Máy đóng tài liệu WIREMAC

(6)
Xem dạng lưới

Máy đóng sách WIREMAC COMBO CBM-31

- Máy đóng lò xo nhựa & lò xokẽm- Số lượng đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần - Chiều dài khổ giấy đóng: 356mm - Chức năng canh lề, chỉnh gáy- Chức năng bỏ lổ đóng thích hợp với các khổ giấy- Dụng cụ gắnlò xo đặc biệt giúp gắn lò xo dễ dàng nhanh chóng- Dao ...

16230000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng sách WIREMAC COMBO CBM-21

- Máy đóng lò xo nhựa & lò xokẽm- Số lượng đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần - Chiều dài khổ giấy đóng: 356mm - Chức năng canh lề, chỉnh gáy- Chức năng bỏ lổ đóng thích hợp với các khổ giấy- Dụng cụ gắnlò xo đặc biệt giúp gắn lò xo dễ dàng nhanh chóng- Dao ...

15980000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng sách COMBMAC-240

- Máy đóng lò xo nhựa - Số lượng đục lổ: 27 tờ A4 70gms/lần - Chiều dài khổ giấy đóng: 356mm - Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm - Đóng được 24 lổ - Chức năng bỏ 24 lổ đóng riêng biệt - Chức năng canh lề, chỉnh gáy - Dao đóng bằng thép đặcbiệt siêu bền - ...

9300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng sách WIREMAC-21

- Máy đóng lò xo kẽm - Số lượng đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần - Chiều dài khổ giấy đóng: 356mm - Đóng lổ vuông 4x4mm - Đóng được 27 lổ - Chức năngbỏ 27 lổ đóng riêng biệt -Chức năng canh lề, chỉnh gáy - Dụng cụ gắn lò xo đặc biệt giúp gắn lò xo dễ dàng ...

9240000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng sách WIREMAC-31H

- Máy đóng lịch lò xo kẽm - Số lượng đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần - Chiều dài khổ giấy đóng: 356mm - Đóng lổ vuông 4x4mm - Đóng được 40 lổ - Chức năngbỏ 40 lổ đóng riêng biệt - Chức năng canh lề, chỉnh gáy - Dụng cụ gắn lò xo đặc biệt giúp gắn lò xo dễ ...

8925000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đóng tài liệu WIREMAC-31

- Máy đóng lò xo kẽm -Số lượng đục lổ: 20 tờ A4 70gms/lần-Chiều dài khổ giấy đóng: 356mm -Đóng lổ vuông 4x4mm- Đóng được 40 lổ- Chức năngbỏ 40 lổ đóng riêng biệt-Chức năng canh lề, chỉnh gáy- Dụng cụ gắn lò xo đặc biệt giúp gắn lò xo dễ dàng nhanh ...

8430000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội