Máy hủy Bonsaii

(4)
Xem dạng lưới

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16-                     Kiểu hủy : Vụn -                      Số lượng hủy : 6 tờ A4 (80gm)-                      Kích thước hủy : 2 x 10 mm-                      Hoạt động liên tục : 1 giờ -                      Số lượng ...

3350000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23-                     Kiểu hủy : Vụn -                      Số lượng hủy : 8 tờ A4 (80gm)-                      Kích thước hủy : 2 x 10 mm-                      Hoạt động liên tục : 2 giờ -                      Số lượng ...

3950000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16-                      Kiểu hủy : Sợi -                       Số lượng hủy : 12 tờ A4 (80gm)-                       Kích thước hủy : 4x35 mm-                       Hoạt động liên tục : 1 giờ -                       Số ...

3450000

Bảo hành : 12 tháng

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30-                      Kiểu hủy : Sợi -                       Số lượng hủy : 18 tờ A4 (80gm)-                       Kích thước hủy : 4x35 mm-                       Hoạt động liên tục : 4 giờ -                       Số ...

4950000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội