Tủ mát siêu thị The Cool

(8)
Xem dạng lưới

Tủ Mát Siêu Thị The Cool PATRICIA 128PI

Kích thước (WxDxH) 1280x765x1960 mm Tổng công suất 2,2m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 190 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 1360 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 8/16 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool PATRICIA 194PI

Kích thước (WxDxH) 1935x765x1960 mm Tổng công suất 3,5m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 240 kg Môi chất lạnh R404A Sự tiêu thụ năng lượng - Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 6/13 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool PATRICIA 256PI

Kích thước (WxDxH) 2560x765x1960 mm Tổng công suất 4,7m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 320 kg Môi chất lạnh R404A Sự tiêu thụ năng lượng - Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 4/8 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool PATRICIA 98PI

Kích thước (WxDxH) 980x765x1960 mm Tổng công suất 1,7m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 180 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 1080 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 26/12 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool Victoria 135 LG

Kích thước (WxDxH) 1350X1150X1200 mm Tổng công suất 1,03m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 125 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 350 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 4/9 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool Victoria 198 LG

Kích thước (WxDxH) 1975X1150X1200 mm Tổng công suất 1.56m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 190 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 600 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 4/9 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool Victoria 260 LG

Kích thước (WxDxH) 2600x1150x1200 mm Tổng công suất 2.08m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 240 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 600 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 2/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool Victoria 385 LG

Kích thước (WxDxH) 3850x1150x1200 mm Tổng công suất 3,13m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 360 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 900 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 1/3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội