Hệ thống chuông tiếng - Intercom

(22)
Xem dạng lưới

Bộ chuông tiếng HDIP-300PSE

Bộ chuông tiếng HDIP-300PSE 1Plastic door station + 2 Room Stations (One is master and another is slave), Intercom between room stations, AC110 or AC220 power supply ...

2550000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông tiếng HDP-300/HDR-301MF

Chuông tiếng HDP-300/HDR-301MF 1 trạm cửa kim loại + 1trạm phòng nguồn cung cấp AC110V or 220V, 2 dây, gắn chìm (Max. 1 trạm cửa với 3 trạm phòng) ...

790000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDIP-200PSE

Bộ chuông tiếng HDIP-200PSE 1trạm cửa nhựa + 2 trạm phòng (One is master and another is slave), Intercom between room stations, AC110 or AC220 power supply ...

930000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDIP-200PS

Bộ chuông tiếng HDIP-200PS 1trạm cửa nhựa + 2 trạm phòng (1 là master và còn lại là slave), giao tiếp giữa các phòng, nguồn cung cấp AC110 hoặc AC220 ...

950000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDIP-300PS

Bộ chuông tiếng HDIP-300PS 1trạm cửa nhựa + 2 trạm phòng (1 là master và còn lại là slave), giao tiếp giữa các phòng, nguồn cung cấp AC110 hoặc AC220 ...

1000000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDIP-200MF

Bộ chuông tiếng HDIP-200MF 1trạm cửa kim loại + 2 trạm phòng (1 là master và còn lại là slave), giao tiếp giữa các phòng, nguồn cung cấp AC110 hoặc AC220 ...

1000000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDIP-300MS

Bộ chuông tiếng HDIP-300MS 1trạm cửa kim loại + 2 trạm phòng (1 là master và còn lại là slave), giao tiếp giữa các phòng, nguồn cung cấp AC110 hoặc AC220 ...

990000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDIP-300MF

Bộ chuông tiếng HDIP-300MF 1trạm cửa kim loại + 2 trạm phòng (1 là master và còn lại là slave),  giao tiếp giữa các phòng, nguồn cung cấp AC110 hoặc AC220 ...

1030000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HIP-205

Bộ chuông tiếng có chức năng interphone mở rộng lên tới 5 thiết bị cầm tay Trạm cửa (HDR-30XMF, HDR-20XMS, HDR-201PS/PSE) Dễ dàng lắp đặt với 2 và 8 dây, khoảng cách dây là 100M Tín hiệu riêng biệt cho gọi từ trong nhà ra trạm cửa Dip Switch cho đánh ...

1500000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDIP-200MS

Bộ chuông tiếng HDIP-200MS 1trạm cửa kim loại + 2 trạm phòng (1 là master và còn lại là slave),  giao tiếp giữa các phòng, nguồn cung cấp AC110 hoặc AC220 ...

980000

Bảo hành : 12 tháng

Chuông tiếng HDP-200/HDR-301MF

Chuông tiếng HDP-200 / HDR- 301MF 1 trạm cửa kim loại + 1trạm phòng nguồn cung cấp AC110V or 220V, 2 dây, gắn chìm (Max. 1 trạm cửa với 3 trạm phòng) ...

730000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDP-300/HDR-201MS

Chuông tiếng HDP-300/HDR-201MS 1 trạm cửakim loại + 1trạm phòng nguồn cung cấp AC110V or 220V, 2 dây, gắn tường (Max. 1 trạm cửa với 3 trạm phòng) ...

700000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ intercom HIP-200S

Bộ intercom HIP-200S bao gồm 2 interphone  Nguồn AC110 or AC220 ...

680000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDP-200 / HDR- 201MS

Bộ chuông tiếng HDP-200 / HDR- 201MS 1 trạm cửa kim loại + 1trạm phòng nguồn cung cấp AC110V or 220V, 2 dây, gắn tường (Max. 1 trạm cửa với 3 trạm phòng) ...

680000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDP-200 / HDR- 201PS

Bộ chuông tiếng HDP-200 / HDR- 201PS 1 trạm cửa nhựa + 1trạm phòng nguồn cung cấp AC110V or 220V, 2 dây, gắn tường (Max. 1 trạm cửa với 3 trạm phòng) ...

1417000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDP-300/HDR-201PS

Bộ chuông tiếng HDP-300/HDR-201PS 1 trạm cửa nhựa + 1trạm phòng nguồn cung cấp AC110V or 220V, 2 dâ (Max. 1 trạm cửa với 3 trạm phòng) ...

670000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDP-200 / HDR- 201PSE

Bộ chuông tiếng HDP-200 / HDR- 201PSE 1 trạm cửa nhựa + 1trạm phòng nguồn cung cấp AC110V or 220V, 2 dây, gắn tường (Max. 1 trạm cửa với 3 trạm phòng) ...

660000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ chuông tiếng HDP-300/HDR 201PSE

Bộ chuông tiếng HDP-300/HDR 201PSE 1 trạm cửa nhựa + 1trạm phòng nguồn cung cấp AC110V or 220V, 2 dây, gắn tường (Max. 1 trạm cửa với 3 trạm phòng) ...

630000

Bảo hành : 12 tháng

Tay nghe chuông tiếng HDP-300

Tay nghe chuông tiếng HDP-300 Nguồn cung cấp AC110V hoặc 220V, 2 dây Trả lời cuộc gọi từ cửat, tương thích với khóa điện ...

480000

Bảo hành : 12 tháng

Nút ấn cổng HDR-201PS

Nút ấn cổng HDR-201PS Nhựa ABS, gắn tường, 2 tông màu (door striker compatible) ...

275000

Bảo hành : 12 tháng

Tay nghe chuông tiếng HDP-200

Tay nghe chuông tiếng HDP-200 Nguồn cung cấp AC110V hoặc 220V, 2 dây Trả lời cuộc gọi từ cửat, tương thích với khóa điện ...

500000

Bảo hành : 12 tháng

Nút ấn cổng HDR-201PSE

Nút ấn cổng HDR-201PSE Nhựa ABS, gắn tường, 2 tông màu (door striker compatible) ...

209000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội