Samsung

(33)
Xem dạng lưới

Chuông cửa màn hình SHT-3305WM/EN

Màn hình 4,3", cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 2 Màn hình và 2 Camera chuông cửa. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

3630000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình Samsung SHT-3305XM/EN

Màn hình 4,3", cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 3 Màn hình và 2 Camera chuông cửa. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

5130000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình SHT-3006XM/EN

Màn hình 6", cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 4 Màn hình và 3 Camera chuông cửa, có thể kết nối công tắc từ và đèn báo khẩn, nút bấm cảm ứng [đầu tiên của Thế giới]. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

5150000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa SHT-6805XM/EN

Màn hình 5", kèm Camera chuông cửa, cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 1 Màn hình và 2 Camera chuông cửa. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

5100000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình SHT-3005WMW/EN

Màn hình 5", cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 1 Máy thoại tai nghe và 2 Camera chuông cửa, nút bấm cảm ứng [đầu tiên của Thế giới]. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

5590000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình SHT-3005XMW/EN

Màn hình 5", cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi,mở rộng tối đa 4 Màn hình và 3 Camera chuông cửa, có thể kết nối công tắc từ và đèn báo khẩn, nút bấm cảm ứng [đầu tiên của Thế giới]. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung ...

5990000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa Samsung SHT-6805XB/EN

Màn hình 5", kèm Camera chuông cửa, cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 1 Màn hình và 2 Camera chuông cửa. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

5900000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa Samsung SHT-3207XB/EN

Màn hình 7", kèm Camera chuông cửa kim loại, cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 1 Máy thoại tai nghe và 2 Camera chuông cửa. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

6200000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình SHT-3305XMW/EN

Màn hình 4,3", cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 3 Màn hình và 2 Camera chuông cửa. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

6850000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình Samsung SHT-3207XA/EN

Thông tin mô tả: Bộ chuông cửa màn hình Samsung SHT-3207XA/EN màn hình 7 màu và 1 chuông cửa camera vỏ kim loại, mở rộng 1 tai nghe audio và 2 chuông cửa camera. Chi tiết sản phẩm: Bộ chuông cửa màn hình Samsung 7" (Doorphone Samsung SHT-3207XA/EN) 1 ...

6950000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa Samsung SHT-6805XA/EN

Màn hình 5", kèm Camera chuông cửa, cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 1 Màn hình và 2 Camera chuông cửa. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

7450000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa Samsung SHT-3005WB/EN

Màn hình 5", kèm Camera chuông cửa, cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 1 Máy thoại tai nghe và 2 Camera chuông cửa, nút bấm cảm ứng [đầu tiên của Thế giới]. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

8200000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình Samsung SHT-3005XA/EN

Màn hình 5", kèm Camera chuông cửa, cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi,mở rộng tối đa 4 Màn hình và 3 Camera chuông cửa, có thể kết nối công tắc từ và đèn báo khẩn, nút bấm cảm ứng [đầu tiên của Thế giới]. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

8650000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa Samsung SHT-CW610E/EN

Camera chuông cửa mở rộng, 1/3" CCD Ngày/Đêm, Vỏ kim loại, loại gắn chìm, dùng cho mã hàng SHT-3305WM/EN hoặc SHT-3305WMK/EN ...

1690000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình Samsung SHT-1100NB

Máy thoại chính [dùng cho hệ thống], chức năng trả lời Chuông cửa chính, Máy Bảo vệ, mở Khóa cửa Điện tử, kết nối với Tủ Trung tâm. ...

2200000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa Samsung SHT-CP611/EN

Camera chuông cửa mở rộng, 1/3" CCD Ngày/Đêm, Vỏ kim loại, loại gắn nổi ...

3350000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình SHT-3305WMK/EN

Màn hình 4,3", cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 2 Màn hình và 2 Camera chuông cửa. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

3550000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình SHT-3006XMW/EN

- Màn hình màu 6 inh mở rộng. - Khả năng mở rộng 4 màn hình và 3 camera. - Nút nhấn  bằng cảm ứng (đầu tiên trên thế giới). - Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. - 1 Bộ gồm : 1 màn hình ...

5250000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình SHT-3005XB/EN

Màn hình 5", kèm Camera chuông cửa, cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi,mở rộng tối đa 4 Màn hình và 3 Camera chuông cửa, có thể kết nối công tắc từ và đèn báo khẩn, nút bấm cảm ứng [đầu tiên của Thế giới]. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

8650000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa Samsung SHT-3005WM/EN

Màn hình 5",cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 1 Máy thoại tai nghe và 2 Camera chuông cửa, nút bấm cảm ứng [đầu tiên của Thế giới]. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

8200000

Bảo hành : 12 tháng

Samsung SHT-IPE100/EN

Máy thoại mở rộng dùng cho 3207, 3005, 3305, 6805, và 4004, chức năng gọi và mở cửa, nguồn được cấp từ Màn hình chính. ...

950000

Bảo hành : 12 tháng

Samsung SHT-IPE101/EN

Máy thoại mở rộng dùng cho 3207, 3005, 3305, 6805, và 4004,chức năng gọi và mở cửa, nguồn được cấp từ Màn hình chính. ...

950000

Bảo hành : 12 tháng

Samsung SHT-IPE200/EN

Máy thoại mở rộng dùng cho 3305,chức năng gọi và mở cửa, nguồn được cấp từ Màn hình chính. ...

930000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình Samsung SHT-3005XM/EN

Màn hình 5", cáp 4 ruột, cấp nguồn 220V, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 4 Màn hình và 3 Camera chuông cửa, có thể kết nối công tắc từ và đèn báo khẩn, nút bấm cảm ứng [đầu tiên của Thế giới]. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung. ...

6150000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa màn hình Samsung SHT-3207XM/EN

Thông tin mô tả: Chuông cửa màn hình Samsung SHT-3207XM/EN màn hình 7 màu mở rộng. Chi tiết sản phẩm: Màn hình chuông cửa Samsung (Doorphone Samsung SHT-3207XM/EN) Màn hình màu 7 inchs mở rộng. Kiều kết nối có dây Khả năng kết nối với thiết bị Camera ...

4450000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa Samsung SHT-CN510/EN

Camera chuông cửa mở rộng, 1/3" CCD Ngày/Đêm. Vỏ nhựa, loại gắn chìm. ...

3290000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông cửa Samsung SHT-CP610/EN

Camera chuông cửa mở rộng, 1/3" CCD Ngày/Đêm. Vỏ kim loại, loại gắn chìm. ...

3290000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông cửa Samsung SHT-3005WA/EN

Thông tin mô tả: Bộ chuông cửa màn hình Samsung SHT-3005WA/EN cảm ứng, khả năng mở rộng 2 camera, nút nhấn bằng cảm từ (đầu tiên trên thế giới). Chi tiết sản phẩm: Bộ chuông cửa màn hình Samsung 5" cảm ứng (Doorphone Samsung SHT-3005WA/EN) Bộ gồm 1 ...

8200000

Bảo hành : 12 tháng

Màn hình màu chuông cửa SAMSUNG SHT-3507DM/EN

-        Màn hình hiển thị LCD 7 inch. -        Nút nhấn cảm ứng từ. -        Thiết kế kiểu dáng mỏng, đẹp và sang trọng. -        Đàm thoại không cần tay nghe (Hands free). -        Kết nối với camera cửa, interphone bằng cáp 4 dây, kết nối với khóa ...

5550000

Bảo hành : 12 tháng

Màn hình màu chuông cửa SAMSUNG SHT-335XA/EN

Màn hình màu chuông cửa SAMSUNG SHT-335XA/EN -        Màn hình hiển thị LCD 3.5 inch. -        Thiết kế kiểu dáng mỏng, đẹp và sang trọng. -        Kết nối với camera cửa bằng cáp 4 dây, kết nối với khóa điện từ bằng cáp 2 dây. -        Kết nối được ...

2700000

Bảo hành : 12 tháng

Màn hình màu chuông cửa SAMSUNG SHT-3305LM/EN

Màn hình màu chuông cửa SAMSUNG SHT-3305LM/EN -        Có 02 màu: Trắng và đen. -        Màn hình hiển thị LCD 4.3 inch. -        Thiết kế kiểu dáng mỏng, đẹp và sang trọng. -        Kết nối với camera cửa bằng cáp 4 dây, kết nối với khóa điện từ ...

2880000

Bảo hành : 12 tháng

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CP611E/EN

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CP611E/EN -        Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD. -        Độ phân giải: 270K Pixel. -        Ánh sáng tối thiểu: 0.1 Lux, 0 Lux khi bật hồng ngoại. -        Quan sát ngày và đêm. -        Ống kính: 3.6mm. -   ...

2290000

Bảo hành : 12 tháng

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN640E/EN

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN640E/EN -        Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD. -        Chế độ quan sát ngày đêm. -        Độ phân giải: 270K Pixel. -        Ống kính: 3.6mm. -        Góc quan sát: 92 độ. -        Điều chỉnh góc quan sát: ...

2680000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội