Máy điều áp

(9)
Xem dạng lưới

Máy điều áp dưới tải LiOA 3T63222T

Hãng sản xuất LiOA Loại máy Máy điều áp dưới tải 3 pha tự ngẫu Dãy điện áp 6,3kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV Công suất (kVA) 6300 Dòng tải (A) 165 Kích thước (mm) 2310 x 1740 x 2890 Trọng lượng (Kg) 4370 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy điều áp dưới tảiLiOA 3B10022C

Hãng sản xuất LiOA Loại máy Máy điều áp dưới tải 1 pha Công suất (kVA) 1000 Kích thước (mm) 2560X1120X1890 Trọng lượng (Kg) 3980 Xuất xứ Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy điều áp dưới tải LiOA 3B25022C

Hãng sản xuất LiOA Loại máy Máy điều áp dưới tải 1 pha Công suất (kVA) 2500 Kích thước (mm) 3250X1540X2630 Trọng lượng (Kg) 8330 Xuất xứ Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy điều áp dưới tải LiOA 3T63222C

Hãng sản xuất LiOA Loại máy Máy điều áp dưới tải 3 pha cách ly Dãy điện áp 6,3kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV Công suất (kVA) 6300 Dòng tải (A) 165 Kích thước (mm) 3110 x 1970 x 3540 Trọng lượng (Kg) 13750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy điều áp dưới tải LiOA 3T25222C

Hãng sản xuất LiOA Loại máy Máy điều áp dưới tải 3 pha cách ly Dãy điện áp 6,3kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV Công suất (kVA) 2500 Dòng tải (A) 65 Kích thước (mm) 2570 x 1600 x 2600 Trọng lượng (Kg) 8250 Xuất xứ Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy điều áp dưới tải LiOA 1T22022

Hãng sản xuất LiOA Loại máy Máy điều áp dưới tải 1 pha Dãy điện áp 6,3kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV Công suất (kVA) 2200 Dòng tải (A) 100 Kích thước (mm) 2174x1405 Trọng lượng (Kg) 1494 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy điều áp dưới tải LiOA 3T25222T

Hãng sản xuất LiOA Loại máy Máy điều áp dưới tải 3 pha tự ngẫu Dãy điện áp 6,3kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV Công suất (kVA) 2500 Dòng tải (A) 65 Kích thước (mm) 1570 x 1300 x 2370 Trọng lượng (Kg) 3080 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy điều áp dưới tải LiOA 3T20222C

Hãng sản xuất LiOA Loại máy Máy điều áp dưới tải 3 pha cách ly Dãy điện áp 6,3kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV Công suất (kVA) 2000 Dòng tải (A) 52 Kích thước (mm) 2309 x 1490 x 2507 Trọng lượng (Kg) 7580 Xuất xứ Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy điều áp dưới tải LiOA 3T32222C

Hãng sản xuất LiOA Loại máy Máy điều áp dưới tải 3 pha cách ly Dãy điện áp 6,3kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV Công suất (kVA) 3200 Dòng tải (A) 84 Kích thước (mm) 2640 x 1670 x 2750 Trọng lượng (Kg) 8970 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội