DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẤM PANEL ACC

(1)
Xem dạng lưới

TẤM NALC (TẤM PANEL TƯỜNG SIÊU NHẸ)

Giới thiệu tấm tường siêu nhẹ Panel NALC I, Nguyên vật liệu và công nghệ sản xuất ALC là tên viết tắt của Autoclaced Lightweight Aerated Concrete, theo tiếng Việt là Bê tông gia khí siêu nhẹ chưng hấp. NALC là dạng cấu hình mới của ALC, nguyên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội