Bộ kích điện Kusami

(12)
Xem dạng lưới

Bộ kích điện Kusami 48V/1500VA

Thông số kích điện 48V/1500VA ( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 1500VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp ...

2800000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 48V/2000VA

Thông số kích điện 48V/2000VA ( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 2000VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp ...

3800000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 48V/3000VA

Thông số kích điện 48V/3000VA ( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 3000VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp ...

6500000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 24V/3000VA

Thông số kích điện 24V/3000VA ( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 3000VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp ...

6500000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 12V/3000VA

( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 3000VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp 220V±5%                     Tần ...

14500000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 24V/2000VA

Thông số kích điện 24V/2000VA ( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 2000VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp ...

3800000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 12V/2000VA

( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 2000VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp 220V±5%                     Tần ...

5800000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 12V/1500VA

( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 1500VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp 220V±5%                     Tần ...

3800000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 24V/1000VA

( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 1000VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp 220V±5%                     Tần ...

2500000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 12V/1000VA

( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 1000VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp 220V±5%                     Tần ...

2500000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 24V/1500VA

Công suất biểu kiến 1500VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp 220V±5%                     Tần số 50Hz±1% (Accu)                     Hiệu suất 0.8                     Dạng ...

2800000

Bảo hành : 36 tháng

Bộ kích điện Kusami 48V/1000VA

Thông số kích điện 48V/1000VA ( CÓ thể cắm nồi cơm điện, đèn thắp sáng, quạt điện, tủ lạnh tivi, máy bơm…..) Công suất biểu kiến 1000VA                     Đầu vào Điện áp 220VAC                     Tần số 50Hz±5%                     Đầu ra Điện áp ...

2800000

Bảo hành : 36 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội