Vòi Bếp

(86)
Xem dạng lưới

VÒI BẾP HAFELE HF-GM301 569.15.301

Vòi bếp Hafele HF-GM301 569.15.301+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộSản xuất tạiÝ (Italy) ...

7200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GM501 569.15.501

Vòi bếp Hafele HF-GM501 569.15.501+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

7200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GM401 569.15.401

Nhà sản xuất: HAFELEDòng sản phẩm: 569.15.401+ Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

7200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE BELLA-S 566.03.310

Vòi bếp Hafele BELLA-S 566.03.310+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá GRANIT + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

8100000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE BELLA-S 566.03.610

Vòi bếp Hafele BELLA-S 566.03.610+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá GRANIT + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

8200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GM411 569.15.411

Vòi bếp Hafele HF-GM411 569.15.411+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

5500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GI511 569.15.511

Vòi bếp Hafele HF-GI511 569.15.511+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất; Ý ...

0

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-GC311 569.15.311

Vòi bếp Hafele HF-GC311 569.15.311+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt đá + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ ...

5500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE BELLA 566.03.210

Vòi bếp Hafele BELLA 566.03.210+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ Xuất xứ Ý ...

8500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C201I 569.15.201

Vòi bếp Hafele HF-C201I 569.15.201+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Ý ...

4900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C211I 569.15.211

Vòi bếp Hafele HF-C211I 569.15.211+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Ý ...

4900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C220L 569.15.220

Vòi bếp Hafele HF-C220l 569.15.220+ Vòi nóng/ lạnh + Có thể xoay 170 độ + Bề mặt chrome + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Ý ...

6900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C231V 566.32.231

Vòi bếp Hafele HF-C231V 566.32.231+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Việt Nam ...

2200000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE HF-C221V 566.32.221

Vòi bếp Hafele HF-C221V 566.32.221+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Việt Nam ...

1550000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE TANGO 566.03.220

Vòi bếp Hafele TANGO 566.03.220+ Vòi nóng/ lạnh + Bề mặt chrome + Đóng gói: 1 bộ Sản xuất Châu Âu ...

2950000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE JAPET 570.51.000

Vòi bếp Hafele Japet 570.51.000+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

2550000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE LETO 570.51.010

Vòi bếp Hafele LETO 570.51.010+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3100000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE PROME 570.51.020

Vòi bếp Hafele PROME 570.51.020+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3100000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE EOS 570.51.030

Vòi bếp Hafele EOS 570.51.030+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3100000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE RHEA 570.51.040

Vòi bếp Hafele RHEA 570.51.040+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

2400000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE ARGES 570.51.050

Vòi bếp Hafele Arges 570.51.050+ Vòi bếp nóng lạnh + Có đường nước uống, kết nối với máy lọc nước + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3400000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE STERES 570.51.060

Vòi bếp Hafele STERES 570.51.060+ Vòi bếp nóng lạnh + Có đường nước uống, kết nối với máy lọc nước + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

3900000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE BRONTES 570.51.070

Vòi bếp Hafele Brontes 570.51.070+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

4500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE CROMUS 570.50.270

Vòi bếp Hafele Cromus 570.50.270+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

1600000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE RIOS 570.51.290

Vòi bếp Hafele Rios 570.51.290+ Vòi bếp nóng lạnh + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

2600000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE ELLIOT 570.51.280

Vòi bếp Hafele Elliot 570.51.280+ Vòi bếp nóng lạnh + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đóng gói: Trọn bộ ...

3600000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP HAFELE 570.50.290

Vòi bếp Hafele 570.50.290+ Vòi bếp nóng lạnh + Lưu lượng nước: 4-9 l/phút + Chất liệu: Bề mặt chrome + Đầu vòi rửa có thể kéo dài + Đóng gói: Trọn bộ Sản xuất Trung Quốc ...

2600000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S 565.68.950

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 565.68.950 Vòi nóng/ lạnh Bề mặt đá SILGRANIT PuraDur II Đầu vòi rửa có thể kéo dàiĐóng gói: 1 bộ.. ...

10500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S 565.68.650

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 565.68.650Vòi nóng/ lạnhBề mặt đá SILGRANIT PuraDur IIĐầu vòi rửa có thể kéo dàiĐóng gói: 1 bộ... ...

10500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S 565.68.350

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 565.68.350Vòi nóng/ lạnhBề mặt đá SILGRANIT PuraDur IIĐầu vòi rửa có thể kéo dàiĐóng gói: 1 bộ.. ...

10500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOLINUS-S 565.68.250

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 565.68.250Bề mặt ChromeVòi: nóng/lạnh Đầu vòi rửa có thể kéo dàiĐóng gói: trọn bộ ...

8500000

Bảo hành : 0 tháng

VÒI BẾP BLANCOMIDA 569.07.300

Nhà sản xuất: BLANCODòng sản phẩm: 569.07.300Vòi nóng/ lạnhBề mặt đá SILGRANIT PuraDur IIĐóng gói: 1 bộ... ...

2900000

Bảo hành : 0 tháng

123
TP. Hà Nội
Tây Nguyên
TP. Hồ Chí Minh
Được quan tâm