Tủ mát siêu thị The Cool

(8)
Xem dạng lưới

Tủ Mát Siêu Thị The Cool Victoria 385 LG

Kích thước (WxDxH) 3850x1150x1200 mm Tổng công suất 3,13m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 360 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 900 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 1/3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool Victoria 260 LG

Kích thước (WxDxH) 2600x1150x1200 mm Tổng công suất 2.08m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 240 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 600 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 2/4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool Victoria 198 LG

Kích thước (WxDxH) 1975X1150X1200 mm Tổng công suất 1.56m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 190 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 600 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 4/9 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool Victoria 135 LG

Kích thước (WxDxH) 1350X1150X1200 mm Tổng công suất 1,03m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 125 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 350 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 4/9 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool PATRICIA 98PI

Kích thước (WxDxH) 980x765x1960 mm Tổng công suất 1,7m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 180 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 1080 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 26/12 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool PATRICIA 256PI

Kích thước (WxDxH) 2560x765x1960 mm Tổng công suất 4,7m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 320 kg Môi chất lạnh R404A Sự tiêu thụ năng lượng - Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 4/8 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool PATRICIA 194PI

Kích thước (WxDxH) 1935x765x1960 mm Tổng công suất 3,5m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 240 kg Môi chất lạnh R404A Sự tiêu thụ năng lượng - Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 6/13 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Siêu Thị The Cool PATRICIA 128PI

Kích thước (WxDxH) 1280x765x1960 mm Tổng công suất 2,2m2 Phạm vi nhiệt độ 3 đến 8 ⁰C Loại khí hậu 3 (25 ° C / 60% RH) Khối lượng tịnh 190 kg Môi chất lạnh R404A Mức tiêu thụ nguồn 1360 w Khả năng chịu tải (20 ’/ 40 ′) 8/16 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội