Máy mài bàn

(30)
Xem dạng lưới

Máy mài phẳng thủy lực STP-1022AD

Khả năng mài   Kích thước bàn (mm)   Chiều dài mài tối đa (mm)   Chiều rộng mài tối đa (mm)   Khoảng cách tối đa từ mặt bàn đến tâm trục chính (mm)   Tải trọng tối đa của bàn (kgs)   Kích thước bàn từ (mm)   200x500   550   210   415   300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-2040ADCII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 1050 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 510 Kích thước bàn làm việc 500x1000 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-2A2040

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 1050 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 510 Kích thước bàn làm việc 500x1000 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1834A

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 850 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 410 Kích thước bàn làm việc 400x800 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính (v ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1428ADCII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 650 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 310 Kích thước bàn làm việc 300x600 Kích thước đá mài 305x31x76 Tốc độ quay trục chính (v/p ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1022ADCII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 550 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 210 Kích thước bàn làm việc 200x500 Kích thước đá mài 205x22x32 Tốc độ quay trục chính (v/p ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1022A

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 550 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 210 Kích thước bàn làm việc 200x500 Kích thước đá mài 205x22x32 Tốc độ quay trục chính (v/p ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G20P-40M

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): ø200 (ø8) Kích thước đá mài ø355 x 38 x ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 483 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 3 (4P) Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G32P-60H

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 300 (12") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 350 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ( ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G38P-75CNC

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài tối đa (mm \ inch) : Ø360 (Ø14) Tải trọng tối đa (kg \ lb) : 150 (330) Kích thước đá mài Ø455x50~100xØ152.4 Tốc độ quay trục chính (v/p) 350 Động cơ Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G38A-75CNC

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài tối đa (mm \ inch) : Ø360 (Ø14) Tải trọng tối đa (kg \ lb) : 150 (330) Kích thước đá mài Ø510x50~100xØ152.4 Tốc độ quay trục chính (v/p) 350 Động cơ Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G32A-75CNC

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài tối đa (mm \ inch) : Ø300 (Ø12) Tải trọng tối đa (kg \ lb) : 150 (330) Kích thước đá mài Ø510x50~100xØ152.4 Tốc độ quay trục chính (v/p) 350 Động cơ Động ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-618CXII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 480 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 170 Kích thước bàn làm việc 150 x 450 Kích thước đá mài ø203 x 12.7 x 31.75 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-618CII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 480 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 170 Kích thước bàn làm việc 150 x 450 Kích thước đá mài ø203 x 12.7 x 31.75 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1A618

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 480 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 170 Kích thước bàn làm việc 150 x 450 Kích thước đá mài ø203 x 12.7 x 31.75 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-2060ADCII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 1550 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 510 Kích thước bàn làm việc 500x1500 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-2060A

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 1550 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 510 Kích thước bàn làm việc 500x1500 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G38P-200CII

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 360 (14") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 25000 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G38P-200H

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 360 (14") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 25000 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G38P-150H

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 360 (14") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 25000 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G38P-100CII

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 360 (14") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 25000 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G32P-200CII

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 300 (12") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 25000 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G32P-200H

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 300 (12") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 25000 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G32P-150H

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 300 (12") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 25000 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G32P-100CII

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 300 (12") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 25000 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G32P-100H

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): 300 (12") Kích thước đá mài Ø405x50Ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 25000 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 7 ½ Động cơ đầu máy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Supertec G20P-50M

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): ø200 (ø8) Kích thước đá mài ø355 x 38 x ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 483 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 3 (4P) Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài tự động hai đầu

Máy mài tự động hai đầu Kích thước gạch mài  300 x 300 x 27 mm 400 x 400 x 31 mm     - Công suất  5,5 kw x 2 tôc độ mài 2900v/prm- Hệ thống điều khiển  Tự động        - Kích thước bao máy  2,5 x 1,0 x 1,8 m   - Trọng lượng máy  1.5 tấn        -  Nhân ...

165000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec G20P-50CII

Hãng sản xuất Supertec Khả năng mài • Mài tròn ngoài Chi tiết khả năng mài Đường kính mài lớn nhất ( mm / inch): ø200 (ø8) Kích thước đá mài ø355 x 38 x ø127 Tốc độ quay trục chính (v/p) 483 Động cơ Động cơ trục đá mài ( hp ): 3 (4P) Động cơ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy mài bàn Supertec STP-1834ADCII

Hãng sản xuất Supertec Loại máymàiMáymài phẳng Khả năng mài • Mài phẳng Chi tiết khả năng mài Chiều dài mài tối đa (mm): 850 Chiều rộng mài tối đa (mm) : 410 Kích thước bàn làm việc 400x800 Kích thước đá mài 355x50x127 Tốc độ quay trục chính (v ...

0

Bảo hành : 12 tháng