Máy phun nước Quadro

(10)
Xem dạng lưới

Máy phun nước áp lực cao Quadro 11/140 TS T

Áp lực nước, có thể điều chỉnh liên tục30 – 140 barÁp lực nước lớn nhất có thể đạt được155 barLưu lượng nước  phun ra11 lít/phút (600 lít/giờ)Nhiệt độ nước cấp vào máyLớn nhất là 60oCĐộ cao hút nước2,5 mMã số của đầu phun nước tia xoay tròn045Mã số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phụt rửa cao áp Quadro 599 TS T

Áp lực nước, có thể điều chỉnh liên tục30 – 150 barÁp lực nước lớn nhất có thể đạt được165 barLưu lượng nước  phun ra10 lít/phút (600 lít/giờ)Nhiệt độ nước cấp vào máyLớn nhất là 60oCDung tích bình chứa nước10 lítĐộ cao hút nước2,5 mMã số của đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phụt rửa cao áp Quadro 1000 TS

Áp lực nước, có thể điều chỉnh liên tục30 – 220 barÁp lực nước lớn nhất có thể đạt được250 barLưu lượng nước  phun ra16 lít/phút (960 lít/giờ)Nhiệt độ nước cấp vào máyLớn nhất là 60oCDung tích bình chứa nước16 lítĐộ cao hút nước2,5 mMã số của đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phụt rửa cao áp Quadro 1200 TS

Áp lực nước, có thể điều chỉnh liên tục30 – 180 barÁp lực nước lớn nhất có thể đạt được200 barLưu lượng nước  phun ra19 lít/phút (1140 lít/giờ)Nhiệt độ nước cấp vào máyLớn nhất là 60oCDung tích bình chứa nước16 lítĐộ cao hút nước2,5 mMã số của đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phụt rửa cao áp Quadro 799 TS T

Áp lực nước, có thể điều chỉnh liên tục30 – 180 barÁp lực nước lớn nhất có thể đạt được200 barLưu lượng nước  phun ra13 lít/phút (780 lít/giờ)Nhiệt độ nước cấp vào máyLớn nhất là 60oCDung tích bình chứa nước10 lítĐộ cao hút nước2,5 mMã số của đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phụt rửa cao áp Quadro 1000 TS T

Áp lực nước, có thể điều chỉnh liên tục30 – 220 barÁp lực nước lớn nhất có thể đạt được250 barLưu lượng nước  phun ra16 lít/phút (960 lít/giờ)Nhiệt độ nước cấp vào máyLớn nhất là 60oCDung tích bình chứa nước16 lítĐộ cao hút nước2,5 mMã số của đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phun nước áp lực cao Quadro 899 TS T

Áp lực nước, có thể điều chỉnh liên tục30 – 150 barÁp lực nước lớn nhất có thể đạt được170 barLưu lượng nước  phun ra15 lít/phút (900 lít/giờ)Nhiệt độ nước cấp vào máyLớn nhất là 60oCDung tích bình chứa nước10 lítĐộ cao hút nước2,5 mMã số của đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phun nước áp lực cao Quadro 12/150 TS T

Áp lực nước, có thể điều chỉnh liên tục30 – 150 barÁp lực nước lớn nhất có thể đạt được165 barLưu lượng nước  phun ra12 lít/phút (720 lít/giờ)Nhiệt độ nước cấp vào máyLớn nhất là 60oCĐộ cao hút nước2,5 mMã số của đầu phun nước tia xoay tròn045Mã số ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phụt rửa cao áp Quadro 1200 TS T

- Áp suất làm việc, có thể điều chỉnh liên tục: 30 -180 bar - Áp suất tối đa cho phép: 200 bar - Lưu lượng nước ra: 19 lít/phút - Kích cỡ vòi phun: 08 - 2507 - Nhiệt độ tối đa nước đầu vào: 60 ºC - Chiều sâu hút trực tiếp tối đa: 2,5 m - Vòi phun: có ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phụt rửa cao áp Quadro 800 TS T

- Áp suất làm việc, có thể điều chỉnh liên tục: 30 -250 bar - Áp suất tối đa cho phép: 270 bar - Lưu lượng nước ra: 13.3 lít/phút - Kích cỡ vòi phun: 04 - 2504 - Nhiệt độ tối đa nước đầu vào: 60 ºC - Chiều sâu hút trực tiếp tối đa: 2,5 m - Vòi phun: ...

0

Bảo hành : 12 tháng