Máy mài phẳng

(428)
Xem dạng lưới

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160200AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160200AHD:ModelPFG-160200AHDBề mặt mài của bàn mm1600X2000 (64″x80″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm1000 (40″) [Option:1200 (48″)]Tải trọng bàn máykgs6000Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160300ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160300ADP:ModelPFG-160300ADPBề mặt mài của bàn mm1600X3000 (65″x120″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm1000 (40″)[Option:1200 (48″)]Tải trọng bàn máykgs7300Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160300AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120300AHD:ModelPFG-160300AHDBề mặt mài của bàn mm1600X3000 (64″x120″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm1000 (40″) [Option:1200 (48″)]Tải trọng bàn máykgs7300Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160400ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160400ADP:ModelPFG-160400ADPBề mặt mài của bàn mm1600X4000 (64″x158″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″)[Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs9000Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160400AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160400AHD:ModelPFG-160400AHDBề mặt mài của bàn mm1600X4000 (64″x158″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″) [Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs9000Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160500ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160500ADP:ModelPFG-160500ADPBề mặt mài của bàn mm1600X5000 (64″x200″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″)[Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs10700Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng CNC PFG-X36H

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-X36H:ModelPFG-X36HBề mặt mài của bàn mm300×600 (12″x24″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm600 (24″)Tải trọng bàn máykgs420Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm355x50x127Động cơ trục chính HP7.5Khối lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng CNC PFG-X36B

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-X36B:ModelPFG-X36BBề mặt mài của bàn mm300×600 (12″x 24″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm600 (24″)Tải trọng bàn máykgs420Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm355x50x127Động cơ trục chính HP7.5Khối lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng CNC PFG-X25H

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-X25H:ModelPFG-X25HBề mặt mài của bàn mm250×500 (10″x20″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm550 (20″)Tải trọng bàn máykgs250Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm180x13x31.75Động cơ trục chính HP3Khối lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng CNC PFG-X25B

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-X25B:ModelPFG-X25BBề mặt mài của bàn mm250×500 (10″x20″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm550 (20″)Tải trọng bàn máykgs250Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm180x13x31.75Động cơ trục chính HP3Khối lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160600ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160600ADP:ModelPFG-160600ADPBề mặt mài của bàn mm1600X6000 (65″x235″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″)[Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs12400Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160600AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160600AHD:ModelPFG-160600AHDBề mặt mài của bàn mm1600X6000 (65″x235″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″) [Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs12400Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160500AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160500AHD:ModelPFG-160500AHDBề mặt mài của bàn mm1600X5000 (64″x200″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″) [Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs9000Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160200ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-160200ADP:ModelPFG-160200ADPBề mặt mài của bàn mm1600X2000 (64″x80″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm1000 (40″)[Option:1200 (48″)]Tải trọng bàn máykgs6000Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120600AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120600AHD:ModelPFG-120600AHDBề mặt mài của bàn mm1200X6000 (48″x235″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″) [Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs9880Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120600ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120600ADP:ModelPFG-120600ADPBề mặt mài của bàn mm1200X6000 (48″x235″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″)[Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs9880Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120500AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120500AHD:ModelPFG-120500AHDBề mặt mài của bàn mm1200X5000 (48″x200″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″) [Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs8700Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120500ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120500ADP:ModelPFG-120500ADPBề mặt mài của bàn mm1200X5000 (48″x200″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″)[Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs8700Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120400AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120400AHD:ModelPFG-120400AHDBề mặt mài của bàn mm1200X4000 (48″x158″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″) [Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs7500Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120400ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120400ADP:ModelPFG-120400ADPBề mặt mài của bàn mm1200X4000 (48″x158″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm900 (35″)[Option:1100 (44″)]Tải trọng bàn máykgs7600Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120300AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120300AHD:ModelPFG-120300AHDBề mặt mài của bàn mm1200X3000 (48″x120″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm1000 (40″) [Option:1200 (48″)]Tải trọng bàn máykgs6340Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120300ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120300ADP:ModelPFG-120300ADPBề mặt mài của bàn mm1200X3000 (48’x120″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm1000 (40″)[Option:1200 (48″)]Tải trọng bàn máykgs6340Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120200AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120200AHD:ModelPFG-120200AHDBề mặt mài của bàn mm1200X2000 (48″x80″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm1000 (40″) [Option:1200 (48″)]Tải trọng bàn máykgs5200Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120200ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-120200ADP:ModelPFG-120200ADPBề mặt mài của bàn mm1200X2000 (48″x80″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm1000 (40″)[Option:1200 (48″)]Tải trọng bàn máykgs5200Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm508x76x203Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80150AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80150AHD:ModelPFG-80150AHDBề mặt mài của bàn mm800X1500 (32″x40″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″) [Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs2000Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80400ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80400ADP:ModelPFG-80400ADPBề mặt mài của bàn mm800X4000 (32″x160″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm700 (28″)[Option:900 (35″)]Tải trọng bàn máykgs5000Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x203Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80400AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80400AHD:ModelPFG-80400AHDBề mặt mài của bàn mm800X4000 (32″x160″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″) [Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs5000Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80200AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80200AHD:ModelPFG-80200AHDBề mặt mài của bàn mm800X2000 (32″x60″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″) [Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs2650Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80300ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80300ADP:ModelPFG-80300ADPBề mặt mài của bàn mm800X3000 (32″x100″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″)[Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs3950Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80300AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80300AHD:ModelPFG-80300AHDBề mặt mài của bàn mm800X3000 (32″x120″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″) [Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs3950Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100400AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100400AHD:ModelPFG-100400AHDBề mặt mài của bàn mm1000X4000 (40″x160″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″) [Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs5500Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100400ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100400ADP:ModelPFG-100400ADPBề mặt mài của bàn mm1000X4000 (40″x160″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm700 (28″)[Option:900 (35″)]Tải trọng bàn máykgs5500Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x203Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100300AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100300AHD:ModelPFG-100300AHDBề mặt mài của bàn mm1000X3000 (40″x120″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″) [Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs4800Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100300ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-80300ADP:ModelPFG-100300ADPBề mặt mài của bàn mm1000X3000 (40″x100″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″)[Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs4800Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100200AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100200AHD:ModelPFG-100200AHDBề mặt mài của bàn mm1000X2000 (40″x80″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″) [Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs3200Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100150AHD

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-100150AHD:ModelPFG-100150AHDBề mặt mài của bàn mm1000X1500 (40″x40″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm800 (32″) [Option:1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs2400Bảng hướng dẫnV & V WAYKích thước đá mm405x50x127 [Max. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng PFG-1545H

MODELĐƠN VỊPFG-1545HKích thước bàn làm việcmm150x450Kích thước bề mặt mài lớn nhấtmm150x450K/C lớn nhất từ tâm trục tới bànmm450Tốc độ bànm5~25Đường dẫn bàn V&phẳngLượng ăn dao ngang Bằng tayĂn dao ngang với điều khiển bằng taymm1rev/1gra5 / 0.02Chạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài phẳng PFG-2045H

MODELĐƠN VỊPFG-2045HKích thước bàn làm việcmm200x450Kích thước bề mặt mài lớn nhấtmm200x450K/C lớn nhất từ tâm trục tới bànmm450Tốc độ bànm5~25Đường dẫn bàn V&phẳngLượng ăn dao ngang Bằng tayĂn dao ngang với điều khiển bằng taymm1rev/1gra5 / 0.02Chạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng Thủy Lực PFG-2550H

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng Thủy Lực PFG-2550H:ModelPFG-2550HBề mặt mài của bàn mm250×500 (10″x20″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm500 (20″)  [Option:600 (24″)]Tổngtải an toàn kgs250Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm180x13x31.75Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-4080ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-4080ADP:ModelPFG-4080ADPBề mặt mài của bàn mm400×800 (16″x32″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm550 (20″)Tải trọng bàn máykgs400Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm405x50x127Động cơ trục chính HP5Khối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-3060ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-3060ADP:ModelPFG-3060ADPBề mặt mài của bàn mm300×600 (12″x24″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm500 (20″)Tải trọng bàn máykgs300Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm355x38x127Động cơ trục chính HP5Khối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-2550ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-2550ADP:ModelPFG-2550ADPBề mặt mài của bàn mm250×500 (10″x20″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm500 (20″)Tải trọng bàn máykgs250Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm180x13x31.75Động cơ trục chính HP2Khối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay PFG-400R

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay PFG-400R:ModelPFG-400RBề mặt mài của bàn mm400 (16″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm300 (12″) [Option:400 (16″)]Tải trọng bàn máykgs170Bảng hướng dẫnKích thước đá mm355x38x127Động cơ trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay PFG-300R

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay PFG-300R:ModelPFG-300RBề mặt mài của bàn mm300 (12″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm300 (12″) [Option:400 (16″)]Tải trọng bàn máykgs111Bảng hướng dẫnKích thước đá mm355x38x127Động cơ trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay PFG-250R

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay PFG-250R:ModelPFG-250RBề mặt mài của bàn mm250 (10″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm400 (16″) [Option:500 (20″)]Tải trọng bàn máykgs84Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm180x13x31.75Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay PFG-200R

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng Dạng Bàn Xoay PFG-200R:ModelPFG-200RBề mặt mài của bàn mm200 (8″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm400 (16″) [Option:500 (20″)]Tải trọng bàn máykgs61Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm180x13x31.75Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-70200AHR

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-70200AHR:ModelPFG-70200AHRBề mặt mài của bàn mm700X2000 (28″x80″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm600 (24″) [Option:800 (32″) & 1000 (40″)]Tải trọng bàn máykgs1700Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Mài Mặt Phẳng PFG-70200ADP

Thông số Máy Mài Mặt Phẳng PFG-70200ADP:ModelPFG-70200ADPBề mặt mài của bàn mm700×2000 (28’x80″)Khoảng cách tối đa từ trục chính đến bàn mm600 (24″)Tải trọng bàn máykgs1700Bảng hướng dẫnV & FLAT WAYKích thước đá mm405x50x127Động cơ trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng