Tổng đài IP Business Plus

(4)
Xem dạng lưới

Tổng đài Business Plus BP/MSBG/BSC/50-8FXO-Phone

Tổng đài IP PBX, hỗ trợ tối đa 1000 người dùng, 6 khe cắm mở rộng (5 khe trống), cho phép nâng cấp trung kế và các tính năng khác, tối đa 20 FXO hoặc 20FXS hoặc 4 E1/T1, 2 cổng Ethernet. Tổng đài BusinessPLUS được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Business Plus BP/MSBG/BSC/50-SPAN-Phone

Tổng đài IP PBX, hỗ trợ tối đa 1000 người dùng, 6 khe cắm mở rộng (5 khe trống), cho phép nâng cấp trung kế và các tính năng khác, tối đa 20 FXO hoặc 20FXS hoặc 4 E1/T1, 2 cổng Ethernet. Tổng đài BusinessPLUS được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Business Plus BP/MSBG/BSC/100-8FXO-Phone

Tổng đài IP PBX, hỗ trợ tối đa 1000 người dùng, 6 khe cắm mở rộng (5 khe trống), cho phép nâng cấp trung kế và các tính năng khác, tối đa 20 FXO hoặc 20FXS hoặc 4 E1/T1, 2 cổng Ethernet. Tổng đài BusinessPLUS được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài Business Plus BP/MSBG/BSC/250-12FXO-Phone

Tổng đài IP PBX, hỗ trợ tối đa 1000 người dùng, 6 khe cắm mở rộng (5 khe trống), cho phép nâng cấp trung kế và các tính năng khác, tối đa 20 FXO hoặc 20FXS hoặc 4 E1/T1, 2 cổng Ethernet. Tổng đài BusinessPLUS được thiết kế cho các doanh nghiệp vừa và ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội