong bể bao gồm một cuộn làm mát được kết nối với một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn loại RC3000G, Hãng Grant Instrument/Anh

Máy làm lạnh tuần hoàn loại RC3000G, Hãng Grant Instrument/AnhMáy làm lạnh tuần hoànModel: RC3000GHãng: Grant InstrumentXuất xứ: AnhBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Nhiều ứng dụng công nghiệp và khoa học đòi hỏi phải làm mát mạnh mẽ để loại bỏ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-15, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-15, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HS-15Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật  Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-55H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-55H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-55HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-45H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-45H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-45HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-35H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-35H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-35HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-25H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-25H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-25HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-20H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-20H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-20HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-15H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-15H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-15HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-20, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-20, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-20Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-15, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-15, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-15Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-10, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-10, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-10Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-05, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp) loại HL-05, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp)Model: HL-05Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-55H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (thông thường) loại HX-55H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (thông thường)Model: HX-55HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật  Hiệu suấtNhiệt độ từ 3 ° C đến 40 ° C.Công suất làm lạnh cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-55H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HH-55HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuậtHiệu suấtPhạm vi nhiệt độ rộng từ -20 ° C đến 80 ° C.Công suất làm lạnh cao lên tới 7.1kW ở 20 ° C.Bơm tuần hoàn mạnh mẽ lên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-45H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-45H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HH-45HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuậtHiệu suấtPhạm vi nhiệt độ rộng từ -20 ° C đến 80 ° ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-35, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-35, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HH-35Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuậtHiệu suấtPhạm vi nhiệt độ rộng từ -20 ° C đến 80 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-25, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-25, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HH-25Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuậtHiệu suấtPhạm vi nhiệt độ rộng từ -20 ° C đến 80 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-20, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-20, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HH-20Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuậtHiệu suấtPhạm vi nhiệt độ rộng từ -20 ° C đến 80 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-15, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ cao) loại HH-15, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HH-15Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtPhạm vi nhiệt độ rộng từ -20 ° C đến 80 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-55H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-55H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HS-55HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-45H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-45H, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HS-45HHãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-35, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-35, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HS-35Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-25, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-25, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HS-25Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-20, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao) loại HS-20, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn (nhiệt độ thấp, nâng cao)Model: HS-20Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn nhỏ gọn loại RC-05, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy làm lạnh tuần hoàn nhỏ gọn loại RC-05, Hãng JeioTech/Hàn QuốcMáy làm lạnh tuần hoàn nhỏ gọnModel: RC-05Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính kỹ thuật  Hiệu suấtNhiệt độ từ -20 ° C đến 30 ° C.Hệ thống lạnh được thiết kế để giảm ...

0

Bảo hành : 12 tháng