Máy phun áp lực cao Den Jet

(5)
Xem dạng lưới

Thiết bị phun nước Den Jet CE20-500

Thiết bị đi kèm:20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)15 m dây điệnSúng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉBéc phun loại thẳngĐầu cắm dây điệnThiết bị đặt hàng thêm20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị phun nước Den Jet CE20-400

Thiết bị đi kèm:20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)15 m dây điệnSúng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉBéc phun loại thẳngĐầu cắm dây điệnThiết bị đặt hàng thêm20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị phun nước Den Jet CE20-350

Thiết bị đi kèm:20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)15 m dây điệnSúng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉBéc phun loại thẳngĐầu cắm dây điệnThiết bị đặt hàng thêm20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị phun nước Den Jet CE20-280

Thiết bị đi kèm:20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)15 m dây điệnSúng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉBéc phun loại thẳngĐầu cắm dây điệnThiết bị đặt hàng thêm20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị phun nước Den Jet CE20-200

Thiết bị đi kèm:20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái)15 m dây điệnSúng phun dài 0.85 m bằng thép không gỉBéc phun loại thẳngĐầu cắm dây điệnThiết bị đặt hàng thêm20 m ống dây phun nước kèm với đầu nối ½’’ (đầu cái): tăng chiều dài sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng