Máy hủy SUNWOOD

(5)
Xem dạng lưới

Máy hủy tài liệu Sunwood SD9328

Hủy vụn thành sợi: 2x9mmHủy tối đa: 6-7tờ( 70g)Hủy ghim bấm, ghim cài, credit cardTự động bật, tắt, trả ngược giấyTự động ngừng khi kẹt giấyBốn bánh xe di chuyển dễ dàngTốc độ hủy: 3.5m/phútMiệng cắt rộng: 220mmThể tích thùng chứa: 18LKích thước: ...

3400000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hủy tài liệu Sunwood SD9600

Hủy vụn thành sợi: 2x6mmHủy tối đa: 6-7tờ( 70g)Điện năng tiêu thụ: 130WHủy ghim bấm, ghim cài, credit cardTự động bật, tắt, trả ngược giấy, Tự động ngừng khi kẹt giấy, Bốn bánh xe di chuyển dễ dàngCó chuông báo 15giây khi thùng chứa bị đầyTốc độ hủy: ...

3800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hủy tài liệu Sunwood SD9310

Hủy vụn thành sợi: 2x9mmHủy tối đa: 5-6tờ( 70g)Điện năng tiêu thụ: 130WHủy ghim bấm, ghim cài, credit cardTự động bật, tắt , trả ngược giấyTự động ngừng khi kẹt giấyBốn bánh xe di chuyển dễ dàngTốc độ hủy: 3.5m/phútMiệng cắt rộng: 220mmThể tích thùng ...

3360000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hủy tài liệu Sunwood SD9156

Hủy vụn thành sợi: 2x9mmHủy tối đa: 5-6 tờ A5 ( 70g)Điện năng tiêu thụ: 146 WHủy ghim bấm, ghim cài, credit cardĐộ ồn: 55dbTự động bật, tắt , trả ngược giấyChức năm báo hiệu quá tảiTự động ngừng khi kẹt giấyTốc độ hủy: 2.7m/phútMiệng cắt rộng: ...

1520000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hủy tài liệu Sunwood SD9155

Hủy vụn thành sợi: 2x9mmHủy tối đa: 5-6 tờ A5 ( 70g)Điện năng tiêu thụ: 146 WHủy ghim bấm, ghim cài, credit cardĐộ ồn: 55dbTự động bật, tắt, trả ngược giấyChức năm báo hiệu quá tảiTự động ngừng khi kẹt giấyTốc độ hủy: 2.7m/phútMiệng cắt rộng: ...

1460000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội