Bộ chuyển đổi nguồn Kusami

(12)
Xem dạng lưới

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/5A

Model: Hi-D12/5AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 5ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng quá ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/6.5A

Model: Hi-D12/6.5AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 6.5ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/7.5A

Model: Hi-D12/7.5AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 90-265VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 7.5ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/8.5A

Model: Hi-D12/8.5AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 8.5ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/10A

Model: Hi-D12/10AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 10ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng quá ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/12.5A

Model: Hi-D12/12.5AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDC Tần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 12.5ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/15A

Model: Hi-D12/15AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 15ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng quá ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/18.5A

Model: Hi-D12/18.5AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 18.5ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/22A

Model: Hi-D12/22AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 22ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng quá ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/26A

Model: Hi-D12/26AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 26ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng quá ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/32A

Model: Hi-D12/32AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 32ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng quá ...

0

Bảo hành : 36 tháng

Bộ đổi nguồn Kusami DC/DC 12V/45A

Model: Hi-D12/45AĐiện áp đầu vào: 220VDC Dải điện áp hoạt động: 150-350VDCTần số hoạt động: 0HZDải tần số hoạt đông: 0HZHệ số công suất đầu vào: 0.8Điện áp ra: 12VDCSai số điện áp:  đầu ra: Dòng điện đầu ra: 45ADCHiệu suất chuyển đổi: 85%Khả năng quá ...

0

Bảo hành : 36 tháng