Bàn-Chậu-Xe đẩy

(11)
Xem dạng lưới

Bàn chậu đơn INOX BCLT12-75

Chậu lệch trái- có thành chắn sau MODEL: BCLT12-75 Việt Nam Machine Dimension(mm) 1200x500x300 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bàn INOX không giá dưới bàn

Có thành chắn sau MODEL: BKGT12/15/18…75 Việt Nam Machine Dimension(mm) 1200x750X800/900 1500x7500X800/900 1800x750x800/900 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bàn chậu đôi INOX B2CCT12-75

MODEL: B2CCT12-75 Việt Nam Machine Dimension(mm) 1200x750X800/900 KT: Chậu rửa: 500x500x300 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bàn INOX BCGT12/15/18

Bàn INOX có giá dưới bàn MODEL BCGT12/15/18 Việt Nam Machine Dimension(mm) 1200x750X800/900 1500x750x800/900 1800x750x800/900 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bàn INOX BCGG12/15/18

Bàn INOX có giá dưới bàn MODEL BCGG12/15/18 Việt Nam Machine Dimension(mm) 1200x750X800/900 1500x750x800/900 1800x750x800/900 KT: 12/15/18…35 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Giá INOX 4 tầng BT4T12/15/18

MODEL BT4T12/15/18 Việt Nam Machine Dimension(mm) 1200x500x1500 1500x500x1500 1800x500x1500 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Chụp hút khói CHK

MODEL: CHK15/20/30 – 11 Việt Nam Machine Dimension(mm) 1500x1100x600 2000x1100x600 30000x1100x600 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Chụp hút khói CHK

MODEL: CHK15/20/30 – 11 Việt Nam Machine Dimension(mm) 1500x1100x600 2000x1100x600 30000x1100x600 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bàn chậu đôi INOX B2CCTL18-75

MODEL: B2CCTL18-75 Việt Nam Machine Dimension(mm) 1800x750x800/900 KT: Chậu rửa: 500x500x300 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Xe vận chuyển thược phẩm XVC5-80

MODEL: XVC5-80 Việt Nam Machine Dimension(mm) 500x800x900 KT: Chậu rửa: 500x500x300 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Xe đẩy INOX 3 tầng XD3T 85-45

MODEL: XD3T 85-45 Việt Nam Machine Dimension(mm) 850x450x900 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân
Được quan tâm