Máy sạ lúa thẳng hàng

(1)
Xem dạng lưới

Máy sạ lúa thẳng hàng 6 trống (kéo tay)

MODEL:4T-6T Bề rộng làm việc       : 160>220 CM Công suất                    : 0,47/ha/nguoi/gio Đường kính lỗ rơi    : 9mm Hàng cách hàng        : 160-180mm Lượng giống gieo    : 50-150kg/ha ...

1500000

Bảo hành : 0 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội