Vòi Bếp

(86)
Xem dạng lưới

VÒI BẾP HAFELE HF-GM301 569.15.301

Vòi bếp Hafele HF-GM301 569.15.301+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộSản xuất tạiÝ (Italy) ...

7200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GM501 569.15.501

Vòi bếp Hafele HF-GM501 569.15.501+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

7200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GM401 569.15.401

Nhà sản xuất: HAFELEDòng sản phẩm: 569.15.401+ Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

7200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE BELLA-S 566.03.310

Vòi bếp Hafele BELLA-S 566.03.310+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá GRANIT + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

8100000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE BELLA-S 566.03.610

Vòi bếp Hafele BELLA-S 566.03.610+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá GRANIT + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

8200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GM411 569.15.411

Vòi bếp Hafele HF-GM411 569.15.411+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

5500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GI511 569.15.511

Vòi bếp Hafele HF-GI511 569.15.511+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất; Ý ...

0

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GC311 569.15.311

Vòi bếp Hafele HF-GC311 569.15.311+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

5500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE BELLA 566.03.210

Vòi bếp Hafele BELLA 566.03.210+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ Xuất xứ Ý ...

8500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C201I 569.15.201

Vòi bếp Hafele HF-C201I 569.15.201+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Ý ...

4900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C211I 569.15.211

Vòi bếp Hafele HF-C211I 569.15.211+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Ý ...

4900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C220L 569.15.220

Vòi bếp Hafele HF-C220l 569.15.220+ Vòi nóng/ lạnh + Có thể xoay 170 độ + Bề mặt chrome + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Ý ...

6900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C231V 566.32.231

Vòi bếp Hafele HF-C231V 566.32.231+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Việt Nam ...

2200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C221V 566.32.221

Vòi bếp Hafele HF-C221V 566.32.221+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Việt Nam ...

1550000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE TANGO 566.03.220

Vòi bếp Hafele TANGO 566.03.220+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Châu Âu ...

2950000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE JAPET 570.51.000

Vòi bếp Hafele Japet 570.51.000+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

2550000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE LETO 570.51.010

Vòi bếp Hafele LETO 570.51.010+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3100000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE PROME 570.51.020

Vòi bếp Hafele PROME 570.51.020+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3100000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE EOS 570.51.030

Vòi bếp Hafele EOS 570.51.030+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3100000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE RHEA 570.51.040

Vòi bếp Hafele RHEA 570.51.040+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

2400000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE ARGES 570.51.050

Vòi bếp Hafele Arges 570.51.050+ Vòi bếp nóng lạnh + Có đường nước uống, kết nối với máy lọc nước + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3400000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE STERES 570.51.060

Vòi bếp Hafele STERES 570.51.060+ Vòi bếp nóng lạnh + Có đường nước uống, kết nối với máy lọc nước + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE BRONTES 570.51.070

Vòi bếp Hafele Brontes 570.51.070+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

4500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE CROMUS 570.50.270

Vòi bếp Hafele Cromus 570.50.270+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

1600000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE RIOS 570.51.290

Vòi bếp Hafele Rios 570.51.290+ Vòi bếp nóng lạnh + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

2600000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE ELLIOT 570.51.280

Vòi bếp Hafele Elliot 570.51.280+ Vòi bếp nóng lạnh + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ ...

3600000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE 570.50.290

Vòi bếp Hafele 570.50.290+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

2600000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S 565.68.950

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 565.68.950 Vòi nóng/ lạnh Bề mặt đá SILGRANIT PuraDur II Đầu vòi rửa có thể kéo dàiĐóng gói: 1 bộ.. ...

10500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S 565.68.650

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 565.68.650Vòi nóng/ lạnhBề mặt đá SILGRANIT PuraDur IIĐầu vòi rửa có thể kéo dàiĐóng gói: 1 bộ... ...

10500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S 565.68.350

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 565.68.350Vòi nóng/ lạnhBề mặt đá SILGRANIT PuraDur IIĐầu vòi rửa có thể kéo dàiĐóng gói: 1 bộ.. ...

10500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S 565.68.250

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 565.68.250Bề mặt ChromeVòi: nóng/lạnh Đầu vòi rửa có thể kéo dàiĐóng gói: trọn bộ ...

8500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOMIDA 569.07.300

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 569.07.300Vòi nóng/ lạnhBề mặt đá SILGRANIT PuraDur IIĐóng gói: 1 bộ... ...

2900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOMIDA 569.07.600

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 569.07.600Vòi nóng/ lạnhBề mặt đá SILGRANIT PuraDur IIĐóng gói: 1 bộ... ...

2900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOMIDA 569.07.900

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 569.07.900Vòi nóng/ lạnhBề mặt đá SILGRANIT PuraDur IIĐóng gói: 1 bộ... ...

2900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOMILA 569.06.280

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 569.06.280Vòi nóng/ lạnhBề mặt chromeĐóng gói: 1 bộ... ...

2900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOMIDA 569.04.240

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 569.04.240Vòi nóng/ lạnhBề mặt chromeĐóng gói: 1 bộ  ...

2800000

Bảo hành : 12 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2811-10 ARENA

Nhà sản xuất: AGRODòng sản phẩm: G-2811-10 ✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp v  Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ...

2700000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2811-03 NERA

Vòi bếp Argo G-2811-03 NERA✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp v  Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi xoay ...

2700000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2811-01 CORNFLAKES

Nhà sản xuất: AGRODòng sản phẩm: G-2811-01Kiểu dáng hiện đạiTầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợpĐầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / GraniteCổ vòi xoay ...

2700000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2411-10 ARENA

Vòi bếp Argo G-2411-10 ARENA✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp ✔ Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi xoay ...

3555000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2411-03 NERA

Vòi bếp Argo G-2411-03 NERA✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp ✔ Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi xoay ...

3555000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2411-01 CORNFLAKES

Vòi bếp Argo G-2411-01 CORNFLAKES✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp ✔ Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi ...

3555000

Bảo hành : 12 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2551-10 ARENA

Vòi bếp Argo G-2411-10 ARENA✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp ✔ Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi xoay ...

4050000

Bảo hành : 12 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2551-03 NERA

Vòi bếp Argo G-2411-03 NERA✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp ✔ Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi xoay ...

4050000

Bảo hành : 12 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2551-01 CORNFLAKES

Vòi bếp Argo G-2411-01 CORNFLAKES✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp ✔ Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi ...

4050000

Bảo hành : 12 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2780-10 ARENA

Vòi bếp Argo G-2780-10 ARENA✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp ✔ Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi xoay ...

5150000

Bảo hành : 12 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2780-03 NERA

Vòi bếp Argo G-2780-03 NERA✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp ✔ Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi xoay ...

5150000

Bảo hành : 12 tháng

VÒI BẾP ARGO G-2780-01 CORNFLAKES

Vòi bếp Argo G-2780-01 CORNFLAKES✔ Kiểu dáng hiện đại ✔ Tầm hoạt động rộng một số thiết kế có thể kéo ra rất tiện dụng ✔ Đường nước nóng, lạnh và hỗn hợp ✔ Đầu phun xoay 360, nâng cao tầm hoạt động ✔ Thân vòi đồng thau, mạ Chrome / Granite ✔ Cổ vòi ...

5150000

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM