Máy hàn tiến đạt

(14)
Xem dạng lưới

Máy hàn tiến đạt 160A

Công suất : 160ANguồn điện : 220v/50HzDây quấn : nhômCó hai nguồn điện ra AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

2990000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 200A( Dây nhôm)

Công suất : 200ANguồn điện : 220v/50HzDây quấn : nhômCó hai nguồn điện ra  AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 160A( Dây đồng - 220V)

Công suất : 160ANguồn điện : 220v/50HzDây quấn :ĐồngCó hai nguồn điện ra AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

3790000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 200A( Dây đồng - 220V)

Công suất : 200ANguồn điện : 220v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra : AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

5200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 300A( Dây nhôm)

Công suất : 300ANguồn điện : 220v/50HzDây quấn : nhômCó hai nguồn điện ra DC - Inox, AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn ...

5249000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 250A( Dây đồng - 220V)

Công suất : 250ANguồn điện : 220v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra  AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

6300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 250A( Dây đồng - 220V/380V/440V)

Công suất : 250ANguồn điện : 380v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

6750000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 250A( Dây đồng - 380V)

Thông số kỹ thuật:Công suất : 250ANguồn điện : 380v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra :AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu ...

7146000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 300A( Dây đồng - 220V)

Công suất : 300ANguồn điện : 220v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra :AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

7956000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 300A( Dây đồng - 220V/380V/440V)

Công suất : 300ANguồn điện : 380v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra  AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

8750000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 300A( Dây đồng - 380V)

Công suất : 300ANguồn điện : 380v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra : AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

8856000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 400A( Dây đồng - 220V/380V/440V)

Công suất : 400ANguồn điện : 380v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra  AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

10290000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 400A( Dây đồng - 380V)

Công suất : 400ANguồn điện : 380v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra :AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

10499000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hàn tiến đạt 500A( Dây đồng - 380V)

Công suất : 500ANguồn điện : 380v/50HzDây quấn : ĐồngCó hai nguồn điện ra : AC - SắtKiểu xách tay, dễ sử dụng, lưu độngĐảm bảo đủ công suất.Điều chỉnh vô cấp (lõi từ)Dùng Fe Silic Nhật mới 100%, dây quấn ngoại nhập mới 100%Đạt tiêu chuẩn quản lý chất ...

11160000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM