Thiết bị nhà hàng

(13537)
Xem dạng lưới

Tủ bảo quản kem cân WDB-V12

Model: WDB-V12Kích thước(mm): 1255 x 1120 x 1386Điện áp: 220V/50HzGL(1/3): 1/3pan x 12 PcsNhiệt độ(0C): -18 ~ -22        ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ bảo quản kem cân V-18M

Model: V18MKích thước(mm): 1800 x 970 x 1360Điện áp: 220V/50HzGL(1/4): 1/4pan x 18 PcsNhiệt độ (0C): -18 ~ -22     ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát nước hoa quả KS-LYJ-18

Model: KS-LYJ-18Công suất: 250WĐiện áp: 220 / 50Nhiệt độ: 5 ~ 10Trọng lượng: 20KgKích thước: 260 x 380 x 730mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát nước hoa quả KS-LYJ-18x2

Công suất: 420WĐiện áp: 220V / 50HzNhiệt độ: 5 ~ 10 Trọng lượng: 28KgKích thước: 490 x 380 x 730mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát nước hoa quả KS-LYJ-18x3

Model: KS-LYJ-18x3Công suất: 650WĐiện áp: 220 / 50Nhiệt độ: 5 ~ 10Trọng lượng: 36KgKích thước: 710 x 380 x 730mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát nước hoa quả LRP 18x3

Model: LRP18x3Dung tích (L): 54Kích thước (mm): 610x490x710Nhiệt độ(oC): 7~12/55~65Công suất(W): 730(Cold)/780x3(Hot)Trọng lượng(kg): 49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm mát nước hoa quả LRP-18

Model: LRP18Dung tích(L): 18Kích thước(mm): 210x490x710Nhiệt độ(oC): 7~12/55~65Công suất(W): 390(Cold)/780(Hot)Trọng lượng(kg): 22 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-H-CY2350FL4

Model: KS-H-CY250FL4Công suất: 520WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 2350 x 1050 x 2500mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-P18502L8

Model:KS-E-P18502L8Công suất: 620WĐiện áp: 200/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1850 x 1850 x 1600mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-P18702L8

Model:KS-E-P1870L8Công suất: 560WĐiện áp: 200/50)Nhiệt độ: 0 ~ 10Kích thước: 1870 x 1550 x 1600 (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1560Z4

Model: KS-M-P1560Z4Công suất: 480WĐiện áp: 200/50Nhiệt độ: 0 ~ 10Kích thước: 1560 x 780 x 1220mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1890ZL5

Model: KS-M-P1890ZL5Công suất: 520WĐiện áp: 200/50Nhiệt độ: 0 ~ 10Kích thước: 1890 x 780 x 1220mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1580FL4

Model: KS-M-H1580FL4Công suất: 520WĐiện áp: 200/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1580 x 800 x 1250mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1910FL5

Model: KS-M-P1910FL5Công suất: 705WĐiện áp: 200/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1910 x 800 x 1250mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H1490ZL4

Model: KS-M-H1490ZL4Công suất: 480Điện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1450 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H1820ZL5

Model: KS-M-H1820ZL5Công suất: 560Điện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1820 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H2150ZL6

Model: KS-M-H2150ZL6Công suất: 640Điện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 2150 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1590FL4

Model: KS-M-P1590FL4Công suất: 520WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1590 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1920FL5

Model: KS-M-P1920FL5Công suất: 705WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1920 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-2250FL6

Model: KS-M-2250FL6Công suất: 980WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 2250 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1570FL4

Model: KS-M-P1570FL4Công suất: 520WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1570 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-P1900FL5

Model: KS-M-P1900FL5Công suất: 705WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1900 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H1590ZL4

Model: KS-M-H1590ZL4Công suất: 480WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1590 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H1920ZL5

Model: KS-M-H1920ZL5Công suất: 580WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1920 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H2250ZL6

Model: KS-M-H2250ZL6Công suất: 705WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 2250 x 750 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1820FL4

Model: KS-E-H1820FL4Công suất: 520WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1820 x 1050 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-M-H2150FL5

Model: KS-M-H2150FL5Công suất: 705WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 2150 x 1050 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1560ZL4

Model: KS-E-H1560ZL4Công suất: 520WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1560 x 800 x 1450mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1890FL5

Model: KS-E-H1890FL5Công suất: 705WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1890 x 800 x 1450mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1580ZL4

Model: KS-E-H1580ZL4Công suất: 520WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1580 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad KS-E-H1910ZL5

Model: KS-E-H1910ZL5Công suất: 705WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1910 x 800 x 1380mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bầy Salad M-H1500ZL4

Model: KS-M-H1500ZL4Công suất: 480WĐiện áp: 220/50Nhiệt độ: 2 ~ 10Kích thước: 1500 x 780 x 1400mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng