Máy biến áp khô

(51)
Xem dạng lưới

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô Thibidi 400KVA

•    Công suất (kVA): 400 •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Việt Nam •    Hãng sản xuất: Thibidi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô Thibidi 630KVA

•    Công suất (kVA): 630 •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Việt Nam •    Hãng sản xuất: Thibidi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô Thibidi 560KVA

•    Công suất (kVA): 560 •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Việt Nam •    Hãng sản xuất: Thibidi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô Thibidi 2000KVA

•    Công suất (kVA): 2000 •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Việt Nam •    Hãng sản xuất: Thibidi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô Thibidi 1600KVA

•    Công suất (kVA): 1600 •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Việt Nam •    Hãng sản xuất: Thibidi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô Thibidi 2500KVA

•    Công suất (kVA): 2500 •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Việt Nam •    Hãng sản xuất: Thibidi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô Thibidi 1000KVA

Công suất (kVA): 1000Loại máy biến áp: Biến áp KhôXuất xứ: Việt NamHãng sản xuất: Thibidi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô ELTAS 35KV-22KV/0.4KV

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :EltasCông nghệ :Cast ResinTần số :50-60HzXuất xứ :Thổ Nhĩ Kỳ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô IMEFY 22/0.4KV - 5000 kVA

•    Hãng sản xuất: IMEFY S.L •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Tây Ban Nha •    Công suất (kVA): 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô IMEFY 22/0.4kV - 800kVA

•    Hãng sản xuất: IMEFY S.L •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Tây Ban Nha •    Công suất (kVA): 800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô IMEFY 24/0.4kV - 630kvA

Hãng sản xuất: IMEFY S.LLoại máy biến áp: Biến áp KhôXuất xứ: Tây Ban NhaCông suất (kVA): 630 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô IMEFY 24/ 0.4kV - 1000 kvA

•    Hãng sản xuất: IMEFY S.L •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Tây Ban Nha •    Công suất (kVA): 1000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô IMEFY 24/0.4KV - 3150kVA

•    Hãng sản xuất: IMEFY S.L •    Loại máy biến áp: Biến áp Khô •    Xuất xứ: Tây Ban Nha •    Công suất (kVA): 3150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô IMEFY 24/0.4kV - 1250kvA

Hãng sản xuất: IMEFY S.LLoại máy biến áp: Biến áp KhôXuất xứ: Tây Ban NhaCông suất (kVA): 1250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô KP ELECTRIC 1600 KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :KP ElectricCông suất (kVA) :1600Công nghệ :Lõi tôn xếpDòng điện không tải :1Tổn hao không tải :4000Điện áp ngắn mạch :6Tổn hao ngắn mạch :20000Tần số :50HzKích thước (mm) :3200Trọng lượng(Kg) :3800Xuất xứ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô KP ELECTRIC 1250 KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :KP ElectricCông suất (kVA) :1250Công nghệ :Lõi tôn xếpDòng điện không tải :1Tổn hao không tải :3500Điện áp ngắn mạch :6Tổn hao ngắn mạch :14000Tần số :50HzKích thước (mm) :1800Trọng lượng(Kg) :3500Xuất xứ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô KP ELECTRIC 1000 KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :KP ElectricCông suất (kVA) :1000Công nghệ :Lõi tôn xếpDòng điện không tải :1Tổn hao không tải :3000Điện áp ngắn mạch :6Tổn hao ngắn mạch :12000Tần số :50HzKích thước (mm) :1600x1200x1800Trọng lượng(Kg) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô KP ELECTRIC 2000 KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :KP ElectricCông suất (kVA) :2000Công nghệ :Lõi tôn xếpDòng điện không tải :1Tổn hao không tải :4000Điện áp ngắn mạch :6Tổn hao ngắn mạch :18000Tần số :50HzKích thước (mm) :2500Trọng lượng(Kg) :4000Xuất xứ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô LS BAK02

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :LSCông suất (kVA) :50Công nghệ :Cuộn dây được đúc hoặc tẩm EpoxyXuất xứ :Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô LS BAK01

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :LSCông suất (kVA) :50Công nghệ :Cuộn dây được đúc hoặc tẩm EpoxyXuất xứ :Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô LS BAK03

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :LSCông nghệ :Cuộn dây được đúc hoặc tẩm EpoxyXuất xứ :Hàn Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp khô Tesar 24kV

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :TesarCông suất (kVA) :1000Công nghệ :Cuộn dây được đúc hoặc tẩm EpoxyXuất xứ :Đang cập nhật ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 180KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :180Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 350KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :350Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 450KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :450Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 300KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :300Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 30KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :30Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 45KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :45Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 60KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :60Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 100KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :100Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 90KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :90Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 500KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :500Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 400KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :400Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 150KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :150Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến thế khô Toyokyo 20KVA

Loại máy biến áp :Biến áp KhôHãng sản xuất :ToyokyoCông suất (kVA) :20Xuất xứ :Việt Nam ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM