Máy làm lạnh tuần hoàn

(102)
Xem dạng lưới

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1200T

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1200T - Bộ làm mát tuần hoàn FC với máy bơm đặc biệt mạnh mẽ và kết nối Pt100 để kiểm soát nhiệt độ chính xác cho các ứng dụng bên ngoài có khối lượng lớn. Chúng có thể được tích hợp vào hệ thống điều khiển quá trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1600T

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1600T - Bộ làm mát tuần hoàn FC với máy bơm đặc biệt mạnh mẽ và kết nối Pt100 để kiểm soát nhiệt độ chính xác cho các ứng dụng bên ngoài có khối lượng lớn. Chúng có thể được tích hợp vào hệ thống điều khiển quá trình ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FCW2500T

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FCW2500TTính năng nổi bật - Tỷ lệ có thể điều chỉnh cho nhiệt độ nạp/trả lại. - Hệ thống nạp đầy dễ dàng nằm ở phía trước. - Kích hoạt bơm để làm đầy. - Màn hình đa năng (Led) sáng. - Chức năng cảnh báo nhiệt độ trên và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC600S

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC600S - Bộ làm mát tuần hoàn dòng FC với công suất bơm tăng lên hiện có sẵn cho các ứng dụng có khối lượng lớn. Nhờ hệ thống sưởi tích hợp, chúng có phạm vi nhiệt độ làm việc tăng lên và hoạt động rất chính xác với độ ổn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1200S

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1200S - Bộ làm mát tuần hoàn dòng FC với công suất bơm tăng lên hiện có sẵn cho các ứng dụng có khối lượng lớn. Nhờ hệ thống sưởi tích hợp, chúng có phạm vi nhiệt độ làm việc tăng lên và hoạt động rất chính xác với độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1600S

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1600S - Bộ làm mát tuần hoàn dòng FC với công suất bơm tăng lên hiện có sẵn cho các ứng dụng có khối lượng lớn. Nhờ hệ thống sưởi tích hợp, chúng có phạm vi nhiệt độ làm việc tăng lên và hoạt động rất chính xác với độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FCW600S

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FCW600STính năng nổi bật - Tỷ lệ có thể điều chỉnh cho nhiệt độ nạp/trả lại. - Hệ thống nạp đầy dễ dàng nằm ở phía trước. - Kích hoạt bơm để làm đầy. - Màn hình đa năng (Led) sáng. - Chức năng cảnh báo nhiệt độ trên và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC600

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC600Tính năng nổi bật - Tỷ lệ có thể điều chỉnh cho nhiệt độ nạp/trả lại. - Hệ thống nạp đầy dễ dàng nằm ở phía trước. - Kích hoạt bơm để làm đầy. - Màn hình đa năng (Led) sáng. - Chức năng cảnh báo nhiệt độ trên và dưới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1200

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1200 - Máy làm mát tuần hoàn dòng FC có đặc điểm là dải nhiệt độ làm việc tăng lên nhờ hệ thống sưởi tích hợp. Chúng hoạt động rất chính xác với độ ổn định nhiệt độ ± 0,2 °C.Tính năng nổi bật - Tỷ lệ có thể điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1600

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FC1600 - Máy làm mát tuần hoàn dòng FC có đặc điểm là dải nhiệt độ làm việc tăng lên nhờ hệ thống sưởi tích hợp. Chúng hoạt động rất chính xác với độ ổn định nhiệt độ ± 0,2 °C.Tính năng nổi bật - Tỷ lệ có thể điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FCW600

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FCW600Tính năng nổi bật - Tỷ lệ có thể điều chỉnh cho nhiệt độ nạp/trả lại. - Hệ thống nạp đầy dễ dàng nằm ở phía trước. - Kích hoạt bơm để làm đầy. - Màn hình đa năng (Led) sáng. - Chức năng cảnh báo nhiệt độ trên và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL7006

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL7006Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và vận hành dễ dàng. - Bàn phím chống nước. - Màn hình LED lớn, sáng. - Nhiệt độ cho phép ở đường hồi lưu +80°C. - Dễ dàng đổ đầy từ trên xuống với nắp bảo vệ có bản lề. - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL11006

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL11006Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và vận hành dễ dàng. - Bàn phím chống nước. - Màn hình LED lớn, sáng. - Nhiệt độ cho phép ở đường hồi lưu +80°C. - Dễ dàng đổ đầy từ trên xuống với nắp bảo vệ có bản lề. - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL20006

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL20006Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và vận hành dễ dàng. - Bàn phím chống nước. - Màn hình LED lớn, sáng. - Nhiệt độ cho phép ở đường hồi lưu +80°C. - Dễ dàng đổ đầy từ trên xuống với nắp bảo vệ có bản lề. - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW7006

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW7006Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và vận hành dễ dàng. - Bàn phím chống nước. - Màn hình LED lớn, sáng. - Nhiệt độ cho phép ở đường hồi lưu +80°C. - Dễ dàng đổ đầy từ trên xuống với nắp bảo vệ có bản lề. - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW11006

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW11006Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và vận hành dễ dàng. - Bàn phím chống nước. - Màn hình LED lớn, sáng. - Nhiệt độ cho phép ở đường hồi lưu +80°C. - Dễ dàng đổ đầy từ trên xuống với nắp bảo vệ có bản lề. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn Julabo FLW20006

Máy làm lạnh tuần hoàn Julabo FLW20006Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và vận hành dễ dàng. - Bàn phím chống nước. - Màn hình LED lớn, sáng. - Nhiệt độ cho phép ở đường hồi lưu +80°C. - Dễ dàng đổ đầy từ trên xuống với nắp bảo vệ có bản lề. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL2503

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL2503 - Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL2503 có công suất làm mát cao hơn, bơm tuần hoàn mạnh mẽ và thể tích bồn tắm bên trong lên tới 30 lít. - FL2503 làm mát bằng không khí.Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HS-55

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HS-55Hiệu suất - Nhiệt độ từ -20°C đến 40°C. - Công suất làm lạnh cao lên tới 7.1 kW ở 20°C. - Bơm tuần hoàn mạnh mẽ lên đến 70 L/phút, 6 bar. - Độ ổn định nhiệt độ chính xác ± 0.2°C (ở 15°C) mà không cần gia nhiệt - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HS-45

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HS-45Hiệu suất - Nhiệt độ từ -20°C đến 40°C. - Công suất làm lạnh cao lên tới 7.1 kW ở 20°C. - Bơm tuần hoàn mạnh mẽ lên đến 70 L/phút, 6 bar. - Độ ổn định nhiệt độ chính xác ± 0.2°C (ở 15°C) mà không cần gia nhiệt - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HX-20H

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HX-20HHiệu suất - Nhiệt độ từ 3°C đến 40°C. - Công suất làm lạnh cao lên tới 7.1 kW ở 20°C. - Bơm tuần hoàn mạnh mẽ lên đến 40 L/phút, 4.3 bar. - Hệ thống lạnh được thiết kế để giảm tiêu thụ năng lượng và tối đa hóa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HX-25

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HX-25Hiệu suất - Nhiệt độ từ 3°C đến 40°C. - Công suất làm lạnh cao lên tới 7.1 kW ở 20°C. - Bơm tuần hoàn mạnh mẽ lên đến 40 L/phút, 4.3 bar. - Hệ thống lạnh được thiết kế để giảm tiêu thụ năng lượng và tối đa hóa ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HX-20

Máy làm lạnh tuần hoàn JeioTech HX-20Hiệu suất - Nhiệt độ từ 3°C đến 40°C. - Công suất làm lạnh cao lên tới 7.1kW ở 20°C. - Bơm tuần hoàn mạnh mẽ lên đến 40L/phút, 4.3 bar. - Hệ thống lạnh được thiết kế để giảm tiêu thụ năng lượng và tối đa hóa hiệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL4003

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL4003 - Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL4003 có công suất làm mát cao hơn, bơm tuần hoàn mạnh mẽ và thể tích bồn tắm bên trong lên tới 30 lít. - FL4003 làm mát bằng không khí.Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL2506

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL2506 - Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL2506 có công suất làm mát cao hơn, bơm tuần hoàn mạnh mẽ và thể tích bồn tắm bên trong lên tới 30 lít. - FL2506 làm mát bằng không khí.Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL4006

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL4006 - Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL4006 có công suất làm mát cao hơn, bơm tuần hoàn mạnh mẽ và thể tích bồn tắm bên trong lên tới 30 lít. - FL4006 làm mát bằng không khí.Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW2503

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW2503 - Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW2503 có công suất làm mát cao hơn, bơm tuần hoàn mạnh mẽ và thể tích bồn tắm bên trong lên tới 30 lít. - FLW2503 làm mát bằng nước.Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW4003

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW4003 - Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW4003 có công suất làm mát cao hơn, bơm tuần hoàn mạnh mẽ và thể tích bồn tắm bên trong lên tới 30 lít. - FLW4003 làm mát bằng nước.Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW2506

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW2506 - Các mẫu FL được trình bày ở đây có công suất làm mát cao hơn, bơm tuần hoàn mạnh mẽ và thể tích bồn tắm bên trong lên tới 30 lít. 2 biến thể: Làm mát bằng không khí (FL) và làm mát bằng nước (FLW).Tính năng nổi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW4006

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW4006 - Các mẫu FL được trình bày ở đây có công suất làm mát cao hơn, bơm tuần hoàn mạnh mẽ và thể tích bồn tắm bên trong lên tới 30 lít. 2 biến thể: Làm mát bằng không khí (FL) và làm mát bằng nước (FLW).Tính năng nổi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL300

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL300 - Các mẫu FL nhỏ gọn phù hợp với nhiều nhiệm vụ làm mát khác nhau. Lắp đặt dưới ghế phòng thí nghiệm giúp tiết kiệm không gian quý giá. 2 biến thể: Làm mát bằng không khí (FL) và làm mát bằng nước (FLW).Tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL601

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL601 - Các mẫu FL nhỏ gọn phù hợp với nhiều nhiệm vụ làm mát khác nhau. Lắp đặt dưới ghế phòng thí nghiệm giúp tiết kiệm không gian quý giá. 2 biến thể: Làm mát bằng không khí (FL) và làm mát bằng nước (FLW).Tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL1201

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL1201 - Các mẫu FL nhỏ gọn phù hợp với nhiều nhiệm vụ làm mát khác nhau. Lắp đặt dưới ghế phòng thí nghiệm giúp tiết kiệm không gian quý giá. 2 biến thể: Làm mát bằng không khí (FL) và làm mát bằng nước (FLW).Tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL1701

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL1701 - Các mẫu FL nhỏ gọn phù hợp với nhiều nhiệm vụ làm mát khác nhau. Lắp đặt dưới ghế phòng thí nghiệm giúp tiết kiệm không gian quý giá. 2 biến thể: Làm mát bằng không khí (FL) và làm mát bằng nước (FLW).Tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL1203

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL1203 - Các mẫu FL nhỏ gọn phù hợp với nhiều nhiệm vụ làm mát khác nhau. Lắp đặt dưới ghế phòng thí nghiệm giúp tiết kiệm không gian quý giá. 2 biến thể: Làm mát bằng không khí (FL) và làm mát bằng nước (FLW).Tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL1703

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FL1703 - Các mẫu FL nhỏ gọn phù hợp với nhiều nhiệm vụ làm mát khác nhau. Lắp đặt dưới ghế phòng thí nghiệm giúp tiết kiệm không gian quý giá. 2 biến thể: Làm mát bằng không khí (FL) và làm mát bằng nước (FLW).Tính năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW1703

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW1703Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và vận hành dễ dàng. - Bàn phím chống nước. - Màn hình LED lớn, sáng. - Kiểm soát nhiệt độ vi xử lý đáng tin cậy PID. - Bơm chìm mạnh mẽ, thích hợp cho hoạt động liên tục. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW1701

Máy làm mát tuần hoàn Julabo FLW1701Tính năng nổi bật - Thiết kế công thái học và vận hành dễ dàng. - Bàn phím chống nước. - Màn hình LED lớn, sáng. - Kiểm soát nhiệt độ vi xử lý đáng tin cậy PID. - Bơm chìm mạnh mẽ, thích hợp cho hoạt động liên tục. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nóng lạnh thử độ lão hóa bia Julabo DYNEO DD-1001F, 42 - 56 lít

Bể tuần hoàn nóng lạnh thử độ lão hóa bia Julabo DYNEO DD-1001F - Các bể tuần hoàn lạnh DYNEO DD có dải nhiệt độ làm việc rộng. Bể tuần hoàn lạnh thích hợp cho cả ứng dụng bên trong và bên ngoài bể. Màn hình màu đa ngôn ngữ 3.5 inch và núm xoay độc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-3025

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-3025Đặc tính thiết bị - Hiệu suất    + Phạm vi nhiệt độ:        - Các mẫu RW3-35 từ -35℃ đến 150℃.       - Các mẫu RW3-25 từ -25℃ đến 150℃.    + Điều khiển vi xử lý PID.    + Hiệu chuẩn nhiệt độ ba điểm / Điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-2025

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-2025Đặc tính thiết bị - Hiệu suất    + Phạm vi nhiệt độ:        - Các mẫu RW3-35 từ -35℃ đến 150℃.       - Các mẫu RW3-25 từ -25℃ đến 150℃.    + Điều khiển vi xử lý PID.    + Hiệu chuẩn nhiệt độ ba điểm / Điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-1025

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-1025Đặc tính thiết bị - Hiệu suất    + Phạm vi nhiệt độ:        - Các mẫu RW3-35 từ -35℃ đến 150℃.       - Các mẫu RW3-25 từ -25℃ đến 150℃.    + Điều khiển vi xử lý PID.    + Hiệu chuẩn nhiệt độ ba điểm / Điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-0535

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-0535Mô tả - Bộ điều khiển bằng vi xử lý PID. - Hiệu chuẩn 3 điểm nhiệt độ. - Màn hình hiển thị huỳnh quang chân không VFD với núm điều chỉnh nhanh (độ phân giải 0.1ºC). - Chế độ thời gian chờ và hoạt động/tắt: 1 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-0525

Bể tuần hoàn nóng lạnh JeioTech RW3-0525Đặc tính thiết bị - Hiệu suất    + Phạm vi nhiệt độ:        - Các mẫu RW3-35 từ -35℃ đến 150℃.       - Các mẫu RW3-25 từ -25℃ đến 150℃.    + Điều khiển vi xử lý PID.    + Hiệu chuẩn nhiệt độ ba điểm / Điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nóng Julabo DYNEO DD-BC6, 4.5 - 6 lít

Bể tuần hoàn nóng Julabo DYNEO DD-BC6 - Bộ tuần hoàn gia nhiệt DYNEO DD cho các ứng dụng bên trong và bên ngoài được trang bị bể chứa kín. Các thùng chứa được cách nhiệt tốt và bao gồm một cuộn dây để làm mát ngược lại. Một vòi xả tích hợp giúp việc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nóng Julabo DYNEO DD-BC4, 3 - 4.5 lít

Bể tuần hoàn nóng Julabo DYNEO DD-BC4 - Bộ tuần hoàn gia nhiệt DYNEO DD cho các ứng dụng bên trong và bên ngoài được trang bị bể chứa kín. Các thùng chứa được cách nhiệt tốt và bao gồm một cuộn dây để làm mát ngược lại. Một vòi xả tích hợp giúp việc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nóng Julabo DYNEO DD-BC26, 19 - 26 lít

Bể tuần hoàn nóng Julabo DYNEO DD-BC26 - Bộ tuần hoàn gia nhiệt DYNEO DD cho các ứng dụng bên trong và bên ngoài được trang bị bể chứa kín. Các thùng chứa được cách nhiệt tốt và bao gồm một cuộn dây để làm mát ngược lại. Một vòi xả tích hợp giúp việc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bể tuần hoàn nóng Julabo DYNEO DD-BC12, 8.5 - 12 lít

Bể tuần hoàn nóng Julabo DYNEO DD-BC12Mô tả - Bơm áp lực mạnh mẽ và có thể điều chỉnh vô hạn. - Tốc độ dòng chảy 27 l/phút, áp suất 0,7 bar. - Dễ dàng chuyển đổi giữa lưu thông bên trong và bên ngoài. - Màn hình TFT màu lớn, giao diện đa ngôn ngữ. - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội