Phụ Kiện Máy Rửa Xe

(30)
Xem dạng lưới

Trục khủy bằng thép 3WZ 2010_0037

Trục khủy bằng thép 3WZ 2010_0037 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Piston bằng sứ 30-20 TMP-105.37

Piston bằng sứ 30-20 TMP-105.37 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tay biên 3WZ 2516B_02

Tay biên 3WZ 2516B_02 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Van 1 chiều VJ 90_2

Van 1 chiều VJ 90_2 ...

205000

Bảo hành : 12 tháng

Công tắc hành trình VJ 90_3

Công tắc hành trình VJ 90_3 ...

220000

Bảo hành : 12 tháng

Tay biên bằng nhôm LT 590_01

Tay biên bằng nhôm LT 590_01 ...

226000

Bảo hành : 12 tháng

Pít tông bằng sứ 3WZ 2516B_07

Pít tông bằng sứ 3WZ 2516B_07 ...

265000

Bảo hành : 12 tháng

Buồng dầu VJ 130_10

Buồng dầu VJ 130_10 ...

280000

Bảo hành : 12 tháng

Khớp nối motor 3WZ-127_01 (VJ701.8)

Khớp nối motor 3WZ-127_01 (VJ701.8) ...

385000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu bơm VJ-90_1

Đầu bơm VJ-90_1 ...

420000

Bảo hành : 12 tháng

Súng cao áp (VJ130)

Súng cao áp (VJ130) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

3WZ-127_02 (VJ701.8)

3WZ-127_02 (VJ701.8) ...

450000

Bảo hành : 12 tháng

Nắp chụp bằng nhôm Cho VJ200/5.5

Nắp chụp bằng nhôm Cho VJ200/5.5 ...

490000

Bảo hành : 12 tháng

Tay biên bằng thép 30-20 TMP-106.15

Tay biên bằng thép 30-20 TMP-106.15 ...

700000

Bảo hành : 12 tháng

Trục khủy bằng thép 3WZ 2516B_03

Trục khủy bằng thép 3WZ 2516B_03 ...

1050000

Bảo hành : 12 tháng

Vỏ đầu bơm bằng nhôm 3WZ-18127_11

Vỏ đầu bơm bằng nhôm 3WZ-18127_11 ...

1150000

Bảo hành : 12 tháng

3WZ 2516B_04

3WZ 2516B_04 ...

1250000

Bảo hành : 12 tháng

Vỏ đầu bơm bằng nhôm 3WZ 2010_11

Vỏ đầu bơm bằng nhôm 3WZ 2010_11 ...

1250000

Bảo hành : 12 tháng

Báng súng cao áp không cò ATYM-1032.11

Báng súng cao áp không cò ATYM-1032.11 ...

1250000

Bảo hành : 12 tháng

Súng phun cao áp G-06

Súng phun cao áp G-06 ...

1590000

Bảo hành : 12 tháng

Báng súng G06, 3WZ_0047

Báng súng G06, 3WZ_0047 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ đệm phớt 35-30 TMP-107.05

Bộ đệm phớt 35-30 TMP-107.05 ...

2400000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ phận bằng đồng cho đầu tạo áp lực

Bộ phận bằng đồng cho đầu tạo áp lực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ phận bằng đồng cho đầu tạo áp lực 3WZ-2010_19

Bộ phận bằng đồng cho đầu tạo áp lực 3WZ-2010_19 ...

2700000

Bảo hành : 12 tháng

Súng cao áp VJ 90_14 AG 175

Súng cao áp VJ 90_14 AG 175 ...

3900000

Bảo hành : 12 tháng

Súng cao áp có cò ATYM-1032.10

Súng cao áp có cò ATYM-1032.10 ...

3980000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu bơm LT3WZ-18127

Đầu bơm LT3WZ-18127 ...

5950000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu bơm 3WZ 2010_05

Đầu bơm 3WZ 2010_05 ...

6650000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu bơm 3WZ 2516B_01

Đầu bơm 3WZ 2516B_01 ...

8250000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu tạo áp lực bằng đồng 30 -20, TMP-102.01

Đầu tạo áp lực bằng đồng 30 -20, TMP-102.01 ...

13990000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM