Máy phân loại màu

(4)
Xem dạng lưới

Máy phân loại màu 6SXM-63(CCD)

Model6SXM-63(CCD)Capacity(t/h)0.8-1.5Voltage(v)AC220V/50HZPower(Kw)≤2.0Weight(Kg)475(±5%)Dimension(L*W*H/mm)1026*1570*1850Piex of camera2048Air compressor power7.5kwColor sorting accurary≥99.99%Carryover rate≥10:1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phân loại màu 6SXM-252(CCD)

NameMD1MD4MD5MD7Model6SXM-63(CCD)6SXM-252(CCD)6SXM-315(CCD)6SXM-441(CCD)Capacity(t/h)0.8-1.52-55-86-10Voltage(v)AC220V/50HZAC220V/50HZAC220V/50HZAC220V/50HZPower(Kw)≤2.0≤2.7≤2.7≤3.0Weight(Kg)475(±5%)1000(±5%)1250(±5%)1600(±5%)Dimension(L*W*H/mm)1026 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phân loại màu 6SXM-315(CCD)

NameMD1MD4MD5MD7Model6SXM-63(CCD)6SXM-252(CCD)6SXM-315(CCD)6SXM-441(CCD)Capacity(t/h)0.8-1.52-55-86-10Voltage(v)AC220V/50HZAC220V/50HZAC220V/50HZAC220V/50HZPower(Kw)≤2.0≤2.7≤2.7≤3.0Weight(Kg)475(±5%)1000(±5%)1250(±5%)1600(±5%)Dimension(L*W*H/mm)1026 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phân loại màu 6SXM-441(CCD)

NameMD1MD4MD5MD7Model6SXM-63(CCD)6SXM-252(CCD)6SXM-315(CCD)6SXM-441(CCD)Capacity(t/h)0.8-1.52-55-86-10Voltage(v)AC220V/50HZAC220V/50HZAC220V/50HZAC220V/50HZPower(Kw)≤2.0≤2.7≤2.7≤3.0Weight(Kg)475(±5%)1000(±5%)1250(±5%)1600(±5%)Dimension(L*W*H/mm)1026 ...

0

Bảo hành : 12 tháng