Máy làm đá Koller

(18)
Xem dạng lưới

Máy làm đá viên dạng ống Koller TV10

Số thứ tự Danh mụcThông tin kỹ thuậtThông tin cơ bản1TênMáy làm đá viên dạng ống2Đờ i máyTV103tối thiểu Số lượng14Năng suất1tấn (1,000kg)5Trọng lượng800kg6Nhân tố làm đôngR-22 / R-404A7Hệ thống điều khiểnĐiều chỉnh siêu máy tính PLC8Tỷ trọng500~550kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên dạng ống Koller TV20

Số thứ tự Danh mụcThông tin kỹ thuậtThông tin cơ bản1TênMáy làm đá viên dạng ống2Đờ i máyTV203tối thiểu Số lượng14Năng suất2 tấn ( 2 ,000kg ) / ngày5Trọng lượng1080kg6Nhân tố làm đôngR-22 / R-404A7Hệ thống điều khiểnĐiều chỉnh siêu máy tính PLC8Tỷ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên dạng ống Koller TV30

Số thứ tự Danh mụcThông tin kỹ thuậtThông tin cơ bản1TênMáy làm đá viên dạng ống2Đờ i máyTV303tối thiểu Số lượng14Năng suất3 tấn ( 3 ,000kg )5Trọng lượng1200kg6Nhân tố làm đôngR-22 / R-404A7Hệ thống điều khiểnĐiều chỉnh siêu máy tính PLC8Tỷ trọng500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên dạng ống Koller TV50

Số thứ tựDanh mụcThông tin kỹ thuậtThông tin cơ bản1TênMáy làm đá viên dạng ống2Đời máyTV503tối thiểu Số lượng14Năng suất5 tấn ( 5 ,000kg )5Trọng lượng1500kg6Nhân tố làm đôngR-22 / R-404A7Hệ thống điều khiểnĐiều chỉnh siêu máy tính PLC8Tỷ trọng500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên dạng ống Koller TV100

Số thứ tự Danh mụcThông tin kỹ thuậtThông tin cơ bản1TênMáy làm đá viên dạng ống2Đờ i máyTV1003tối thiểu Số lượng14Năng suất10 tấn ( 10 ,000kg )5Trọng lượng2500kg6Nhân tố làm đôngR-22 / R-404A7Hệ thống điều khiểnĐiều chỉnh siêu máy tính PL8Tỷ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV3000

1. Miêu tả sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 3000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hình dạng đá viên: loại hình vuông, minh bạch, tinh thể và vệ sinh; d. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV4000

1. Miêu tả sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 4000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạo viên.2. Thông tin cơ bảnKích thước viênTrọng lượng đá viên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV5000

1. Miêu tả sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 5000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạo viên.2. Thông tin cơ bảnKích thước viênTrọng lượng đá viên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV6000

1. Miêu tả sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 6000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạo viên.2. Thông tin cơ bảnKích thước viênTrọng lượng đá viên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV8000

1. Miêu tả sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 8000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạo viên.2. Thông tin cơ bảnKích thước viênTrọng lượng đá viên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV2000

1. Miêu tả sơ lược sản phẩm a. Năng lực sản xuất: 2000kg đá viên 1 ngày; b. Kích thước đá viên: 22mm*22mm*22mm hoặc 29mm*29mm*22mm; c. Hệ thống điều khiển nhờ chương trình PLC với chế độ tạo viên.2. Thông tin cơ bảnKích thước viênTrọng lượng đá viên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV100

Loại máy: Máy làm đá viênMã máy: CV100Sản lượng đá 1 ngày (kg): 100Điện áp: 220v/60hz or 380v/50hz,1phaseKích thước đá: 22mm*22mm*22cmCơ chế làm lạnh: khíKích thước (mm): 770x750x930Trong lượng: 99kgBảo hành: 12 tháng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV200

Loại máy: Máy làm đá viênModel : CV200Sản lượng đá 1 ngày (kg): 200Điện áp: 220v/60hz or 380v/50hz,1phaseKích thước đá: 22mm*22mm*22cmCơ chế làm lạnh: khíKích thước (mm): 870x740x660Trong lượng: 99kgBảo hành: 12 tháng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller 300kg/ ngày CV300

Loại máy: Máy làm đá viênMã máy: CV300Sản lượng đá 1 ngày (kg): 300Điện áp: 220v/60hz or 380v/50hz,1phaseKích thước đá: 22mm*22mm*22cmCơ chế làm lạnh: khíKích thước (mm): 870x790x660Trong lượng: 99kgBảo hành: 12 tháng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller 400kg/ ngày CV400

Loại máy: Máy làm đá viênMã máy: CV400Sản lượng đá 1 ngày (kg): 400Điện áp: 220v/60hz or 380v/50hz,1phaseKích thước đá: 22mm*22mm*22cmCơ chế làm lạnh: khíKích thước (mm): 760x860x1760Trong lượng: 99kgBảo hành: 12 tháng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV500

Loại máy: Máy làm đá viênModel : CV500Sản lượng đá 1 ngày (kg): 500Điện áp: 220v/60hz or 380v/50hz,1phaseKích thước đá: 22mm*22mm*22cmCơ chế làm lạnh: khíKích thước (mm): 1360x740x940Trong lượng: 99kgBảo hành: 12 tháng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller 600kg/ ngày CV600

Loại máy: Máy làm đá viênMã máy: CV600Sản lượng đá 1 ngày (kg): 600Điện áp: 220v/60hz or 380v/50hz,1phaseKích thước đá: 22mm*22mm*22cmCơ chế làm lạnh: khíKích thước (mm): 1260x890x1830Trong lượng: 99kgBảo hành: 12 tháng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy làm đá viên Koller CV800

Loại máy: Máy làm đá viênModel: CV800Sản lượng đá 1 ngày (kg): 800Điện áp: 220v/60hz or 380v/50hz,1phaseKích thước đá: 22mm*22mm*22cmCơ chế làm lạnh: khíKích thước (mm): 1260x890x2020Trong lượng: 99kgBảo hành: 12 tháng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM