Tổng đài NEC

(1)
Xem dạng lưới

Tổng đài Nec Aspila Topaz 12-40

- 12 trung kế / 40 thuê bao tương tự (mở rộng tối đa 27 CO và 72 Ext) - 01 Khung chính Tổng đài Nec Aspila Topaz dung lượng 3 trung kế 8 thuê bao- 01 Tủ mở rộng Tổng đài Nec dung lượng 3 trung kế 8 thuê bao- 01 Card ghép nối tổng đài và tủ mở rộng- ...

22500000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội