Máy lốc tôn

(36)
Xem dạng lưới

Máy lốc tôn thủy lực W11S-12x2000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-14x2500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-16x2000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-16x2500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-18x3000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-18x3500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-20x2500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-20x3000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-20x3500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-22x2500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-22x3000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-25x2500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-25x3500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-25x4000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-27x3000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-28x3500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-30x2500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-30x3000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-32x3000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-30x4000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-32x3500

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực W11S-32x4000

Máy được trang bị trục trên có thể dịch chuyển theo phương thẳng đứng và theo phương ngang, do vậy có thể thực hiện các công đoạn uốn trước (uốn mép) và sau đó lốc tấm tôn trên cùng một máy.Trục trên có dạng tang trống có tác dụng chống biến dạng. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lôc tôn thủy lực Kusami KS.03

Máy lôc tôn thủy lực Kusami KS.03 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn cỡ nhỏ Sahinler model MSM

MODEL Chiều dài lốcChiều dày lốc Đường kính trục ØTốc độ lốcĐộng cơmmmmmmm/min. (dk.)kwMS 1270x9012702.590----MSM 1270x10012703.010061,1MSM 1550x10015502.510061,1MSM 2050x10020501.810061,5MSM 2550x10020501.010061,5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn ba trục Sahinler model IRM

 MODELChiều dài lốcChiều dày lốcĐường kính lôĐộng cơ chínhĐộng cơ trục bên mmmmmmkWkWIRM 1050 x 110105041102,20,75IRM 1050 x 130105051302,20,75IRM 1270 x 120127041202,20,75IRM 1270 x 140127051402,20,75IRM 1550 x 110155031102,20,75IRM 1550 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn 3 trục Sahinler model 3R-MRM-H

 MODELChiều dài lốcChiều dày bẻ mépChiều dày lốcĐường kính trục trên và dướiĐường kính trục bênĐường kính lốc minCông suất động cơ mmmmmmmmmmmm (x1,5/x5)kW3R-MRM-H 1270x13012703/44/5130130195/6502,2+1,13R-MRM-H 1270x15012704/55/7130130225/7502,2+1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực 3 trục Sahinler model 3R HS

 MODELChiều dài lốcĐ/k lốc min = 5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 1.5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 1.5 lần đường kính trục trênTrục trung tâmØTrục bênØĐộng cơ mmmmmmmmmmmmmmkW3R HS 20 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực 3 trục Sahinler model 3R UHS

  Không bẻ mépBẻ mép MODELChiều dài lốcĐ/k lốc min = 5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 1.5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 1.5 lần đường kính trục trênTrục trung tâmØTrục bênØĐộng cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn 4 trục Sahinler model 4R HC

MODEL4R HC 10-1554R HC 10-185Chiều dài lốcmm10501050Chiều dày lốc(thép đen)mm34Đường kính trục lớn nhấtmm155185Đường kính trục nhỏ nhấtmm4070Đường kính lốc nhỏ nhấtmm63105Động cơkW2.2+1.54.0+1.5Tốc độ làm việcm/min.(dk.)55Kích thước máy(LxWxH ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực 4 trục Sahinler model 4RH

 Không bẻ mépBẻ mép MODELChiều dài lốcĐ/k lốc min = 5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 1.5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 1.5 lần đường kính trục trênTrục trung tâmØTrục bênØĐộng cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực 4 trục Sahinler model 4R HMD

  Không bẻ mépBẻ mép MODELChiều dài lốcĐ/k lốc min = 5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 1.5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 5 lần đường kính trục trênĐ/k lốc min = 1.5 lần đường kính trục trênTrục trung tâmØTrục bênØĐộng cơ4R ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn 4 trục Sahinler model 4R HMS

 Đồng bộ tiêu chuẩnTùy chọnThíchhợp cho gia công các tấm nhỏ, trung bình, nhôm hoặc thép không rỉ.Bộ điều khiển NC.Khả năng lốc tròn hoặc lốc bán kính linh hoạtGiá đỡ trên cho gia công đường kính lớnTrục ép và các trục bên chuyển động bằng piston ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn thủy lực 4 trục Sahinler model 4R HS

 Đồng bộ tiêu chuẩnTùy chọnThíchhợp cho gia công các tấm lớn, tấm trung bình hoặc thép không rỉ.Bộ điều khiển NC hoặc CNC.Khả năng lốc tròn hoặc lốc bán kính linh hoạtGiá đỡ trên cho gia công đường kính lớnTrục ép và các trục bên chuyển động bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lốc tôn bằng tay Sahinler R1270 x 75

 MODELChiều dài lốcChiều dày lốcĐường kính trụcKích thước (LxWxH)Trọng lượng mmmmmmmmkgR 1050 x 4610500.8461400x700x1120160R 1050 x 5610501.0561400x700x1120185R 1050 x 6810501. 5681930x700x1160280R 1050 x 7510502.0751930x700x1160300R 1270 x 6812701 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP. Hà Nội
Tây Nguyên
TP. Hồ Chí Minh
TP. Đà Nẵng