Máy biến áp kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầu

(30)
Xem dạng lưới

Máy biến áp TBT Yyn11-12-KKKBD-31,5

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :32Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :0Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :840x670x1250Xuất xứ :Việt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12 -KKKBD-31,5

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :32Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :820x655x1115Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11 -KKKBD-31,5

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :32Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :840x670x1200Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11 -KKKBD-400

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :400Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1580x980x1500Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12 -KKKBD-75

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :75Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :900x740x1150Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12 -KKKBD-63

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :63Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :900x740x1150Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12 -KKKBD-50

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :50Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :860x705x1130Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11 -KKKBD-63

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :63Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :900x740x1290Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11 -KKKBD-50

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :50Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :860x725x1275Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Yyn11-12-KKKBD-160

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :160Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :0Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1260x780x1370Trọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11 -KKKBD-125

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :125Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :940x780x1315Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12 -KKKBD-400

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :400Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1580x950x1355Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12 -KKKBD-125

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :125Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :920x780x1170Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Yyn11-12-KKKBD-320

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :320Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1480x870x1475Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Yyn11-12-KKKBD-250

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :250Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1430x830x1435Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12 -KKKBD-320

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :320Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1470x870x1330Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Yyn11-12-KKKBD-630

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :630Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1630x1065x1620Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Yyn11-12-KKKBD-800

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :800Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :5 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1800x1100x1650Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11 -KKKBD-800

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :800Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1800x1100x1650Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11 -KKKBD-630

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :630Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1630x1065x1620Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11 -KKKBD-560

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :560Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1620x1000x1575Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11-KKKBD-500

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :500Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1620x1000x1575Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12 -KKKBD-800

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :800Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :5 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1800x1080x1500Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12 -KKKBD-630

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :630Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1630x980x1475Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Yyn11-12-KKKBD-750

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :750Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :5 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1800x1100x1650Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Yyn11-12-KKKBD-560

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :560Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :4 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1620x100x1575Trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12-KKKBD-750

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :750Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :5 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Trọng lượng(Kg) :2400Xuất xứ :Việt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Y(Y)yn12-KKKBD-1000

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :1000Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :5 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) :1860x1080x1705Xuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT Yyn11-12-KKKBD-1000

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :1000Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :5 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy biến áp TBT yn11-KKKBD-1000

Loại máy biến áp :Kiểu kín, tự giãn nở, không bầu dầuHãng sản xuất :Công ty CP CTBT và vật liệu điện Hà NộiCông suất (kVA) :1000Dòng điện không tải :0Tổn hao không tải :0Điện áp ngắn mạch :5 Uk %Tổn hao ngắn mạch :0Kích thước (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM