Ba màu

(4)
Xem dạng lưới

Máy in lụa 3 màu PRM3S127 (TIC133SC)

Cấu hình  Hệ thống máy hút mực với hệ thống treo, độ rộng 127mmThép tấm Kích thước  100 x 200 mm Đường kính Ø70 mm, Ø82 mm, * Ø90 mmTối đa Tốc độ  710 chu kỳ / giờKích thước máy  L 842 x W 585 x H 1448 mmQuy cách đóng gói  L 970 x W 740 x H 1610 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 3 màu TIC199S

Cấu hình Hệ thống mực mở / đóng với tàu con thoi, pitch 127mmKích thước miếng thép (mở / đóng) 100 x 100 mm / 100 x 250 mm Đường kính Ø70 mm, Ø82 mm, * Ø90 mmTối đa Tốc độ  750 vòng / giờKích thước máy  L 820 x W 585 x H 1448 mmQuy cách đóng gói  L ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 3 màu TIC189S

Cấu hình  Hệ thống mực mở / đóng với 12 băng chuyền trạm, pitch 127mmKích thước miếng thép (mở / đóng)  100 x 100 mm / 100 x 250 mm   Mâm Cỡ Đường kính Ø70 mm, Ø82 mm, * Ø90 mmTối đa Tốc độ  1600 vòng / giờKích thước máy  L 920 x W 790 x H 1448 mmQuy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy in lụa 3 màu PRM3C127 (TIC134SC)

Cấu hình  Hệ thống tách chén mực với 12 băng chuyền trạm, pitch 127mmThép tấm Kích thước  100 x 200 mm Đường kính Ø70 mm, Ø82 mm, * Ø90 mmTối đa Tốc độ  1520 vòng / giờKích thước máy  L 955 x W 790 x H 1448 mmQuy cách đóng gói  L 1080 x W 1020 x H ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội