Tủ trưng bày bánh The Cool

(10)
Xem dạng lưới

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA SQ 900

Dung tích (Lít) 285L Kích thước cm 90x70x135 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Số lượng kệ 3 Tổng trọng lượng (kg) 120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA SQ 1800

Dung tích (Lít) 1175L Kích thước cm 180x70x135 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Số lượng kệ 3 Tổng trọng lượng (kg) 180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA SQ 1500

Dung tích (Lít) 810L Kích thước cm 150x70x135 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Số lượng kệ 3 Tổng trọng lượng (kg) 170 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA SQ 1200

Dung tích (Lít) 515L Kích thước cm 120x70x135 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Số lượng kệ 3 Tổng trọng lượng (kg) 150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA SQ 1000

Dung tích (Lít) 355L Kích thước cm 100x70x135 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Kệ có thể điều chỉnh 3 Tổng trọng lượng (kg) 140 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA CG 900

Dung tích (Lít) 285L Kích thước cm 90x79x140 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Số lượng kệ 4 Tổng trọng lượng (kg) 120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA CG 1800

Dung tích (Lít) 810L Kích thước cm 1580x79x140 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Số lượng kệ 4 Tổng trọng lượng (kg) 180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA CG 1500

Dung tích (Lít) 810L Kích thước cm 150x79x140 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Số lượng kệ 4 Tổng trọng lượng (kg) 170 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA CG 1200

Dung tích (Lít) 515L Kích thước cm 100x79x140 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Số lượng kệ 4 Tổng trọng lượng (kg) 150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh The Cool FLORA CG 1000

Dung tích (Lít) 355L Kích thước cm 100x79x140 Phạm vi nhiệt độ 2 ° C đến 8 ° C Môi chất lạnh R-134 (KHÔNG CFC) Công suất đầu vào Kiểm soát nhiệt độ kỹ thuật số Bánh xe 4 Số lượng kệ 4 Tổng trọng lượng (kg) 140 ...

0

Bảo hành : 12 tháng