Máy xông hơi

(19)
Xem dạng lưới

Máy xông ướt HARVIA HAR60

Kiểu máy xông hơiXông ướt Máy xông ướt 6kw/220v. - Điều khiển bên ngoài  (hàng HARVIA- PHẦN LAN)  CO/CQ đầy đủ  - Lưu lượng lớn, tự động xả cặn ...

64300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi ướt Heirva HA 60 9Kw

Kiểu máy xông hơiXông ướt - Công nghệ Phần Lan - Made in china,  Bảng điều khiển điện tử hiển thị số, cho phép cài đặt thời gian xông và nhiệt độ xông.  - Công suất: 9Kw/380V - Xả cặn thủ công ...

8980000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi ướt Amazon AR 9C

Kiểu máy xông hơiXông ướt - Công nghệ Phần Lan - Made in china.  - Có bảng điều khiển điện tử hiển thị số, cho phép cài đặt thời gian xông và nhiệt độ xông. - Công suất 9Kw/220V/380V - Xả cặn thủ công ...

7960000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông khô Amazon AM 6AI 9Kw

Kiểu máy xông hơiXông khô Công nghệ Phần lan - Sản xuất tại China  - Công suất: 9kw/358V.  - Điều khiển bên trong  (khách hàng có thể chọn điều khiển bên ngoài) ...

7460000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi ướt Amazon AR 6C

Kiểu máy xông hơiXông ướt - Công nghệ Phần Lan - Made in china.  - Có bảng điều khiển điện tử hiển thị số, cho phép cài đặt thời gian xông và nhiệt độ xông. - Công suất 6Kw/220/380V - Xả cặn thủ công ...

6450000

Bảo hành : 23 tháng

Máy xông hơi ướt Amazon AR 4C

Kiểu máy xông hơiXông ướt Công nghệ Phần Lan - Made in china.  - Có bảng điều khiển điện tử hiển thị số, cho phép cài đặt thời gian xông và nhiệt độ xông. - Công suất 4 Kw/220V - Xả cặn thủ công ...

5960000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi ướt COAST KSA90

Kiểu máy xông hơiXông ướt   - Công nghệ Phần Lan - Made in china.  - Có bảng điều khiển điện tử hiển thị số, cho phép cài đặt thời gian xông và nhiệt độ xông. - Lưu lượng lớn, tự động xả cặn - Công suất 9Kw/220V/380V ...

16860000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi ướt COAST KSA60

Kiểu máy xông hơiXông ướt - Công nghệ Phần Lan - Made in china.  - Có bảng điều khiển điện tử hiển thị số, cho phép cài đặt thời gian xông và nhiệt độ xông. - Lưu lượng lớn, tự động xả cặn - Công suất 6Kw/220V/380V ...

14960000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông khô Sawo SW 9A

Kiểu máy xông hơiXông khô Công nghệ Phần lan - Sản xuất tại China  - Công suất: 9kw/380V.  - Điều khiển bằng bảng điện tử bên ngoài phòng xông ...

7460000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông khô Sawo SW 9.0

Kiểu máy xông hơiXông khô Công nghệ Phần lan - Sản xuất tại China  - Công suất: 9kw/380V.  - Điều khiển bên trong  (khách hàng có thể chọn điều khiển bên ngoài) ...

5960000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông khô Sawo SW 6A

Kiểu máy xông hơiXông khô Công nghệ Phần lan - Sản xuất tại China  - Công suất 6kw/220V.  - Điều khiển bên ngoài  -Điều khiển bằng bảng điện tử bên ngoài phòng xông ...

6450000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi ướt Stephens ST 90

Kiểu máy xông hơiXông ướt - Công nghệ Phần Lan - Made in china. - Có bảng điều khiển điện tử hiển thị số, cho phép cài đặt thời gian xông và nhiệt độ xông.  - Công suất: 9Kw/380V - Xả cặn thủ công ...

7450000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi ướt stephen ST 40

Kiểu máy xông hơiXông ướt Máy xông hơi ướt Stephens - Công nghệ Phần Lan - Made in china. - Có bảng điều khiển điện tử hiển thị số, cho phép cài đặt thời gian xông và nhiệt độ xông.  - Công suất: 4Kw/220V - Xả cặn thủ công ...

5740000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi ướt Stephens ST 60

Kiểu máy xông hơiXông ướt - Công nghệ Phần Lan - Made in china. - Có bảng điều khiển điện tử hiển thị số, cho phép cài đặt thời gian xông và nhiệt độ xông.  - Công suất: 6Kw/220V/380V - Xả cặn thủ công ...

6160000

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông ướt TYLO 60

Máy xông ướt 6kw/220v. - Điều khiển bên trong (khách hàng có thể chọn điều khiển bên ngoài) (hàng TYLO- ANH) - sản xuất tại China - Lưu lượng lớn, tự động xả cặn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi mặt K04

- Xông hơi nóng mặt    -Điện 220, 2 cần nóng lạnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi mặt K05

Ứng dụng:   - Xông hơi nóng mặt   - Điện 220, 1 cần xông nóng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi mặt K06

Kiểu máy xông hơiMáy xông hơi mặt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xông hơi mặt K07

Kiểu máy xông hơiMáy xông hơi mặt   - Xông hơi nóng, lạnh   - Hút dàu   - Đèn xoi da   - Xong ozon ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội