Máy làm kem The Cool

(5)
Xem dạng lưới

MÁY LÀM KEM THE COOL SOFT MACHINE S140

Kích thước (WxDxH) 510x698x1508 mm Tổng công suất 24 kg / h Phạm vi nhiệt độ 2 ưu đãi & 1 kết hợp Khí hậu Loại 4 (30 ° C / 55% RH) Khối lượng tịnh 170 kg Môi chất lạnh R404a + R404a Mức tiêu thụ nguồn 2.700 w ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM KEM THE COOL SOFT MACHINE S200

Kích thước (WxDxH) 580x900x1520 mm Tổng công suất 42 kg / h Phạm vi nhiệt độ 2 ưu đãi & 1 kết hợp Khí hậu Loại 4 (30 ° C / 55% RH) Khối lượng tịnh 250 kg Môi chất lạnh R404a + R404a Mức tiêu thụ nguồn 4.500 w ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM KEM THE COOL SOFT MACHINE S300

Kích thước (WxDxH) 669x961x1540 mm Tổng công suất 68 kg / h Phạm vi nhiệt độ 2 ưu đãi & 1 kết hợp Khí hậu Loại 4 (30 ° C / 55% RH) Khối lượng tịnh 330 kg Môi chất lạnh R404a + R404a Mức tiêu thụ nguồn 7.500 w ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM KEM THE COOL SOFT MACHINE T300

Kích thước (WxDxH) 470x790x770 mm Tổng công suất 30 kg / h Phạm vi nhiệt độ 1 ưu đãi 1 đầu Khí hậu Loại 4 (30 ° C / 55% RH) Khối lượng tịnh 130 kg Môi chất lạnh R404a + R134a Mức tiêu thụ nguồn 1.650 w ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY LÀM KEM THE COOL SOFT MACHINE TG150

Kích thước (WxDxH) 395x790x745 mm Tổng công suất 16 kg / h Phạm vi nhiệt độ 1 ưu đãi 1 đầu Khí hậu Loại 4 (30 ° C / 55% RH) Khối lượng tịnh 92 kg Môi chất lạnh R404a + R134a Mức tiêu thụ nguồn 1.400 w ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội