Tư vấn - Thiết kế

(1)
Xem dạng lưới

Thiết bị phòng thí nghiệm ẩm!

1. Tủ vi khí hậu Tủ vi khí hậu hiệu Dasol (Korea) có khả năng duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định trong phạm vi dưới đây: Mục đích sử dụng: đánh giá ảnh hưởng các chế độ nhiệt ẩm khác nhau lên sản phẩm đưa vào thí nghiệm.   2. Tủ nhiệt độ   Có khả năng ...

0

Bảo hành : 0 tháng