Máy lọc nước Kama

(1)
Xem dạng lưới

Máy lọc R.o cao cấp 7 lõi lọc

Công suất: 10-15l Chạy 1 tháng liên tục chỉ hết 2 số điện dùng cho gia đình và văn phòng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội