Máy thủy chuẩn

(12)
Xem dạng lưới

Máy thủy chuẩn Leica NA720

Thông số kỹ thuậtNA720 Ống kính Hệ số phóng đại20X Hình ảnhThuận Đường kính ống kính (mm)30mm Khoảng cách điều tiêu ngắn nhất0.5m Phép đo góc360°/400gon lựa chọn Độ chính xác bọt thuỷ10"/2mm Quay ngangHai mặt, vi động không giới hạn Độ chính xác Trên ...

8900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy thuỷ chuẩn TopCon AT - G3

SeriThông sốAT – G1Chiều dài229/9ẢnhThậtĐ ộ phóng đại32XSai s ố/1km±0.7Trọng lượng máy (kg)2.1Trọng lương hộp (kg)1.3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thuỷ chuẩn TopCon AT - G2

SeriThông sốAT – G2Chiều dài229/9ẢnhThậtĐ ộ phóng đại32XSai s ố/1km±0.7Trọng lượng máy (kg)1.8Trọng lương hộp (kg)1.3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thuỷ chuẩn TopCon AT - G4

SeriThông sốAT – G4Chiều dài192/7.7ẢnhThậtĐ ộ phóng đại26XSai s ố/1km±2.0Trọng lượng máy (kg)1.6Trọng lương hộp (kg)1.3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thuỷ chuẩn TopCon AT - G6

SeriThông sốAT – G6Chiều dài193/7.7ẢnhThậtĐ ộ phóng đại24XSai s ố/1km±2.0Trọng lượng máy (kg)1.6Trọng lương hộp (kg)1.3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thuỷ chuẩn TopCon AT - G7

SeriThông sốAT – G7Chiều dài204/8ẢnhThậtĐ ộ phóng đại22XSai s ố/1km±2.5Trọng lượng máy (kg)1.2Trọng lương hộp (kg)1.2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thủy chuẩn Leica NA724

Thông số kỹ thuậtNA724 Ống kính Hệ số phóng đại24X Hình ảnhThuận Đường kính ống kính (mm)36mm Khoảng cách điều tiêu ngắn nhất0.5m Phép đo góc360°/400gon lựa chọn Độ chính xác bọt thuỷ10"/2mm Quay ngangHai mặt, vi động không giới hạn Độ chính xác Trên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thủy chuẩn NA728

Thông số kỹ thuậtNA728 Ống kính Hệ số phóng đại28X Hình ảnhThuận Đường kính ống kính (mm)40mm Khoảng cách điều tiêu ngắn nhất0.5m Phép đo góc360°/400gon lựa chọn Độ chính xác bọt thuỷ10"/2mm Quay ngangHai mặt, vi động không giới hạn Độ chính xác Trên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thủy chuẩn NA730

Thông số kỹ thuậtNA730 Ống kính Hệ số phóng đại30X Hình ảnhThuận Đường kính ống kính (mm)40mm Khoảng cách điều tiêu ngắn nhất0.7m Phép đo góc360°/400gon lựa chọn Độ chính xác bọt thuỷ10"/2mm Quay ngangHai mặt, vi động không giới hạn Độ chính xác Trên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thủy chuẩn Automatic Levels AL-32

Tham số / Series  AL-32Độ lệch chuẩn trên mỗi km1.5mmỐng ngắmảnh thuậnĐộ phóng đại32xĐường kính kính vật40mmTrường nhìn1°20′Tiêu cự nhỏ nhất0.6Hằng số nhân ngắm xa100Hằng số cộng ngắm xa0Độ chính xác bọt thủy tròn8′/2mmGiá trị phân độ bàn độ1°Loại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thủy chuẩn Automatic Levels AL-24

Tham số / Series  AL-24Độ lệch chuẩn trên mỗi km2.5mmỐng ngắmảnh thuậnĐộ phóng đại24xĐường kính kính vật30mmTrường nhìn1°20′Tiêu cự nhỏ nhất0.6Hằng số nhân ngắm xa100Hằng số cộng ngắm xa0Độ chính xác bọt thủy tròn8′/2mmGiá trị phân độ bàn độ1°Loại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy thủy chuẩn Automatic Levels AL-28

Tham số / Series  AL-28Độ lệch chuẩn trên mỗi km2mm Ống ngắmảnh thuận Độ phóng đại28x Đường kính kính vật30mm Trường nhìn1°20′ Tiêu cự nhỏ nhất0.6 Hằng số nhân ngắm xa100 Hằng số cộng ngắm xa0 Độ chính xác bọt thủy tròn8′/2mm Giá trị phân độ bàn độ1° ...

0

Bảo hành : 12 tháng