Tổng đài IKE

(121)
Xem dạng lưới

Tổng đài IKE KB - 96

Bàn giám sát 96 DSS dùng giám sát các CO và EXT Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

2070000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416AK (4 trung kế 16 thuê bao)

Tổng đài IKE dòng IKE-2000AK - 4 trung kế 16 thuê bao Kết nối Key-Phone quản lý và giám sát máy nhánh Kết nối máy tính để lập trình Lập trình bằng điện thoại thường hoặc bàn Key Hiển thị số gọi đến Tự động nhận tín hiệu FAX Tự động chèn IP 171 – 178 ...

5600000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài IKE-104D (1 trung kế 04 thuê bao)

Tổng đài IKE dòng IKE-1000D - 1 trung kế 04 thuê bao Cấu hình cố định 1 line vào 4 máy nhánh , Khóa Quốc tế , Di Động , Liên tỉnh , Nội hạt…. Giới hạn thời gian gọi ra cho từng máy nhánh, kết nối line ngoài khi cúp điện, thích hợp cho gia dinh... ...

920000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài IKE-208A (2 trung kế 08 thuê bao)

Tổng đài IKE dòng IKE-2000A - 2 trung kế 08 thuê bao Cấu hình cố định 2 line vào 8 máy nhánh Hai chế độ hoạt động cho tổng đài. Tích hợp sẵn DISA, Khóa Quốc tế , Di Động , Liên tỉnh , Nội hạt…. Giới hạn thời gian gọi ra cho từng máy nhánh, kết nối ...

2250000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài IKE-312A (3 trung kế 12 thuê bao)

Tổng đài IKE dòng IKE-2000A - 3 trung kế 12 thuê bao Cấu hình cố định 3 line vào 12 máy nhánh Hai chế độ hoạt động cho tổng đài. Tích hợp sẵn DISA, Khóa Quốc tế , Di Động , Liên tỉnh , Nội hạt…. Giới hạn thời gian gọi ra cho từng máy nhánh, kết nối ...

3320000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE-4-16HC (4 trung kế 16 thuê bao)

Tổng đài IKE-2000HC - 4 trung kế 16 thuê bao Kết nối máy tính để lập trình Lập trình bằng điện thoại thường Hiển thị số gọi đến Tự động nhận tín hiệu FAX Tự động chèn IP 171 – 178 - 179 Giới hạn thời gian gọi ra Mật khẩu cho máy nhánh Tự động chuyển ...

6250000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-16 HC)

Dung lượng 06 CO - 16 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 ...

8060000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816 BS

Cấu hình 08 Line vào 16 nhánh ra Nâng cấp tối đa 64 nhánh ra Hiển thị số nội bộ khi gọi tới Giới hạn thời gian gọi từng máy nhánh Thay đổi số nội bộ Chức năng DISA 3 câu chào tự động. Hạn chế hướng gọi ra của máy nhánh theo 5 mức.Khóa quốc tế,di động ...

7020000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 HC

Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra Nâng cấp tối đa 6 line vào 32 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Kết nối ...

7020000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416 AK

Cấu hình 04 Line vào 16 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Kết nối ...

6968000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416AC (4 trung kế 16 thuê bao)

Kết nối máy tính để lập trình Hiển thị số gọi đến Tự động nhận tín hiệu FAX Tự động chèn IP 171 – 178 - 179 Giới hạn thời gian gọi ra Mật khẩu cho máy nhánh Tự động chuyển cuộc gọi khi bận Cấp Account code cho nhân viên Chuyển cuộc gọi đến tiếp tân ...

4350000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE-416A (4 trung kế 16 thuê bao)

Tổng đài IKE dòng IKE-2000A - 4 trung kế 16 thuê bao Cấu hình cố định 4 line vào 16 máy nhánh Hai chế độ hoạt động cho tổng đài. Tích hợp sẵn DISA, Khóa Quốc tế , Di Động , Liên tỉnh , Nội hạt…. Giới hạn thời gian gọi ra cho từng máy nhánh, kết nối ...

3700000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 308AC (3 trung kế 8 thuê bao)

Kết nối máy tính để lập trình Hiển thị số gọi đến Tự động nhận tín hiệu FAX Tự động chèn IP 171 – 178 - 179 Giới hạn thời gian gọi ra Mật khẩu cho máy nhánh Tự động chuyển cuộc gọi khi bận Cấp Account code cho nhân viên Chuyển cuộc gọi đến tiếp tân ...

2780000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE KP-06A( 1632 )

Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 48 DSS Hiển thị số nội bộ, số gọi đến Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

2600000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE KP - 07A/0624

Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 30 DSS Hiển thị số nội bộ,số gọi đến Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

2262000

Bảo hành : 24 tháng

IKE KP - 07A ( 0416 )

Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 20 DSS Hiển thị số nội bộ,số gọi đến Chi dùng cho tổng đài IKE ( AK,HK,VK,DK) ...

2132000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE-8-32BC (8 trung kế 32 thuê bao)

Tổng đài IKE-2000BC - 8 trung kế 32 thuê bao Kết nối máy tính để lập trình Lập trình bằng điện thoại thường Hiển thị số gọi đến Tự động nhận tín hiệu FAX Tự động chèn IP 171 – 178 - 179 Giới hạn thời gian gọi ra Mật khẩu cho máy nhánh Tự động chuyển ...

12800000

Bảo hành : 12 tháng

Tổng đài IKE 308AK

Cấu hình 03 Line vào 08 nhánh ra Kết nối key phone quản lý giám sát Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Tự động kết nối line ngoài khi cúp điện Kết nối ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-48 BC)

Dung lượng 08 CO - 48 EXT Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x4 ...

20670000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 416HC (6-28 HC)

Dung lượng 06 CO - 28 EXT TC 416HC Khung chính 4 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card 02 CO - 416 HC Card 2 trung kế x1 Card 04 EXT - 416 HC Card 4 máy nhánh x3 ...

11700000

Bảo hành : 24 tháng

IKE 816BS (8-24 BS)

Dung lượng 08 CO - 24 EXT 816BS Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 2008B – EX8 Card mở rộng 8 máy nhánh x1 ...

9334000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816 BC

Cấu hình 08 Line vào 16 nhánh ra Nâng cấp tối đa 16 CO 128 EXT Kết nối PC quản lý cước ( Tính cước ) Hiển thị số gọi đến,số nội bộ Tích hợp sẵn Disa ghi âm 3 câu chào Cấp Account cho từng nhân viên Nâng cấp bằng card mở rộng 08EXT Kết nối PC lập ...

10322000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-24 BC)

Dung lượng 08 CO - 24 EXT 816BC Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x1 ...

11934000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-32 BC)

Dung lượng 08 CO - 32 EXT 816BC Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x2 ...

13910000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-48 BC)

Dung lượng 08 CO - 40 EXT 816BS Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x4 ...

17628000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-40 BC)

Dung lượng 08 CO - 40 EXT 816BC Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x3 ...

17160000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-56 BC)

Dung lượng 08 CO - 56 EXT Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x5 ...

21060000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-64 BC)

Dung lượng 08 CO - 64 EXT Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 Card mở rộng 8 máy nhánh x6 ...

23790000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-72 BC)

Dung lượng 08 CO - 72 EXT Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x7 ...

26130000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-80 BC)

Dung lượng 08 CO – 80 EXT Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x8 ...

29900000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-88 BC)

Dung lượng 08 CO - 88 EXT Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x9 ...

32760000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 816BC (8-96 BC)

Dung lượng 08 CO - 96 EXT Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC Card mở rộng 8 máy nhánh x10 ...

35360000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-104 BC

Dung lượng 08 CO - 104 EXT 816BC: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC: Card mở rộng 8 máy nhánh x11 ...

38688000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-112 BC

Dung lượng 08 CO – 112 EXT 816BC: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC: Card mở rộng 8 máy nhánh x12 ...

38480000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-120 BC

Dung lượng 08 CO - 120 EXT 816BC: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC: Card mở rộng 8 máy nhánh x13 ...

41860000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-128 BC

Dung lượng 08 CO - 128 EXT 816BL: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT-816BC: Card mở rộng 8 máy nhánh x14 ...

44980000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-48 VK

Dung lượng 08 CO – 40 EXT 832VK: Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 CARD 8 EXT- 832VK: Card mở rộng 8 máy nhánh x1 ...

27560000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-56 VK

Dung lượng 08 CO – 40 EXT 832VK: Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 CARD 8 EXT- 832VK: Card mở rộng 8 máy nhánh x3 ...

30680000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-64 VK

Dung lượng 08 CO – 40 EXT 832VK: Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 CARD 8 EXT- 832VK: Card mở rộng 8 máy nhánh x4 ...

33280000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 16-40 VK

Dung lượng  16 CO – 40 EXT 832VK: Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 CARD 8 CO- 832VK: Card nâng cấp 8 trung kế  x1 CARD 8 EXT- 832VK: Card mở rộng 8 máy nhánh x1 ...

28600000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 16-48 VK

Dung lượng  16 CO – 48 EXT 832VK: Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 CARD 8 CO- 832VK: Card nâng cấp 8 trung kế  x1 CARD 8 EXT- 832VK: Card mở rộng 8 máy nhánh x2 ...

30680000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 16-56 VK

Dung lượng  16 CO – 56 EXT 832VK: Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 CARD 8 CO- 832VK: Card nâng cấp 8 trung kế  x1 CARD 8 EXT- 832VK: Card mở rộng 8 máy nhánh x3 ...

33332000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 16-64 VK

Dung lượng  16 CO – 64 EXT 832VK: Khung chính 8 trung kế - 32 máy nhánh x1 CARD 8 CO- 832VK: Card nâng cấp 8 trung kế  x1 CARD 8 EXT- 832VK: Card mở rộng 8 máy nhánh x4 ...

35828000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-24 DK

Dung lượng 08 CO - 24 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x1 ...

23634000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-32 DK

Dung lượng 08 CO - 32 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x2 ...

27300000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-40 DK

Dung lượng 08 CO - 40 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x3 ...

29900000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-48 DK

Dung lượng 08 CO - 48 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x4 ...

32500000

Bảo hành : 24 tháng

Tổng đài IKE 8-56 DK

Dung lượng 08 CO - 56 EXT 816DK: Khung chính 8 trung kế - 16 máy nhánh x1 CARD 08 EXT- 816DK: Card mở rộng 8 máy nhánh x5 ...

41080000

Bảo hành : 24 tháng

123
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội