Máy lọc nước haohsing + safia

(12)
Xem dạng lưới

Máy lọc nước tinh khiết tự động 2681-R/O

Máy lọc nước tinh khiết tự động, 03 vòi nóng - lạnh - ấm AQ 2681-R/O Tên Sản Phẩm Máy lọc nước tinh khiết tự động, 03 vòi nóng, lạnh, ấm Seri 2681-R/O Điện áp 220V 50Hz - 210v  - 750W Công suất 10L/h Bình Chứa Nóng -6L; Lạnh-4L; Ấm-10L Kích Thước ...

13900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy lọc nước tinh khiết tự động HM-689

Máy lọc nước tinh khiết tự động nóng, lạnh, ấm HM-689  Tên Sản Phẩm: Máy lọc nước tinh khiết tự động nóng, lạnh, ấm Seri HM 689 Điện áp:  220V 50Hz -210V -  650W Công suất: 10L/h Bình Chứa:  Nóng -3L; Lạnh-2L; Ấm-8L Kích Thước: 670x390x480(mm) ...

0

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 6 lõi vỏ tủ nhập khẩu

Máy 10L/h R/O 6 lõi  vỏ tủ nhập khẩu ...

4990000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 05 lõi vỏ tủ nhập khẩu

Máy 10L/h R/O 05 lõi vỏ tủ nhập khẩu ...

4580000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 06 lõi vỏ tủ không nhiễm từ

Máy 10L/h R/O 06 lõi  vỏ tủ không nhiễm từ ...

4260000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 06 lõi vỏ tủ nhiễm từ

Máy 10L/h R/O 06 lõi vỏ tủ nhiễm từ ...

4160000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10l/h R/O 06 lõi không vỏ tủ

Máy 10l/h R/O  06 lõi không vỏ tủ ...

3790000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 05 lõi vỏ tủ không nhiễm từ

Máy 10L/h R/O 05 lõi  vỏ tủ không nhiễm từ ...

4080000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 05 lõi vỏ tủ nhiễm từ

Máy 10L/h R/O 05 lõi  vỏ tủ nhiễm từ ...

3980000

Bảo hành : 24 tháng

Máy 10L/h R/O 05 lõi không vỏ tủ

Máy 10L/h R/O 05 lõi  không vỏ tủ ...

3300000

Bảo hành : 24 tháng

Máy lọc nước tinh khiết tự động AQ 500-R/O

Tên Sản Phẩm Máy lọc nước tinh khiết tự động, 02 vòi nóng, ấm Seri HM 500-R/O Điện áp 220V 50Hz - 750W Công suất 10L/h Bình Chứa Nóng -6L; Ấm-10L Kích Thước 1050x420x300(mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy lọc nước AQ 2003

Tên Sản Phẩm Máy lọc nước tinh khiết tự động, 03 vòi nóng, lạnh, ấm Seri 2003 Điện áp 220V 50Hz - 210v - 750W Công suất 40L/h Bình Chứa Nóng -20L; Lạnh-4L; Ấm-2L Kích Thước 1270x410x420(mm) ...

12500000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội