Máy biến điện áp 1 pha

(39)
Xem dạng lưới

Biến áp 1 pha LIOA 1D251H7IH2I2

Lõi từ của biến áp được chế tạo bằng những lá thép Silic có chiều cán định hướng chất lượng cao. Thép Silic sau khi được xẻ băng sẽ được quấn với nhau bằng công nghệ Woundcore-công nghệ mang tính đột phá của LiOA. Với công nghệ này các lá thép được ...

28700000

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp một pha 3kva

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :Đang cập nhậtCông suất (kVA) :3Công nghệ :Lõi tôn cuốnTần số :50HzXuất xứ :Việt Nam ...

3200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 pha 160KVA

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :CtamadCông suất (kVA) :160Dòng điện không tải :1%Tổn hao không tải :220WĐiện áp ngắn mạch :2%Tổn hao ngắn mạch :1670WKích thước (mm) :H 1370mm, L1 945mm, L2 1000mmTrọng lượng(Kg) :856Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

biến áp CNEKE 1 pha 10--25000kva

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :CnekeCông suất (kVA) :500Công nghệ :Lõi tôn xếpDòng điện không tải :2,4Tổn hao không tải :0,4 KWĐiện áp ngắn mạch :4Tần số :50HzTrọng lượng(Kg) :260Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Biến áp MiBA MN100

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :100Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :192 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :1305 PkXuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 Pha 50 kVA

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :Cơ Điện Thủ ĐứcCông suất (kVA) :50Công nghệ :Lõi tôn cuốnDòng điện không tải :0,9Tổn hao không tải :150Điện áp ngắn mạch :2-2,4Tổn hao ngắn mạch :650Tần số :50HzTrọng lượng(Kg) :367Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MN15

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :15Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :52 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :231 PkTrọng lượng(Kg) :1000Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 pha TBD 25KAV

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :ThibidiCông suất (kVA) :25Dòng điện không tải :2%Tổn hao không tải :80WĐiện áp ngắn mạch :2-2.4%Tổn hao ngắn mạch :380WKích thước (mm) :L1 615mm, H 1090mm, h 300mmTrọng lượng(Kg) :226Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 pha TBD 15KAV

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :ThibidiCông suất (kVA) :15Dòng điện không tải :2%Tổn hao không tải :60WĐiện áp ngắn mạch :2-2.4%Tổn hao ngắn mạch :300WKích thước (mm) :L1 610mm, H 1000mm, h 300mmTrọng lượng(Kg) :175Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 pha TBD 10KAV

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :ThibidiCông suất (kVA) :10Dòng điện không tải :2-2.4%Tổn hao không tải :45WĐiện áp ngắn mạch :2%Tổn hao ngắn mạch :245WKích thước (mm) :L1 675mm, H 980mm, h 220mmTrọng lượng(Kg) :220Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MTMB15

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :15Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :52 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :231 PkTrọng lượng(Kg) :1000Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MTMB38

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :38Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :92 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :420 PkTrọng lượng(Kg) :678Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MTMB25

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :25Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :67 PoĐiện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :333 PkTrọng lượng(Kg) :1040Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MN25

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :25Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :67 PoĐiện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :333 PkTrọng lượng(Kg) :1040Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MN38

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :38Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :92 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :420 PkTrọng lượng(Kg) :678Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 pha TBD 50KAV

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :ThibidiCông suất (kVA) :50Dòng điện không tải :1.5%Tổn hao không tải :150WĐiện áp ngắn mạch :2-2.4%Tổn hao ngắn mạch :650WKích thước (mm) :L1 675mm, H 1100mm, h 300mmTrọng lượng(Kg) :330Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MTMB167

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :167Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :300 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :1870 PkXuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MTMB100

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :100Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :192 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :1305 PkXuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MTMB50

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :50Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :108 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :570 PkTrọng lượng(Kg) :300Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp MiBA MN50

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :50Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :108 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :570 PkTrọng lượng(Kg) :300Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 pha TBD 100KAV

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :ThibidiCông suất (kVA) :100Dòng điện không tải :1%Tổn hao không tải :180WĐiện áp ngắn mạch :2-2.4%Tổn hao ngắn mạch :1400WKích thước (mm) :L1 870mm, L2 860mm, H 1280mm, h 600mmTrọng lượng(Kg) :603Xuất xứ :Việt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 pha TBD 160KAV

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :ThibidiCông suất (kVA) :160Dòng điện không tải :1%Tổn hao không tải :220WĐiện áp ngắn mạch :2-2.4%Tổn hao ngắn mạch :1670WKích thước (mm) :L1 945mm, L2 1000mm, H 1370mm, h 600mmTrọng lượng(Kg) :856Xuất xứ :Việt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Biến áp MiBA MN167

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :MiBACông suất (kVA) :167Dòng điện không tải :1 Io%Tổn hao không tải :300 PoĐiện áp ngắn mạch :2 Uk %Tổn hao ngắn mạch :1870 PkXuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến điện áp ALSTOM 123kV

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :AlstomTần số :50HzTrọng lượng(Kg) :330Xuất xứ :Ấn Độ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 Pha 75 KVA

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :Cơ Điện Thủ ĐứcCông suất (kVA) :75Công nghệ :Lõi tôn cuốnDòng điện không tải :0,8Tổn hao không tải :160Điện áp ngắn mạch :2-2,4Tổn hao ngắn mạch :1000Tần số :50HzTrọng lượng(Kg) :453Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp 1 pha 100KVA

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :CtamadCông suất (kVA) :100Dòng điện không tải :1%Tổn hao không tải :180WĐiện áp ngắn mạch :2%Tổn hao ngắn mạch :1400WKích thước (mm) :H 1280mm, L1 870mm, L2 860mmTrọng lượng(Kg) :603Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế có sạc ắc quy Robot 600VA ( 6-12V )

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :RobotCông suất (kVA) :600Xuất xứ :Việt Nam ...

600000

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế có sạc ắc quy Robot 600VA ( 12-24V )

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :RobotCông suất (kVA) :600Xuất xứ :Việt Nam ...

700000

Bảo hành : 12 tháng

Biến áp 1 pha Sanly 2KVA

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :SanlyCông suất (kVA) :32Công nghệ :Lõi tôn cuốnDòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :0Tổn hao ngắn mạch :0Tần số :50HzTrọng lượng(Kg) :6Xuất xứ :Việt Nam ...

900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp một pha 1kva

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :Đang cập nhậtCông suất (kVA) :1Công nghệ :Lõi tôn cuốnTần số :50HzXuất xứ :Việt Nam ...

1200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp một pha 2kva

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :Đang cập nhậtCông suất (kVA) :2Công nghệ :Lõi tôn cuốnTần số :50HzXuất xứ :Việt Nam ...

2200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp một pha 5kva

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :Đang cập nhậtCông suất (kVA) :5Công nghệ :Lõi tôn cuốnTần số :50HzXuất xứ :Việt Nam ...

3800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp một pha 7.5kva

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :Đang cập nhậtCông suất (kVA) :7.5Công nghệ :Lõi tôn cuốnTần số :50HzXuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp tự ngẫu 1 pha CNEKE

Loại máy biến áp :1 phaHãng sản xuất :CnekeCông suất (kVA) :150Dòng điện không tải :0,2Tổn hao không tải :0,25Điện áp ngắn mạch :4Tần số :50HzTrọng lượng(Kg) :130Xuất xứ :Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Biến áp 1 pha LIOA 1D102H7IH2I2

Lõi từ của biến áp được chế tạo bằng những lá thép Silic có chiều cán định hướng chất lượng cao. Thép Silic sau khi được xẻ băng sẽ được quấn với nhau bằng công nghệ Woundcore-công nghệ mang tính đột phá của LiOA. Với công nghệ này các lá thép được ...

67300000

Bảo hành : 12 tháng

Biến áp 1 pha LIOA 1D751H7IH2I2

Lõi từ của biến áp được chế tạo bằng những lá thép Silic có chiều cán định hướng chất lượng cao. Thép Silic sau khi được xẻ băng sẽ được quấn với nhau bằng công nghệ Woundcore-công nghệ mang tính đột phá của LiOA. Với công nghệ này các lá thép được ...

54700000

Bảo hành : 12 tháng

Biến áp 1 pha LIOA 1D501H7IH2I2

Lõi từ của biến áp được chế tạo bằng những lá thép Silic có chiều cán định hướng chất lượng cao. Thép Silic sau khi được xẻ băng sẽ được quấn với nhau bằng công nghệ Woundcore-công nghệ mang tính đột phá của LiOA. Với công nghệ này các lá thép được ...

42500000

Bảo hành : 12 tháng

Biến áp 1 pha LIOA 1D371H7IH2I2

Lõi từ của biến áp được chế tạo bằng những lá thép Silic có chiều cán định hướng chất lượng cao. Thép Silic sau khi được xẻ băng sẽ được quấn với nhau bằng công nghệ Woundcore-công nghệ mang tính đột phá của LiOA. Với công nghệ này các lá thép được ...

36000000

Bảo hành : 12 tháng

Biến áp 1 pha LIOA 1D151H7IH2I2

Lõi từ của biến áp được chế tạo bằng những lá thép Silic có chiều cán định hướng chất lượng cao. Thép Silic sau khi được xẻ băng sẽ được quấn với nhau bằng công nghệ Woundcore-công nghệ mang tính đột phá của LiOA. Với công nghệ này các lá thép được ...

22450000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM