Máy cắt thủy lực

(134)
Xem dạng lưới

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-15040HM

Chiều dài cắt (mm)  1500  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  4.0  Góc xéo tối đa ss41  1°75′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  3.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  40-70  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-25040HM

Chiều dài cắt (mm)  2500  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  4.0  Góc xéo tối đa ss41  1°75′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  3.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  35-60  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-31040HM

Chiều dài cắt (mm)  3100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  4.0  Góc xéo tối đa ss41  1°75′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  3.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  30-55  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-41040HM

Chiều dài cắt (mm)  4100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  4.0  Góc xéo tối đa ss41  2°  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  3.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  25-45  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-61040HM

Chiều dài cắt (mm)  6100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  4.0  Góc xéo tối đa ss41  2°  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  3.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  15-35  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-25060HM

Chiều dài cắt (mm)  2500  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  6.0  Góc xéo tối đa ss41  2°  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  4.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  35-60  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-31060HM

Chiều dài cắt (mm)  3100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  6.0  Góc xéo tối đa ss41  2°  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  4.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  30-55  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-41060HM

Chiều dài cắt (mm)  4100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  6.0  Góc xéo tối đa ss41  2°10′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  4.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  25-45  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-61060HM

Chiều dài cắt (mm)  6100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  6.0  Góc xéo tối đa ss41  2°10′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  4.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  15-35  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-25080HM

Chiều dài cắt (mm)  2500  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  8.0  Góc xéo tối đa ss41  2°10′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  5.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  35-60  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-31080HM

Chiều dài cắt (mm)  3100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  8.0  Góc xéo tối đa ss41  2°10′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  5.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  30-55  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-41080HM

Chiều dài cắt (mm)  4100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  8.0  Góc xéo tối đa ss41  2°30′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  5.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  25-45  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-61080HM

Chiều dài cắt (mm)  6100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  8.0  Góc xéo tối đa ss41  2°30′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  5.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  15-30  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-250100HM

Chiều dài cắt (mm)  2500  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  10.0  Góc xéo tối đa ss41  2°30′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  6.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  24-50  Hành trình thước đo sau ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-310100HM

Chiều dài cắt (mm)  3100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  10.0  Góc xéo tối đa ss41  2°30′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  6.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  23-45  Hành ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-410100HM

Chiều dài cắt (mm)  4100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  10.0  Góc xéo tối đa ss41  2°75′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  6.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  20-40  Hành ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-610100HM

Chiều dài cắt (mm)  6100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  10.0  Góc xéo tối đa ss41  2°75′  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  6.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  15-25  Hành ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-250130HM

Chiều dài cắt (mm)  2500  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  13.0  Góc xéo tối đa ss41  3°  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  8.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  25-50  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-310130HM

 Chiều dài cắt (mm)  3100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  13.0  Góc xéo tối đa ss41  3°  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  8.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  23-45  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-410130HM

Chiều dài cắt (mm)  4100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  13.0  Góc xéo tối đa ss41  3°  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  8.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  20-40  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-610130HM

Chiều dài cắt (mm)  6100  Độ sâu của hầu (mm)  100  Độ dày tối đa của tấm kim loại ss41 (mm)  13.0  Góc xéo tối đa ss41  3°  Độ dày tối đa của tấm inox sus 304 (mm)  8.0  Góc xéo nhỏ nhất  0°30′  Khả năng cắt / phút  15-25  Hành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-15045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x1550  Độ sâu của hầu (mm)  250  Khả năng cắt/phút  32-50  Góc nghiêng dao cắt  0°55′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-20045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x2000  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x2000  Độ sâu của hầu (mm)  250  Khả năng cắt/phút  32-50  Góc nghiêng dao cắt  0°55′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-25045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x2500  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x2500  Độ sâu của hầu (mm)  250  Khả năng cắt/phút  28-50  Góc nghiêng dao cắt  0°55′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-31045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  25-50  Góc nghiêng dao cắt  0°55′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-41045S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  4.5x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  3.0x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  22-45  Góc nghiêng dao cắt  0°40′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-15065S

 Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x1550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  28-45  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-20065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x2000  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x2000  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  28-45  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-25065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x2500  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x2500  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  23-40  Góc nghiêng dao cắt  1°30′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-31065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  20-35  Góc nghiêng dao cắt  1°30′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-41065S

 Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  17-35  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-51065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x5050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x5050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-28  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-61065S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  6.5x6050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  4.5x6050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-25  Góc nghiêng dao cắt  1°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  50  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-150100S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  10x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  6.5x1550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  18-35  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-200100S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  10x2000  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  6.5x2000  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  18-35  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-250100S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  10x2500  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  6.5x2500  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  18-35  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-310100S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  10x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  6.5x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-35  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-410100S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  10x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  6.5x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-35  Góc nghiêng dao cắt  1°15′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-510100S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  10x5050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  6.5x5050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-35  Góc nghiêng dao cắt  2°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-610100S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  10x6050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  6.5x5050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  10-20  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-150130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x1550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  16-30  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-250130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x2500  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x2500  Độ sâu của hầu (mm)  800  Khả năng cắt/phút  16-30  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-310130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x3050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x3050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  16-30  Góc nghiêng dao cắt  2°00′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-410130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x4050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x4050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-510130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x5050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x5050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  2°10′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-610130S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  13x6050  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  8x6050  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  13-25  Góc nghiêng dao cắt  2°30′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-150160S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  16x1550  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  10x1550  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  17-35  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt thủy lực NC YEH-CHIUN YCS-200160S

Khả năng cắt kim loai thường (mm)  16x2000  Khả năng cắt inox sus304 (mm)  10x2000  Độ sâu của hầu (mm)  300  Khả năng cắt/phút  15-30  Góc nghiêng dao cắt  1°45′  Hành trình thước đo sau (mm)  800  Áp lực xi lanh thuỷ lực chính (tấn) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM