Máy in lụa

(79)
Xem dạng lưới

Máy In Lụa Bán Tự Động Tay Nghiêng YKP-1201400

Thông số kỹ thuật Máy in lụa bán tự động tay nghiêng:Mã máyYKP-7090YKP-70100YKP-901200YKP-1201400Kích thước bàn làm việc (mm)800 x 1000800 x 11001000 x 13001300 x 1400Kích thước in lớn nhất (mm)600 x 900700 x 1000900 x 12001200 x 1400Kích thước khung ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Tay Nghiêng YKP-901200

Thông số kỹ thuật Máy in lụa bán tự động tay nghiêng:Mã máyYKP-7090YKP-70100YKP-901200YKP-1201400Kích thước bàn làm việc (mm)800 x 1000800 x 11001000 x 13001300 x 1400Kích thước in lớn nhất (mm)600 x 900700 x 1000900 x 12001200 x 1400Kích thước khung ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Tay Nghiêng YKP-70100

Thông số kỹ thuật Máy in lụa bán tự động tay nghiêng:Mã máyYKP-7090YKP-70100YKP-901200YKP-1201400Kích thước bàn làm việc (mm)800 x 1000800 x 11001000 x 13001300 x 1400Kích thước in lớn nhất (mm)600 x 900700 x 1000900 x 12001200 x 1400Kích thước khung ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Tay Nghiêng YKP-7090

Thông số kỹ thuật Máy in lụa bán tự động tay nghiêng:Mã máyYKP-7090YKP-70100YKP-901200YKP-1201400Kích thước bàn làm việc (mm)800 x 1000800 x 11001000 x 13001300 x 1400Kích thước in lớn nhất (mm)600 x 900700 x 1000900 x 12001200 x 1400Kích thước khung ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Tay Vuông Góc YKA-701000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LỤA BÁN TỰ ĐỘNG TAY VUÔNG GÓC:Mã máyYKA-4060YKA-5070YKA-6090YKA-701000Kích thước bàn làm việc (mm)500 x 700600 x 800800 x 1100900 x 1200Kích thước in lớn nhất (mm)400 x 600500 x 700600 x 900700 x 1000Kích thước khung lưới lớn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Tay Vuông Góc YKA-6090

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LỤA BÁN TỰ ĐỘNG TAY VUÔNG GÓC:Mã máyYKA-4060YKA-5070YKA-6090YKA-701000Kích thước bàn làm việc (mm)500 x 700600 x 800800 x 1100900 x 1200Kích thước in lớn nhất (mm)400 x 600500 x 700600 x 900700 x 1000Kích thước khung lưới lớn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Tay Vuông Góc YKA-5070

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LỤA BÁN TỰ ĐỘNG TAY VUÔNG GÓC:Mã máyYKA-4060YKA-5070YKA-6090YKA-701000Kích thước bàn làm việc (mm)500 x 700600 x 800800 x 1100900 x 1200Kích thước in lớn nhất (mm)400 x 600500 x 700600 x 900700 x 1000Kích thước khung lưới lớn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Tay Vuông Góc YKA-4060

Thông số kỹ thuật Máy in lụa bán tự động tay vuông góc:Mã máyYKA-4060YKA-5070YKA-6090YKA-701000Kích thước bàn làm việc (mm)500 x 700600 x 800800 x 1100900 x 1200Kích thước in lớn nhất (mm)400 x 600500 x 700600 x 900700 x 1000Kích thước khung lưới lớn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Kèm Sấy Uv YKA-6090/II

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LỤA BÁN TỰ ĐỘNG KÈM SẤY UV :Mã máyYKA-4060/IIYKA-5070/IIYKA-6090/IIKích thước bàn làm việc (mm)500 x 700600 x 800800 x 1100Kích thước in lớn nhất (mm)400 x 600500 x 700600 x 900Kích thước khung lưới lớn nhất (mm)700 x800800 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Kèm Sấy Uv YKA-5070/II

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LỤA BÁN TỰ ĐỘNG KÈM SẤY UV :Mã máyYKA-4060/IIYKA-5070/IIYKA-6090/IIKích thước bàn làm việc (mm)500 x 700600 x 800800 x 1100Kích thước in lớn nhất (mm)400 x 600500 x 700600 x 900Kích thước khung lưới lớn nhất (mm)700 x800800 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Kèm Sấy Uv YKA-4060/II

Thông số kỹ thuật Máy in lụa bán tự động kèm sấy uv :Mã máyYKA-4060/IIYKA-5070/IIYKA-6090/IIKích thước bàn làm việc (mm)500 x 700600 x 800800 x 1100Kích thước in lớn nhất (mm)400 x 600500 x 700600 x 900Kích thước khung lưới lớn nhất (mm)700 x800800 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lưới Bán Tự Động JB- 8012

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LƯỚI THỦ CÔNG:Mã máyJB-4060JB-6080GJB-6090JB- 8012Kích thước in lớn nhất400 x 600mm600 x 900mm600 x 900mm800 x 1200mmKích thước khung lụa700 x 800mm950 x 1100mm950 x 1100mm1250 x 1500mmKích thước bàn làm việc600 x 700mm800 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lưới Bán Tự Động JB-6090

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LƯỚI THỦ CÔNG:Mã máyJB-4060JB-6080GJB-6090JB- 8012Kích thước in lớn nhất400 x 600mm600 x 900mm600 x 900mm800 x 1200mmKích thước khung lụa700 x 800mm950 x 1100mm950 x 1100mm1250 x 1500mmKích thước bàn làm việc600 x 700mm800 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lưới Bán Tự Động JB-6080G

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LƯỚI THỦ CÔNG:Mã máyJB-4060JB-6080GJB-6090JB- 8012Kích thước in lớn nhất400 x 600mm600 x 900mm600 x 900mm800 x 1200mmKích thước khung lụa700 x 800mm950 x 1100mm950 x 1100mm1250 x 1500mmKích thước bàn làm việc600 x 700mm800 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lưới Bán Tự Động B-4060

Thông số kỹ thuật máy in lưới thủ công:Mã máyJB-4060JB-6080GJB-6090JB- 8012Kích thước in lớn nhất400 x 600mm600 x 900mm600 x 900mm800 x 1200mmKích thước khung lụa700 x 800mm950 x 1100mm950 x 1100mm1250 x 1500mmKích thước bàn làm việc600 x 700mm800 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lưới Thủ Công Độ Chính Xác Cao JB-1280II

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LƯỚI THỦ CÔNG ĐỘ CHÍNH XÁC CAO:Mã máyJB-750IIJB-960IIJB-1280IIKích thước in lớn nhất500 x 700mm600 x 900mm800 x 1200mmKích thước khung lụa800 x 1160mm900 x 1360mm1100 x 1660mmKích thước bàn làm việc600 x 900mm900 x 1360mm900 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lưới Thủ Công Độ Chính Xác Cao JB-960II

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LƯỚI THỦ CÔNG ĐỘ CHÍNH XÁC CAO:Mã máyJB-750IIJB-960IIJB-1280IIKích thước in lớn nhất500 x 700mm600 x 900mm800 x 1200mmKích thước khung lụa800 x 1160mm900 x 1360mm1100 x 1660mmKích thước bàn làm việc600 x 900mm900 x 1360mm900 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lưới Thủ Công Độ Chính Xác Cao JB-750II

Thông số kỹ thuật Máy in lưới thủ công độ chính xác cao:Mã máyJB-750IIJB-960IIJB-1280IIKích thước in lớn nhất500 x 700mm600 x 900mm800 x 1200mmKích thước khung lụa800 x 1160mm900 x 1360mm1100 x 1660mmKích thước bàn làm việc600 x 900mm900 x 1360mm900 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Nhãn Mác, Thẻ Treo Tự Động DCZ-7050XY

Thông số kỹ thuật Máy in nhãn mác thẻ treo tự động:Mã máyDCZ-7050XYKích thước in tối đa500 x 700mmKích thước khung in tối đa700 x 1060mmChiều cao giữa khung in và bàn làm việc10mmChiều cao chồng sản phẩm đầu vào240mmTốc độ làm việc tối đa1000 sản ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa 3/4 Tự Động FB-1270N

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LỤA 3/4 TỰ ĐỘNG:Mã máyFB-750FB-960NFB-1270NKích thước làm việc700 x 500mm900 x 600mm1200 x 700mmĐộ dày vật liệu inDưới 500g/m2Dưới 500g/m2Dưới 500g/m2Tốc độ in400-1000 sản phẩm/ giờ400-1000 sản phẩm/ giờ400-1000 sản phẩm/ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa 3/4 Tự Động FB-960N

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LỤA 3/4 TỰ ĐỘNG:Mã máyFB-750FB-960NFB-1270NKích thước làm việc700 x 500mm900 x 600mm1200 x 700mmĐộ dày vật liệu inDưới 500g/m2Dưới 500g/m2Dưới 500g/m2Tốc độ in400-1000 sản phẩm/ giờ400-1000 sản phẩm/ giờ400-1000 sản phẩm/ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa 3/4 Tự Động FB-750

Thông số kỹ thuật Máy in lụa 3/4 tự động:Mã máyFB-750FB-960NFB-1270NKích thước làm việc700 x 500mm900 x 600mm1200 x 700mmĐộ dày vật liệu inDưới 500g/m2Dưới 500g/m2Dưới 500g/m2Tốc độ in400-1000 sản phẩm/ giờ400-1000 sản phẩm/ giờ400-1000 sản phẩm/ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Chất Lượng Cao JB-1280IIC

Thông số kỹ thuật Máy In Lụa Bán Tự Động:Mã máyJB-750IICJB-960IICJB-1280IICTốc độ tối đa1100 trang/ giờ1100 trang/ giờ1100 trang/ giờKích thước in tối đa750 x 500mm900 x 600mm1200 x 800mmĐịnh lượng giấy≤500g/m2≤500g/m2≤500g/m2Công suất máy15.2kw16 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Chất Lượng Cao JB-960IIC

Thông số kỹ thuật Máy In Lụa Bán Tự Động:Mã máyJB-750IICJB-960IICJB-1280IICTốc độ tối đa1100 trang/ giờ1100 trang/ giờ1100 trang/ giờKích thước in tối đa750 x 500mm900 x 600mm1200 x 800mmĐịnh lượng giấy≤500g/m2≤500g/m2≤500g/m2Công suất máy15.2kw16 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Bán Tự Động Chất Lượng Cao JB-750

Thông số kỹ thuật Máy In Lụa Bán Tự Động:Mã máyJB-750IICJB-960IICJB-1280IICTốc độ tối đa1100 trang/ giờ1100 trang/ giờ1100 trang/ giờKích thước in tối đa750 x 500mm900 x 600mm1200 x 800mmĐịnh lượng giấy≤500g/m2≤500g/m2≤500g/m2Công suất máy15.2kw16 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Ép Nhũ Lạnh JB-106TJ

Thông số kỹ thuật Máy ép nhũ lạnh:Mã máyJB-106TJChiều ngang làm việc lớn nhất1060mmTốc độ thiết kế60m/phútÁp lực khí0.5 – 0.75MpaCông suất bóng1 bóng công suất 6.5kw2 bóng công suất 13kwNguồn Led1 tổ hợp 4kw, 385nmCông suất và nguồn điện3φ 380V 50Hz ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Pet Chuyển Nhiệt Tự Động (Ketchview) GST - 720

Thông số kỹ thuật Máy in lụa pet chuyển nhiệt tự động (Ketchview):Mã máyGST – 720Khổ giấy tối đa720 x 520 mmKhổ giấy tối thiểu350 x 270 mmKhổ in tối đa720 x 510 mmĐịnh lượng giấy90 -250 g/m²Tốc độ thiết kế500 – 2200 sản phẩm/ giờKích thước khung ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Uv Cục Bộ Tự Động FB-720

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LỤA UV CỤC BỘ TỰ ĐỘNG:Mã máyFB-720FB-780FB-1020Khổ in lớn nhất720 x 500mm780 x 520mm1020 x 700mmKhổ in nhỏ nhất350 x 270mm350 x 270mm480 x 270mmPhần lề không in yêu cầu≤15mm≤15mm≤15mmĐịnh lượng giấy150-400g/m2150-400g/m2150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Uv Cục Bộ Tự Động FB-780

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN LỤA UV CỤC BỘ TỰ ĐỘNG:Mã máyFB-720FB-780FB-1020Khổ in lớn nhất720 x 500mm780 x 520mm1020 x 700mmKhổ in nhỏ nhất350 x 270mm350 x 270mm480 x 270mmPhần lề không in yêu cầu≤15mm≤15mm≤15mmĐịnh lượng giấy150-400g/m2150-400g/m2150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Uv Cục Bộ Tự Động FB-1020

Thông số kỹ thuật Máy in lụa uv cục bộ tự động:Mã máyFB-720FB-780FB-1020Khổ in lớn nhất720 x 500mm780 x 520mm1020 x 700mmKhổ in nhỏ nhất350 x 270mm350 x 270mm480 x 270mmPhần lề không in yêu cầu≤15mm≤15mm≤15mmĐịnh lượng giấy150-400g/m2150-400g/m2150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Pet Chuyển Nhiệt Tự Động (Jinbao) JB-800AQ

Thông số kỹ thuật Máy in Pet chuyển nhiệt tự động:Mã máyJB-720AQJB-800AQKhổ giấy tối đa520×720 mm800×610mmKhổ in tối đa510×720 mm800×600mmBoarder≤ 10 mm≤ 10 mmKích thước khung lưới880×880mm1070×1070 mmTốc độ thiết kế400 ~ 2400 sản phẩm/ giờ400 ~ 2400 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Pet Chuyển Nhiệt Tự Động (Jinbao) JB-720AQ

Thông số kỹ thuật Máy in Pet chuyển nhiệt tự động:Mã máyJB-720AQJB-800AQKhổ giấy tối đa520×720 mm800×610mmKhổ in tối đa510×720 mm800×600mmBoarder≤ 10 mm≤ 10 mmKích thước khung lưới880×880mm1070×1070 mmTốc độ thiết kế400 ~ 2400 sản phẩm/ giờ400 ~ 2400 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Tự Động JB (Trục Quay 180 Độ) JB-1300

Thông số kỹ thuật máy in lụa tự động JB (Trục quay 180 độ):Mã máyJB-720JB-780JB-1020JB-1300Khổ giấy tối đa720 x 520mm780x540mm1020x720mm1300x740mmKhổ giấy tối thiểu350 x 270mm350 x 270mm560 x 350mm500 x 400mmDiện tích in tối đa720 x 500mm780 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Tự Động JB (Trục Quay 180 Độ) JB-1020

Thông số kỹ thuật máy in lụa tự động JB (Trục quay 180 độ):Mã máyJB-720JB-780JB-1020JB-1300Khổ giấy tối đa720 x 520mm780x540mm1020x720mm1300x740mmKhổ giấy tối thiểu350 x 270mm350 x 270mm560 x 350mm500 x 400mmDiện tích in tối đa720 x 500mm780 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Tự Động JB (Trục Quay 180 Độ) JB-780

Thông số kỹ thuật máy in lụa tự động JB (Trục quay 180 độ):Mã máyJB-720JB-780JB-1020JB-1300Khổ giấy tối đa720 x 520mm780x540mm1020x720mm1300x740mmKhổ giấy tối thiểu350 x 270mm350 x 270mm560 x 350mm500 x 400mmDiện tích in tối đa720 x 500mm780 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Tự Động JB (Trục Quay 180 Độ) JB-720

Thông số kỹ thuật máy in lụa tự động JB (Trục quay 180 độ):Mã máyJB-720JB-780JB-1020JB-1300Khổ giấy tối đa720 x 520mm780x540mm1020x720mm1300x740mmKhổ giấy tối thiểu350 x 270mm350 x 270mm560 x 350mm500 x 400mmDiện tích in tối đa720 x 500mm780 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Tự Động JB-A Chất Lượng Cao (360 Độ) JB-1020A

Thông số kỹ thuật Máy in lụa tự động JB-A chất lượng cao (360 độ):Mã máyJB-720AJB-780AJB-1020AKhổ giấy tối đa720 x 520mm780 x 540mm1020 x 720mmKhổ giấy tối thiểu350 x 270mm350 x 270mm560 x 350mmDiện tích in tối đa720 x 500mm780 x 520mm1020 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Tự Động JB-A Chất Lượng Cao (360 Độ) JB-780A

Thông số kỹ thuật Máy in lụa tự động JB-A chất lượng cao (360 độ):Mã máyJB-720AJB-780AJB-1020AKhổ giấy tối đa720 x 520mm780 x 540mm1020 x 720mmKhổ giấy tối thiểu350 x 270mm350 x 270mm560 x 350mmDiện tích in tối đa720 x 500mm780 x 520mm1020 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Tự Động JB-A Chất Lượng Cao (360 Độ) JB-720

Thông số kỹ thuật Máy in lụa tự động JB-A chất lượng cao (360 độ):Mã máyJB-720AJB-780AJB-1020AKhổ giấy tối đa720 x 520mm780 x 540mm1020 x 720mmKhổ giấy tối thiểu350 x 270mm350 x 270mm560 x 350mmDiện tích in tối đa720 x 500mm780 x 520mm1020 x ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Tự Động Trục Quay 360 Độ JB-1050AG

Thông số kỹ thuật Máy in lụa tự động trục quay 360 độ:Mã máyJB-1050AGKhổ giấy tối đa1050 x 750mmKhổ giấy tối thiểu560 x 350mmKích thước in tối đa1050 x 740mmKích thước khung lưới1170 x 1300mmĐộ dày giấy100 ~ 420g /Tốc độ500-4000 sản phẩm/ giờNguồn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy In Lụa Tự Động Tốc Độ Cao JB-1060AS

Thông số kỹ thuật Máy in lụa tự động tốc độ cao:Mã máyJB-106ASKhổ giấy lớn nhất1060 x 750mmKhổ giấy nhỏ nhất560 x 350mmPhần tử in lớn nhất1060 x 750mmKích thước khung in lụa1300 x 1170mmĐịnh lượng giấy90 -500g/m2Nhíp kẹp≤10mmTốc độ thiết kế800-5000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 3 màu PRM3S127 (TIC133SC)

Cấu hình  Hệ thống máy hút mực với hệ thống treo, độ rộng 127mmThép tấm Kích thước  100 x 200 mm Đường kính Ø70 mm, Ø82 mm, * Ø90 mmTối đa Tốc độ  710 chu kỳ / giờKích thước máy  L 842 x W 585 x H 1448 mmQuy cách đóng gói  L 970 x W 740 x H 1610 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 3 màu TIC199S

Cấu hình Hệ thống mực mở / đóng với tàu con thoi, pitch 127mmKích thước miếng thép (mở / đóng) 100 x 100 mm / 100 x 250 mm Đường kính Ø70 mm, Ø82 mm, * Ø90 mmTối đa Tốc độ  750 vòng / giờKích thước máy  L 820 x W 585 x H 1448 mmQuy cách đóng gói  L ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 3 màu TIC189S

Cấu hình  Hệ thống mực mở / đóng với 12 băng chuyền trạm, pitch 127mmKích thước miếng thép (mở / đóng)  100 x 100 mm / 100 x 250 mm   Mâm Cỡ Đường kính Ø70 mm, Ø82 mm, * Ø90 mmTối đa Tốc độ  1600 vòng / giờKích thước máy  L 920 x W 790 x H 1448 mmQuy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 4 màu TIC187S

Cấu hình  Hệ thống mực mở / đóng với tàu con thoi, pitch 127mmKích thước miếng thép (mở / đóng) 100x150mm / 80x275mm, * 100x300mm Đường kính Ø70 mm, Ø82 mm, * Ø90 mmTối đa Tốc độ  550 vòng / giờKích thước máy  L 905 x W 650 x H 1504 mmQuy cách đóng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 4 màu TIC186S

Cấu hình Hệ thống mực mở / đóng với 14 băng chuyền trạm, pitch 127mmKích thướcmiếng thép (mở / đóng) 100x150mm / 80x275mm, * 100x300mm  Đường kính Ø70 mm, Ø82 mm, * Ø90 mmTối đa Tốc độ  1450 vòng / giờKích thước máy  L 995 x W 902 x H 1504 mmQuy cách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 4 màu TIC206S

Cấu hình  Hệ thống mực mở / đóng với tàu con thoi, độ cao 101.6mmKích thước  miếng thép (mở / đóng) 75x100mm / 75x225mm, 80x250mm Đường kính cốc mực  * Ø55 mm, Ø70 mmTối đa Tốc độ  630 vòng / giờKích thước máy  L 820 x W 590 x H 1448 mmQuy cách đóng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 4 màu TIC204S

Cấu hình  Hệ thống mực mở / đóng với 14 băng chuyền, độ cao 101.6mmKích thước miếng thép (mở / đóng) 75x100mm / 75x225mm, 80x250mm Đường kính cốc mực  * Ø55 mm, Ø70 mmTối đa Tốc độ  1600 vòng / giờKích thước máy  L 860 x W 757 x H 1448 mmQuy cách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội