Tủ nhiệt độ và độ ẩm

(38)
Xem dạng lưới

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn JeioTech TH3-ME-100

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn JeioTech TH3-ME-100Đặc điểm nổi bật - Cấu hình mô hình được tối ưu hóa      + Phạm vi kiểm soát nhiệt độ/nhiệt độ: -20°C - 150°C.      + Buồng nhiệt độ và độ ẩm loại tiêu chuẩn để chọn mô hình được tối ưu hóa theo điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn JeioTech TH3-ME-065

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn JeioTech TH3-ME-065Đặc điểm nổi bật - Cấu hình mô hình được tối ưu hóa      + Phạm vi kiểm soát nhiệt độ/nhiệt độ: -20°C - 150°C.      + Buồng nhiệt độ và độ ẩm loại tiêu chuẩn để chọn mô hình được tối ưu hóa theo điều ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-1500

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-1500Đặc điểm nổi bật    Phạm vi kiểm soát      - Nhiệt độ từ -35 đến 150°C, Độ ẩm từ 25 đến 95% RH    Hiệu suất      - Điều khiển vi xử lý PID/Hiệu chỉnh nhiệt độ/Điều chỉnh tự động.      - Hiệu suất nâng cao của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-1000

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-1000Đặc điểm nổi bật    Phạm vi kiểm soát      - Nhiệt độ từ -35 đến 150°C, Độ ẩm từ 25 đến 95% RH    Hiệu suất      - Điều khiển vi xử lý PID/Hiệu chỉnh nhiệt độ/Điều chỉnh tự động.      - Hiệu suất nâng cao của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-408

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-408Đặc điểm nổi bật    Phạm vi kiểm soát      - Nhiệt độ từ -35 đến 150°C, Độ ẩm từ 25 đến 95% RH    Hiệu suất      - Điều khiển vi xử lý PID/Hiệu chỉnh nhiệt độ/Điều chỉnh tự động.      - Hiệu suất nâng cao của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-300

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-300Đặc điểm nổi bật    Phạm vi kiểm soát      - Nhiệt độ từ -35 đến 150°C, Độ ẩm từ 25 đến 95% RH.    Hiệu suất      - Điều khiển vi xử lý PID/Hiệu chỉnh nhiệt độ/Điều chỉnh tự động.      - Hiệu suất nâng cao của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-180

Tủ nhiệt độ và độ ẩm JeioTech TH-G-180 Đặc điểm nổi bật    Phạm vi kiểm soát      - Nhiệt độ từ -35 đến 150°C, Độ ẩm từ 25 đến 95% RH    Hiệu suất      - Điều khiển vi xử lý PID/Hiệu chỉnh nhiệt độ/Điều chỉnh tự động.      - Hiệu suất nâng cao của ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra sốc nhiệt 125 Lít LTS-3052A Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra sốc nhiệt 125 Lít LTS-3052A Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ thử sốc nhiệt 125 LítModel: LTS-3052AHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc điểm kỹ thuật tủ thử sốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra sốc nhiệt 64 Lít LTS-3051A Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra sốc nhiệt 64 Lít LTS-3051A Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ thử sốc nhiệt 64 LítModel: LTS-3051AHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc điểm kỹ thuật tủ thử sốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 150 Lít LHT-2151CL Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 150 Lít LHT-2151CL Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 150 LítModel: LHT-2151CLHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc điểm kỹ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 252 Lít LHT-2251CL Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 252 Lít LHT-2251CL Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 252 LítModel: LHT-2251CLHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc điểm kỹ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 448 Lít LHT-2501CL Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 448 Lít LHT-2501CL Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 448 LítModel: LHT-2501CLHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc điểm kỹ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 800 Lít LHT-2801CL Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 800 Lít LHT-2801CL Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 800 LítModel: LHT-2801CLHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu.Đặc điểm kỹ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 800 Lít LHT-2800C Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 800 Lít LHT-2800C Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 800 LítModel: LHT-2800CHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu.Đặc điểm kỹ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 448 Lít LHT-2500C Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 448 Lít LHT-2500C Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 448 LítModel: LHT-2500CHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc điểm kỹ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 252 Lít LHT-2250C Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 252 Lít LHT-2250C Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 252 LítModel: LHT-2250CHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc điểm kỹ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 150 Lít LHT-2150C Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 150 Lít LHT-2150C Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ kiểm tra nhiệt độ độ ẩm 150 LítModel: LHT-2150CHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc điểm kỹ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ kiểm tra sốc nhiệt 216 Lít LTS-3053A Hãng Labtech-Hàn Quốc

Tủ kiểm tra sốc nhiệt 216 Lít LTS-3053A Hãng Labtech-Hàn QuốcTủ thử sốc nhiệt 216 LítModel: LTS-3053AHãng sản xuất: Daihan Labtech/Hàn QuốcXuất xứ: Hàn QuốcCung cấp bao gồm chứng CO,CQ và bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩuĐặc điểm kỹ thuật tủ thử sốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-KE-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-KE-100, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩm để bànModel: TH3-KE-100Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịCấu hình mô hình được tối ưu hóa 3 loại (KE, ME, PE) theo phạm vi kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-KE-065, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-KE-065, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩm để bànModel: TH3-KE-065Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịCấu hình mô hình được tối ưu hóa 3 loại (KE, ME, PE) theo phạm vi kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-KE-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-KE-025, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩm để bànModel: TH3-KE-025Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịCấu hình mô hình được tối ưu hóa 3 loại (KE, ME, PE) theo phạm vi kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-PE-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-PE-100, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩm để bànModel: TH3-PE-100Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịCấu hình mô hình được tối ưu hóa 3 loại (KE, ME, PE) theo phạm vi kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-PE-065, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-PE-065, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩm để bànModel: TH3-PE-065Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịCấu hình mô hình được tối ưu hóa 3 loại (KE, ME, PE) theo phạm vi kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-PE-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm để bàn loại TH3-PE-025, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩm để bànModel: TH3-PE-025Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịCấu hình mô hình được tối ưu hóa 3 loại (KE, ME, PE) theo phạm vi kiểm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm cơ bản loại TH3-E-400, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm cơ bản loại TH3-E-400, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩm cơ bảnModel: TH3-E-400Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị Hệ thống khác biệt Hoạt động thuận tiện với bộ điều khiển màn hình cảm ứng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm cơ bản loại TH3-E-200, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm cơ bản loại TH3-E-200, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩm cơ bảnModel: TH3-E-200Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị Hệ thống khác biệt Hoạt động thuận tiện với bộ điều khiển màn hình cảm ứng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-180, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-180, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-TG-180Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátModel TH-TG-180/300/408: Nhiệt độ từ -5 đến 100 ° C, Độ ẩm từ 10 đến 95% ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-KH-408, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-KH-408, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-KH-408Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátNhiệt độ từ -70 đến 150 ° C, Độ ẩm từ 25 đến 95% rhHiệu suấtĐiều khiển vi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-KH-300, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-KH-300, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-KH-300Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátNhiệt độ từ -70 đến 150 ° C, Độ ẩm từ 25 đến 95% rhHiệu suấtĐiều khiển vi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-KH-180, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-KH-180, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-KH-180Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátNhiệt độ từ -70 đến 150 ° C, Độ ẩm từ 25 đến 95% rhHiệu suấtĐiều khiển vi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-I-180, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-I-180, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-I-180Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 tháng Đặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátNhiệt độ từ -35 đến 150 ° C, Độ ẩm từ 20 đến 95% rhHiệu suấtĐiều khiển vi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-ICH-800, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-ICH-800, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-ICH-800Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátNhiệt độ từ -5 đến 85 ° C Độ ẩm từ 20 đến 85% rhHiệu suấtĐiều khiển vi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-ICH-300, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-ICH-300, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-ICH-300Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bị Phạm vi kiểm soátNhiệt độ từ -5 đến 85 ° C Độ ẩm từ 20 đến 85% rhHiệu suấtĐiều khiển vi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-1500, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-1500, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-TG-1500Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátModel TH-TG-180/300/408: Nhiệt độ từ -5 đến 100 ° C, Độ ẩm từ 10 đến 95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-1000, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-1000, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-TG-1000Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátModel TH-TG-180/300/408: Nhiệt độ từ -5 đến 100 ° C, Độ ẩm từ 10 đến 95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-800, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-800, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-TG-800Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátModel TH-TG-180/300/408: Nhiệt độ từ -5 đến 100 ° C, Độ ẩm từ 10 đến 95% ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-408, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-408, Hãng JeioTech/Hàn Quốc Tủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-TG-408Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátModel TH-TG-180/300/408: Nhiệt độ từ -5 đến 100 ° C, Độ ẩm từ 10 đến 95% ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-300, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ nhiệt độ và độ ẩm loại TH-TG-300, Hãng JeioTech/Hàn QuốcTủ nhiệt độ và độ ẩmModel: TH-TG-300Hãng: JeioTechXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành 12 thángĐặc tính thiết bịPhạm vi kiểm soátModel TH-TG-180/300/408: Nhiệt độ từ -5 đến 100 ° C, Độ ẩm từ 10 đến 95% ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội